Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/392

Bryssel, 6. maaliskuuta 2008

”Lisää Euroopan naisia tieto- ja viestintäteknologia-alalle!”

Uran ajatellaan usein urkenevan tieto- ja viestintäteknologian alalla vain miehille. Tämä yleinen stereotypia on aikansa elänyt. Vaikka naisten osuus alalle valmistuvista on vielä hyvin alhainen, tytöt voivat luottaa siihen, että tieto- ja viestintäteknologian alalla voi luoda menestyksekkään ja palkitsevan uran. Tämä on keskeisenä aiheena kansainvälistä naisten päivää (8. maaliskuuta) ennakoiden tänään Brysselissä järjestetyssä konferenssissa, jossa Euroopan komissio kannustaa Euroopan tyttöjä astumaan esiin ja nappaamaan osuutensa alan mahdollisuuksista.

”Euroopassa on pulaa pätevistä tieto- ja viestintäteknologia-alan ammattilaisista. Tätä ei voida hyväksyä. Jos tähän tietokoneasiantuntija- ja insinööripulaan ei puututa, Euroopan talouskasvu hidastuu ja Eurooppa voi jäädä aasialaisten kilpailijoidensa jalkoihin”, totesi Viviane Reding, tietoyhteiskunnasta ja tiedotusvälineistä vastaava EU:n komissaari. ”Meidän on voitettava yleiset stereotypiat, joiden mukaan työ tieto- ja viestintäteknologian parissa on tylsää tai naisille liian teknistä, ja sen sijaan kannustaa naisia menestykseen tällä jännittävällä, innovatiivisella ja monikasvoisella alalla.”

Tieto- ja viestintäteknologia tuottaa noin neljänneksen EU:n talouden kokonaiskasvusta ja neljä prosenttia EU:n työpaikoista, mutta pätevää henkilöstöä uupuu noin 300 000. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää kannustaa nuoria – nuoret naiset mukaan luettuina – valitsemaan uran tällä alalla. Jos tässä ei onnistuta, Euroopan kilpailukyky kärsii.

Vaikka insinööriksi valmistuvien määrä kasvoi merkittävästi EU:n 27 jäsenvaltiossa vuoden 1998 150 965:stä 320 950:een henkilöön vuonna 2004, vuotuinen kasvuprosentti on laskenut kuin lehmän häntä vuoden 1998 60 prosentista 10 prosenttiin vuonna 2004. Tilanne on jokseenkin samankaltainen Yhdysvalloissa, jossa tietoteknologian pääaineopinnot opintovalinnoissaan etusijalle asettavien ensimmäisen vuoden college-opiskelijoiden osuus on laskenut lähes neljästä prosentista yhteen prosenttiin – tämä osuus on alan alhaisin sitten vuoden 1977!

Naisten osalta tilanne on vielä huolestuttavampi.

Myönteisempää kehitystä on naisten osuuden nousu yliopistosta valmistuvista lähes kaikilla aloilla Euroopassa, mutta insinööritutkintojen osalta osuus on edelleen alhainen: vain 19 prosenttia vuonna 2004. Joissakin maissa, kuten Itävallassa, Portugalissa ja Puolassa, tietoteknologiaopinnoista valmistuvien naisten määrä on laskenut jopa merkittävästi vuosina 1998–2005.

Naisia on yhä enemmän päättävissä asemissa suurissa tieto- ja viestintäteknologia-alan yrityksissä, mutta he ovat edelleen aliedustettuina. Lokakuussa 2007 150:stä eurooppalaisesta televiestintäalan yrityksestä tehdyn analyysin mukaan naisten keskimääräinen osuus yritysten hallituksissa oli kuusi prosenttia. Tämä on selkeä todiste siitä, että paljon on vielä tehtävä naisten houkuttelemiseksi luomaan uraa tieto- ja viestintäteknologian alalla ja jäämään sinne.

Euroopan komissio käynnisti pilottikokeilun kaksi vuotta sitten ns. Shadowing-aloitteella virittääkseen kiinnostusta tulevaa uraansa suunnittelevien nuorten naisten keskuudessa. Aloitteessa tarjotaan nuorille naisille mahdollisuus hankkia kokemuksia seuraamalla tieto- ja viestintäteknologian alalla johtavassa asemassa työskentelevää naista tyypillisen työpäivän ajan. Tämän vuoden kansainvälisen naisten päivän alla komissio esittelee tänään Brysselissä Shadowing-aloitteen tuloksia vuodelta 2007. Konferenssissa järjestetään myös työpajoja naisten houkuttelemisesta työuralle tieto- ja viestintäteknologian pariin. Vuonna 2007 aloitteessa tarjottiin 20 suuressa eurooppalaisessa yrityksessä yli 50 tytölle mahdollisuus nähdä, millaisia työpaikat voivat alalla olla.

Aikaisempina vuosina saavutettujen hyvien tulosten innostamana komissaari Viviane Reding haluaa tänä vuonna edetä pidemmälle. Yhdessä alan teollisuuden kanssa hän aikoo käynnistää ns. eurooppalaisen parhaiden käytännesääntöjen kehittämisen aiheesta "naiset tieto- ja viestintäteknologian alalla". Tällä pyritään pysäyttämään uravuotoilmiö ja analysoimaan joitakin alaa koskevia stereotypioita. Alan odotetaan sopivan käytännesäännöistä naisten päivänä vuonna 2009.

Lisätietoja:

Shadowing-aloitteessa vuonna 2007 kuvatut videot kuudesta nuoresta naisesta ja kuudesta tieto- ja viestintäteknologian alalla menestyvästä uranaisesta ovat saatavilla internet-sivustolla:
http://ec.europa.eu/itgirls

Tietoja kansainvälisestä naistenpäivästä:
http://www.internationalwomensday.com/

LIITE

Luettelo Shadowing-aloitteeseen vuonna 2008 osallistuvista
yrityksistä ja tietoteknologiainstituuteista

Athens Information Technology — AIT

Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Scarl — CBM

European Organization for Nuclear Research — CERN

Fraunhofer Institute

Fujitsu

FUTURtec

HOLOGRAFICA

IKERLAN

IMT

INRIA

INTRACOM

Joint Research Centre — JRC

L’OREAL

MOTOROLA

NOKIA

Portugal Telecom

Thales Alenia Space
University of Southampton


Side Bar