Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/392

V Bruselu dne 6. března 2008

„Hledají se ženy pro evropské odvětví IKT!“

Lidé si často myslí, že kariéra v oboru informačních a komunikačních technologií (IKT) je vyhrazena pouze pro muže. Tento zažitý stereotyp už dávno neodpovídá skutečnosti. I když je poměr žen, které absolvují studium v oborech inženýrství nebo počítačových věd, stále velmi malý, dívky mohou v odvětví IKT nalézt úspěšnou a dobře placenou kariéru. Toto je ústřední téma konference, která se dnes, před Mezinárodním dnem žen (8. březen), koná v Bruselu, kde bude Evropská komise povzbuzovat dívky v Evropě, aby „vystoupily ze stínu a chopily se příležITosti“.

Skutečnost, že v Evropě je nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oboru IKT, je nepřijatelná. Nebudeme-li se nedostatkem počítačových vědeckých pracovníků a inženýrů zabývat, povede v důsledku ke zpomalení evropského hospodářského růstu a Evropa se vystaví riziku, že zaostane za svými asijskými konkurenty,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. Musíme překonat zažité stereotypy, podle kterých je práce v oblasti IKT nudná a pro ženy příliš technická, a místo toho podporovat ženy, aby se v tomto vzrušujícím, inovačním a mnohotvárném odvětví prosadily.“

Odvětví informačních a komunikačních technologií představuje jednu čtvrtinu celkového růstu EU a tvoří 4 % jejích pracovních míst, postrádá však přibližně 300 000 kvalifikovaných pracovníků. Je proto naprostou prioritou podporovat mladé lidi – a také ženy – aby hledali uplatnění v tomto oboru. Pokud se nám to nepodaří, utrpí tím konkurenceschopnost Evropy.

I když se počet absolventů inženýrských počítačových oborů ve státech EU-27 značně zvýšil z 150 965 v roce 1998 na 320 950 v roce 2004, roční míra růstu exponenciálně klesá ze 60 % v roce 1998 na 10 % v roce 2004. Tento stav připomíná situaci v USA, kde procento studentů prvního ročníku vysoké školy, kteří uvádějí počítače jako svůj oblíbený předmět, kleslo ze 4 % na 1 %, což je nejnižší číslo pro počítačové vědy od roku 1977!

V případě žen je situace ještě více znepokojivá.

Pozitivní skutečností je, že se počet absolventek vysokých škol v Evropě zvýšil téměř ve všech oborech; stinnou stránkou věci zůstává, že v technických oborech je stále nízký. V roce 2004 to bylo pouhých 19 % absolventek. V některých zemích, například v Rakousku, Portugalsku a v Polsku, počet absolventek počítačových věd v letech 1998 až 2005 výrazně klesl.

Ženy se stále více prosazují na úrovni přijímání rozhodnutí v předních společnostech IKT, ale stále je jich málo. Analýza uskutečněná v říjnu roku 2007 ve 150 evropských společnostech telekomunikačního odvětví ukázala, že počet žen zastoupených v představenstvech dosahuje v průměru 6 %. To je jasný důkaz, že je třeba udělat ještě hodně práce, aby si ženy zvolily práci v odvětví IKT a zůstaly u ní.

Evropská komise zahájila před dvěma lety pilotní projekt „iniciativy stínování“, jehož cílem bylo podpořit zájem většího počtu mladých žen, které se právě rozhodují o své budoucí kariéře. Tento program nabízí mladým ženám možnost provázet vedoucí pracovnici v odvětví IKT během obvyklého pracovního dne. Před letošním Mezinárodním dnem žen předkládá dnes Komise v Bruselu výsledky této „iniciativy stínování“ za rok 2007. Součástí této konference jsou i workshopy zaměřené na přilákání žen ke kariéře v oboru IKT. V roce 2007 poskytl tento projekt více než padesáti dívkám příležitost zjistit, jak vypadá práce v IKT ve dvaceti předních společnostech po celé Evropě.

Vzhledem k úspěchu v minulých letech chce komisařka Viviane Redingová postoupit ještě o krok dál. Společně s odvětvím chce iniciovat „Evropský kodex osvědčených postupů pro ženy v IKT“. Cílem projektu je zastavit jev „děravého potrubí“ a narušit některé stereotypy týkající se práce v tomto odvětví. Předpokládá se, že odvětví kodex schválí na Den žen v roce 2009.

Další informace:

„Stínovací videa“ šesti mladých žen, každá ve dvojici s úspěšnou pracovnicí oboru informačních technologií v roce 2007, najdete na internetové stránce:
http://ec.europa.eu/itgirls

O Mezinárodním dni žen:
http://www.internationalwomensday.com/

Příloha

Seznam společností a výpočetních institucí,
které se v roce 2008 účastní „iniciativy stínování“

Athens Information Technology — AIT

Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Scarl — CBM

European Organization for Nuclear Research — CERN

Fraunhofer Institute

Fujitsu

FUTURtec

HOLOGRAFICA

IKERLAN

IMT

INRIA

INTRACOM

Joint Research Centre — JRC

L’OREAL

MOTOROLA

NOKIA

Portugal Telecom

Thales Alenia Space
University of Southampton


Side Bar