Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/392

Bruxelles, den 6. marts 2008

"Kvinder eftersøges til Europas IKT-industri"!

Karriere inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) opfattes ofte som værende reserveret til mænd. Denne udbredte stereotype opfattelse er langt fra sandheden. Selv om andelen af kvinder med ingeniør- eller dataloguddannelse stadig er meget lav, kan piger forvente en fremragende og givende karriere i IKT-sektoren. Det er hovedemnet for en konference, der afholdes i dag inden den internationale kvindedag (8. marts) i Bruxelles, hvor Europa-Kommissionen vil komme med følgende opfordring til teenagepigerne i Europa: "Kom ud af mørket og grib IT-chancen".

"Det er uacceptabelt, at der i Europa mangler kvalificeret IKT-personale. Hvis manglen på dataloger og ingeniører ikke afhjælpes, vil det i sidste instans svække Europas økonomiske vækst, og Europa risikerer at tabe terræn i forhold til de asiatiske konkurrenter", sagde Viviane Reding, kommissæren for informationssamfundet og medier. "Vi må bekæmpe de udbredte stereotype opfattelser, der beskriver en IKT-karriere som kedelig og for teknisk for kvinder, og i stedet opfordre kvinder til at slå igennem i denne spændende, innovative og mangestrengede sektor".

IKT-industrien bidrager med en fjerdedel af EU's samlede vækst og 4 % af dens stillinger, men der mangler omkring 300 000 kvalificerede personer. Det er derfor altafgørende at tilskynde de unge - også kvinder - til at vælge en karriere i denne sektor. Lykkes det os ikke, vil den europæiske konkurrenceevne lide.

Selv om antallet af færdiguddannede ingeniører i EU-27 steg væsentligt fra 150 965 i 1998 til 320 950 i 2004, er den årlige vækstrate heraf eksponentielt faldende fra 60 % i 1998 til 10 % i 2004. Det ligner situationen i USA temmelig meget, hvor procentsatsen af førsteårsstuderende, der anfører datalogi/datamatik som deres foretrukne hovedfag er faldet fra næsten 4 % til 1 %, det laveste tal for faget siden 1977!

Situationen, hvad angår kvinder, forårsager endnu større bekymring.

På plussiden ses, at andelen af kvinder, der afslutter en universitetsuddannelse, er steget næsten alle steder i Europa, men desværre var andelen af kvindelige ingeniører kun 19 % i 2004. I nogle lande som Østrig, Portugal og Polen er antallet af kvindelige dataloger endog faldet drastisk fra 1998 til 2005.

Der er kommet flere kvinder til på beslutningstagningsniveau i større IKT-virksomheder, men de er stadig underrepræsenteret. En analyse fra oktober 2007 af 150 europæiske virksomheder i telekomsektoren i Europa fandt, at der i gennemsnit var 6 % kvinder i bestyrelserne. Det er et klart bevis på, at der stadig skal gøres en stor indsats for at tiltrække kvinder til at vælge en karriere i IKT-sektoren og blive der.

Europa-Kommissionen startede pilotprojektet med 'følordningstiltaget' for to år siden for at vække appetitten hos flere yngre kvinder, der står over for at vælge deres fremtids karriere. Ordningen tilbyder yngre kvinder oplevelsen at ledsage en kvindelig topleder, der arbejder i IKT-sektoren, i løbet af en typisk arbejdsdag. Forud for Den Internationale Kvindedag i år forelægger Kommissionen i dag resultaterne fra 2007 af 'følordningstiltaget' i Bruxelles. Konferencen omfatter workshopper om, hvordan kvinder kan tiltrækkes til IKT-karrierer. I 2007 gav tiltaget over 50 piger muligheden for at opleve, hvad det vil sige at have et job i IKT i 20 større virksomheder i Europa.

I betragtning af succesen fra de tidligere år ønsker Viviane Reding i år at gå et skridt videre. Hun vil sammen med industrien igangsætte en "europæisk kodeks for bedste praksis for kvinder i IKT". Sigtet er at stoppe "dræningsfænomenet" og nedbryde nogle at de stereotype ideer omkring arbejdet i denne sektor. Industrien forventes at give sit tilsagn til kodeksen på kvindedagen i 2009.

Yderligere oplysninger:

Videoer ("Shadowing videos") om 6 unge kvinder, der hver især er parret med en højtstående karrierekvinde inden for informationsteknologi i 2007, kan ses på webstedet:
http://ec.europa.eu/itgirls

Om Den Internationale Kvindedag:
http://www.internationalwomensday.com/

Bilag

Liste over deltagende virksomheder og IT-institutter
i "følordningstiltaget" 2008

Athens Information Technology — AIT

Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Scarl — CBM

European Organization for Nuclear Research — CERN

Fraunhofer Institute

Fujitsu

FUTURtec

HOLOGRAFICA

IKERLAN

IMT

INRIA

INTRACOM

Det Fælles Forskningscenter (FFC)

L’OREAL

MOTOROLA

NOKIA

Portugal Telecom

Thales Alenia Space
University of Southampton


Side Bar