Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/392

Brüssel, 6. märts 2008

Euroopa info- ja sidetehnoloogiatööstus vajab naisi

Tihti arvatakse, et üksnes mehed võivad info- ja sidetehnoloogia valdkonnas karjääri teha. See üldlevinud stereotüüp ei vasta kaugeltki tõele. Kuigi inseneriteaduse või informaatika eriala lõpetavate naiste osakaal on ikka veel väga väike, võivad noored naised info- ja sidetehnoloogiasektoris teha edukat ja rahuldust pakkuvat karjääri. See on keskne teema täna, rahvusvahelise naistepäeva (8. märts) eel Brüsselis korraldataval konverentsil, kus Euroopa Komisjon julgustab noori naisi varjust välja astuma ja kasutama ära IT valdkonnas avanevaid võimalusi.

„On lubamatu, et Euroopas on puudus kvalifitseeritud töötajatest info- ja sidetehnoloogia valdkonnas. Kui informaatikute ja arvutiinseneride puudust ei leevendata, hakkab see lõpuks pidurdama Euroopa majanduskasvu ning tekib oht, et Euroopa jääb Aasia konkurentidest maha,” ütles Euroopa Komisjoni infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Tuleb murda üldlevinud stereotüüp, et karjäär info- ja sidetehnoloogia valdkonnas on naiste jaoks igav ja liiga tehniline, ning selle asemel tuleb naisi julgustada saavutama edu selles huvitavas, uuenduslikus ja mitmekülgses sektoris.”

Info- ja sidetehnoloogiatööstuse osa ELi kogu majanduskasvus on neljandik ning 4% töökohtadest on seotud selle sektoriga, kuid puudu on umbes 300 000 kvalifitseeritud töötajat. Seepärast on oluline julgustada noori, seal hulgas naisi, valima amet info- ja sidetehnoloogiasektoris. Kui me sellele piisavat tähelepanu ei pööra, kannatab Euroopa konkurentsivõime.

Kuigi inseneriteaduse eriala lõpetanute arv suurenes ELi 27 liikmesriigis märkimisväärselt 1998.–2004. aastal (150 965 tuhandelt 320 950 tuhandele), on aastane kasvumäär vähenenud hüppeliselt 60%-lt 1998. aastal 10%-le 2004. aastal. Üsna sarnane on olukord USAs, kus informaatikat eelistatuimaks peaaineks nimetavate esmakursuslaste arv on vähenenud ligikaudu 4%-lt 1%-le, mis on madalaim näitaja alates 1977. aastast (!).

Naiste osas on need näitajad veelgi murettekitavamad.

Positiivne on see, et ülikooli lõpetanud naiste arv on peaaegu kõikjal Euroopas suurenenud, kuid negatiivne on see, et inseneriteaduse eriala lõpetavate naiste arv on jätkuvalt väike, 2004. aastal kõigest 19%. Näiteks Austrias, Portugalis ja Poolas on informaatika eriala lõpetanud naiste arv 1998.– 2005. aastal isegi oluliselt vähenenud.

Info- ja sidetehnoloogia valdkonna suurettevõtete otsustustasandil on naised järjest sagedamini esindatud, kuid nad on jätkuvalt alaesindatud. 2007. aasta oktoobris analüüsiti 150 Euroopa telekommunikatsioonisektori ettevõtet ning tulemused näitasid, et naisi oli juhatuse liikmete hulgas keskmiselt 6%. See on selge märk, et tuleb veel palju ära teha selleks, et naised asuksid tööle info- ja sidetehnoloogia valdkonnas ja et nad sinna ka jääksid.

Euroopa Komisjon algatas kaks aastat tagasi töövarju katseprojekti, et äratada huvi noortes naistes, kellel tuleb valida tulevane amet. Selle projekti käigus on noortel naistel võimalus saata info- ja sidetehnoloogiasektori kõrgema astme naisjuhti tavapärasel tööpäeval. Täna, rahvusvahelise naistepäeva eel, esitleb komisjon Brüsselis 2007. aasta töövarju projekti tulemusi. Tänasel konverentsil toimuvad töötoad, kus arutatakse, kuidas muuta info- ja sidetehnoloogiasektori töökohad naiste seas populaarsemaks. 2007. aasta projekt hõlmas 20 Euroopa suurettevõtet ja andis rohkem kui 50 noorele naisele võimaluse saada ettekujutus sellest, kuidas oleks töötada info- ja sidetehnoloogia valdkonnas.

Arvestades varasemate aastate edu, soovib volinik Viviane Reding sel aastal veelgi rohkem saavutada. Reding algatab koos info- ja sidetehnoloogiatööstusega ettevõtmise, et koostada „Euroopa parimate tavade juhend info- ja sidetehnoloogia valdkonnas töötavatele naistele”. Algatuse eesmärk on vähendada suundumust, et naised loobuvad karjäärist, ning kummutada mõned stereotüübid, mis on seotud info- ja sidetehnoloogiasektoris töötamisega. Info- ja sidetehnoloogiatööstus peaks juhendi vastu võtma 2009. aasta naistepäevaks.

Lisateave:

Videod kuuest noorest naisest, kellest igaüks saatis töövarjuna ühte infotehnoloogia valdkonnas edu saavutanud naist, on kättesaadavad järgmisel veebilehel:
http://ec.europa.eu/itgirls

Teave rahvusvahelise naistepäeva kohta:
http://www.internationalwomensday.com/

Lisa

Loetelu 2008. aasta töövarju projektis osalevatest
äriühingutest ja infotehnoloogia instituutidest

Athens Information Technology — AIT

Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Scarl — CBM

European Organization for Nuclear Research — CERN

Fraunhofer Institute

Fujitsu

FUTURtec

HOLOGRAFICA

IKERLAN

IMT

INRIA

INTRACOM

Joint Research Centre — JRC

L’OREAL

MOTOROLA

NOKIA

Portugal Telecom

Thales Alenia Space
University of Southampton


Side Bar