Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/392

Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2008

«Zητούνται γυναίκες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία ΤΠΕ»!

Η σταδιοδρομία στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (TΠΕ) συχνά θεωρείται ανδρικό προπύργιο. Το τετριμμένο αυτό στερεότυπο απέχει πολύ από την αλήθεια. Παρόλο ότι το ποσοστό των γυναικών διπλωματούχων μηχανικών ή πληροφορικών παραμένει ακόμα πολύ χαμηλό, οι νέες γυναίκες μπορούν να προσβλέπουν σε επιτυχή και ικανοποιητική γι’ αυτές σταδιοδρομία στον τομέα των ΤΠΕ. Στο θέμα αυτό εστιάζεται η διάσκεψη που διοργανώνεται σήμερα, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου), στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενθαρρύνει τα κορίτσια στην Ευρώπη με το σύνθημα «Move out of the shadow and seize the opportunITy» (Βγες από τη σκιά και άδραξε την ευκαιρία).

«Είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει στην Ευρώπη αρκετό προσωπικό ειδικευμένο στις ΤΠΕ. Εάν δεν αντιμετωπιστεί αυτή η έλλειψη σε πληροφορικούς και μηχανικούς, η κατάληξη θα είναι η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης, ενώ η Ευρώπη διατρέχει τον κίνδυνο να βρεθεί πίσω από τους Ασιάτες ανταγωνιστές της», δήλωσε η Επίτροπος της ΕΕ κα Viviane Reding, αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. «Πρέπει να ξεπεράσουμε τα διαδεδομένα στερεότυπα ότι οι σταδιοδρομίες στις ΤΠΕ είναι δήθεν πληκτικές και υπερβολικά τεχνικές για τις γυναίκες, και - αντίθετα - να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να έχουν επιτυχία σ’ αυτόν τον συναρπαστικό, καινοτομικό και πολυσχιδή τομέα».

Στον κλάδο των ΤΠΕ οφείλεται το 1/4 της συνολικής ανάπτυξης της ΕΕ και το 4% των θέσεων απασχόλησης, παρατηρείται όμως έλλειψη περίπου 300.000 σε ειδικευμένο προσωπικό. Είναι επομένως εξαιρετικά σημαντικό να ενθαρρυνθούν οι νέοι - συμπεριλαμβανομένων των γυναικών - ώστε να επιλέξουν σταδιοδρομία στον τομέα αυτό. Εάν δεν το επιτύχουμε θα πληγεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Μολονότι ο αριθμός των αποφοίτων από σχολές μηχανικών παρουσίασε σημαντική αύξηση σε ολόκληρη την ΕΕ των 27, από 150.965 το 1998 σε 320.950 το 2004, ο σχετικός ετήσιος ρυθμός αύξησης παρουσιάζει μείωση σε εκθετικό βαθμό, από 60% το 1998 σε 10% το 2004. Παρόμοια είναι η κατάσταση στις ΗΠΑ, όπου το ποσοστό των πρωτοετών στα κολέγια, που κατατάσσουν την πληροφορική στα αγαπημένα τους κύρια μαθήματα έχει μειωθεί από σχεδόν 4% σε 1%, το χαμηλότερο ποσοστό για την πληροφορική από το 1977!

Η κατάσταση στις γυναίκες είναι ακόμα περισσότερο ανησυχητική.

Από την άλλη πλευρά, ως θετική εξέλιξη σημειώνεται η αύξηση του ποσοστού των γυναικών με πανεπιστημιακό πτυχίο σε σχεδόν όλους τους τομείς στην Ευρώπη· αρνητικό είναι, αντίθετα, το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό παραμένει χαμηλό στα πτυχία των μηχανικών, με μόνο 19% γυναίκες πτυχιούχους το 2004. Σε ορισμένες χώρες, όπως στην Αυστρία, την Πορτογαλία και την Πολωνία έχει μάλιστα σημειωθεί σημαντική μείωση των γυναικών πτυχιούχων πληροφορικής μεταξύ 1998 και 2005.

Όλο και περισσότερες γυναίκες καταλαμβάνουν θέσεις διευθυντικών στελεχών στις μεγάλες εταιρείες ΤΠΕ, παραμένοντας, ωστόσο, υποεκπροσωπούμενες. Από ανάλυση που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2007 σε 150 ευρωπαϊκές εταιρίες τηλεπικοινωνιών την Ευρώπη προέκυψε ότι το μέσο ποσοστό γυναικών σε διοικητικά συμβούλια ήταν 6%. Πρόκειται για σαφή ένδειξη ότι πρέπει να καταβληθούν πολλές ακόμα προσπάθειες ώστε οι γυναίκες να επιλέξουν σταδιοδρομία στις ΤΠΕ και να παραμείνουν στον κλάδο αυτό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε προ διετίας την πιλοτική της δράση με την λεγόμενη "Shadowing initiative", μια πρωτοβουλία «συνοδείας και παρακολούθησης» που επιδιώκει να παρακινήσει περισσότερα νέα κορίτσια που πρόκειται να επιλέξουν τη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία να στραφούν προς τις ΤΠΕ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι κοπέλες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια γυναίκα που εργάζεται ως ανώτερο στέλεχος στον κλάδο των ΤΠΕ, συνοδεύοντάς την κατά τη διάρκεια μιας τυπικής εργάσιμης ημέρας. Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα στις Βρυξέλλες τα αποτελέσματα της σχετικής πρωτοβουλίας «συνοδείας και παρακολούθησης». Στην εν λόγω διάσκεψη περιλαμβάνονται εργαστήρια σχετικά με την προσέλκυση γυναικών για σταδιοδρομία στις ΤΠΕ. Στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης, το 2007, περισσότερες από 50 κοπέλες είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν, σε 20 μεγάλες εταιρίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, πώς είναι μια δουλειά στον κλάδο των ΤΠΕ.

Έπειτα από την επιτυχία των προηγούμενων ετών, η Επίτροπος κυρία Viviane Reding επιθυμεί φέτος να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα: Σε συνεργασία με τον κλάδο, θα θέσει σε εφαρμογή έναν «Ευρωπαϊκό κώδικα βέλτιστης πρακτικής για γυναίκες στις ΤΠΕ». Σκοπός είναι να σταματήσει το φαινόμενο της «διαρροής», δηλαδή της αποχώρησης γυναικών από τον κλάδο, καθώς και το ξεπέρασμα ορισμένων από τα στερεότυπα όσον αφορά τηνεργασία στις ΤΠΕ. Αναμένεται ότι, στην επόμενη επέτειο της Ημέρας της Γυναίκας, το 2009, ο κλάδος θα έχει συμφωνήσει σχετικά με τον εν λόγω κώδικα.

Περισσότερες πληροφορίες:

Στον παρακάτω δικτυακό τόπο έχουν αναρτηθεί τα βίντεο «συνοδείας και παρακολούθησης» (Shadowing videos) του 2007, όπου έξι κοπέλες συνόδευσαν ισάριθμες επιτυχημένες εργαζόμενες στις Τεχνολογίες Πληροφοριών:
http://ec.europa.eu/itgirls

Σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας:
http://www.internationalwomensday.com/

Παράρτημα

Κατάλογος εταιριών και ιδρυμάτων ΤΠ που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία "Shadowing initiative" του 2008

Athens Information Technology — AIT

Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Scarl — CBM

European Organization for Nuclear Research — CERN

Fraunhofer Institute

Fujitsu

FUTURtec

HOLOGRAFICA

IKERLAN

IMT

INRIA

INTRACOM

Joint Research Centre — JRC

L’OREAL

MOTOROLA

NOKIA

Portugal Telecom

Thales Alenia Space
University of Southampton


Side Bar