Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/392

Брюксел, 6 март 2008 г.

„Търсят се жени за европейската информационна индустрия“!

Често се счита, че кариерата в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) е запазена за мъже. Това общоприето схващане е далеч от истината. Макар че делът на жените, дипломиращи се в областта на техниката или компютърните науки, все още е много малък, младите момичета могат да очакват успешна и носеща удовлетворение кариера в сектора на ИКТ. Тази тема е в центъра на конференция, организирана днес, в навечерието на Международния ден на жените (8 март), в Брюксел, където Европейската комисия ще насърчи младите момичета да „излязат от сянката и да се възползват от възможностите, предлагани от информационните технологии“.

Вивиан Рединг, европейски комисар по информационно общество и медии, заяви: „Недостигът в Европа на квалифициран персонал в областта на ИКТ е недопустим. Ако не се обърне внимание на този недостиг на учени и инженери по компютрите, той рано или късно ще забави европейския икономически растеж и Европа рискува да изостане спрямо азиатските си конкуренти. Нужно е да преодолеем обичайните стереотипи, описващи кариерата в областта на ИКТ като скучна и твърде техническа за жени, и вместо това да насърчаваме жените за успешна кариера в този завладяващ, иновативен и многостранен сектор“.

Информационната и комуникационна индустрия допринася за една четвърт от общия икономически ръст на Европейския съюз и за 4 % от работните места в него, но ѝ липсват около 300 000 квалифицирани служители. Поради това от най-голямо значение е насърчаването на млади хора, включително жени, да изберат кариера в този сектор. Ако не направим това, то конкурентоспособността на Европа ще пострада.

Въпреки че броят на дипломиращите се инженери нарасна чувствително в целия ЕС от 27 държави-членки от 150 965 през 1998 г. на 320 950 през 2004 г., годишният ръст намаля показателно от 60 % през 1998 г. на 10 % през 2004 г. Тази ситуация е доста сходна с положението в САЩ, където делът на студентите първокурсници, посочващи компютърните науки като свой любим основен предмет, намаля от почти 4 % на 1 %, което е най-ниският показател за компютърните науки от 1977 г. насам!

Положението при жените дори е още по-тревожно.

Положително е, че делът на жените в броя на абсолвентите нарасна в почти всички области в Европа, но неприятното е, че той все още остава нисък в техническите специалности – само 19 % през 2004 г. В някои държави като Австрия, Португалия и Полша броят на жените, завършващи висше образование по компютърни науки, дори спадна значително през периода от 1998 до 2005 г.

Все повече жени заемат управленски постове в основните компании в областта на ИКТ, но все още остават недостатъчно представени. Анализ, извършен през октомври 2007 г. върху 150 европейски дружества в сектора на телекомуникациите в Европа, установи, че средният дял на жените в директорските бордове е 6 %. Това е явно доказателство, че все още предстои много работа по привличане на жени да започнат кариера в сектора на ИКТ и да останат в него.

Преди две години Европейската комисия започна пилотно начинание със своята „Инициатива за сянката“, за да стимулира интереса на повече млади жени, които са пред прага на вземане на решение за бъдещата си кариера. Тази схема предлага на млади жени възможност да придружават по време на обикновен работен ден служителка, работеща на висок ръководен пост в сектора на ИКТ. Тази година, в навечерието на Международния ден на жените, Комисията представя днес на конференция в Брюксел резултатите за 2007 г. от „Инициатива за сянката”. Конференцията включва семинари относно привличането на жени за кариера в сектора на ИКТ. През 2007 г. инициативата даде възможност на повече от 50 млади момичета да се запознаят с работата в областта на ИКТ в 20 основни компании в цяла Европа.

Като се има предвид успехът от предишните години, тази година комисар Вивиан Рединг иска да направи крачка напред. Заедно с индустрията тя ще лансира „Европейски кодекс за най-добри практики за жени в ИКТ“. Целта е да се спре явлението на „спукания тръбопровод”, т.е. напускане на кадри в хода на кариерата, и да се разбият някои от стереотипите относно работата в сектора. Очаква се този кодекс да бъде приет от индустрията до Международния ден на жените през 2009 г.

За повече информация:

Видеоклипове за шест млади жени, всяка от които през 2007 г. е била „сянка” на жена с успешна кариера в областта на ИКТ, са на разположение на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/itgirls

За Международния ден на жените:
http://www.internationalwomensday.com/

Приложение

Списък на компаниите и научните институти в областта на ИКТ, участващи в „Инициатива за сянката“ през 2008 г.

Athens Information Technology — AIT

Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Scarl — CBM

European Organization for Nuclear Research — CERN

Fraunhofer Institute

Fujitsu

FUTURtec

HOLOGRAFICA

IKERLAN

IMT

INRIA

INTRACOM

Joint Research Centre — JRC

L’OREAL

MOTOROLA

NOKIA

Portugal Telecom

Thales Alenia Space
University of Southampton


Side Bar