Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE MT

IP/08/36

Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2008

Η μετάβαση στο ευρώ της Κύπρου και της Μάλτας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί

Η ενεργή φάση της μετάβασης στο ευρώ έχει σχεδόν τελειώσει στην Κύπρο και στη Μάλτα. Χάρη στις εντατικές και συστηματικές προετοιμασίες και στην ενεργό και ενθουσιώδη συμμετοχή των πολιτών, η εισαγωγή του ευρώ στην καθημερινή ζωή των πληθυσμών της Κύπρου και της Μάλτας υπήρξε σύντομη αλλά ομαλή και τα πρώην εθνικά νομίσματα έχουν πλέον σχεδόν εξαφανιστεί από τα πορτοφόλια. Με βάση τα διδάγματα από τις μεταβάσεις του 2002, 2007 και 2008, η Επιτροπή εξέδωσε νέα σύσταση για την οργάνωση των μελλοντικών μεταβάσεων στο ευρώ.

Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της μετάβασης, περίπου 90% των πληρωμών σε μετρητά σε καταστήματα τόσο στην Κύπρο όσο και στη Μάλτα πραγματοποιούνται πλέον σε ευρώ[1]. Οι έμποροι λιανικής στη Μάλτα επέστρεφαν χρήματα αποκλειστικά σε ευρώ σε όλες τις συναλλαγές σε μετρητά που απαιτούσαν ρέστα και το ίδιο συνέβη με όλους σχεδόν τους εμπόρους λιανικής στην Κύπρο (99%).

Μετά την επιστροφή του από την πρωτεύουσα της Μάλτας, Βαλέτα, όπου από κοινού με τον Πρόεδρο της Επιτροπής José Manuel Barroso συμμετείχε στην επίσημη τελετή υιοθέτησης του ευρώ, ο επίτροπός Joaquín Almunia δήλωσε: «Θα ήθελα να συγχαρώ τις αρχές της Μάλτας και της Κύπρου για την εξαίρετη προετοιμασία τους και τους πολίτες για τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν στο νέο νόμισμά τους, Η είσοδος των δύο νησιών ανοίγει νέο κεφάλαιο στη σύντομη αλλά ήδη πλούσια ιστορία της ζώνης ευρώ. Οι αρχές πρέπει τώρα να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις ίδιες συγκροτημένες πολιτικές που ήταν αναγκαίες για να συμμετάσχουν στο ευρώ και είναι αναγκαίες για να δρέψουν πλήρως τα οφέλη από τη χρήση του».

Μέχρι το βράδυ της 12ης Ιανουαρίου, εννέα από τους δέκα πολίτες και στις δύο χώρες είχαν μόνο ή κυρίως ευρώ στα πορτοφόλια και στις τσάντες τους (για χαρτονομίσματα: 93% στην Κύπρο και στη Μάλτα για κέρματα 87% στην Κύπρο και 96% στη Μάλτα). Και στις δύο χώρες, οι περισσότεροι πολίτες έχουν τώρα στα πορτοφόλια τους μόνο χαρτονομίσματα ευρώ (77% στην Κύπρο, 81% στη Μάλτα) και κέρματα ευρώ (74% στην Κύπρο, 79% στη Μάλτα) .

Κατά τη διάρκεια των εν λόγω δύο εβδομάδων από την εισαγωγή του ευρώ οι πολίτες της Μάλτας και της Κύπρου έσπευσαν να ανταλλάξουν τα αποθέματα μετρητών που είχαν σε εθνικό νόμισμα με ευρώ και να πραγματοποιήσουν αναλήψεις σε ευρώ. Σε διάστημα μόλις δέκα ημερών, πραγματοποιήθηκαν περίπου 316 000 αναλήψεις από αυτόματες ταμειακές μηχανές (ΑΤΜ) στη Μάλτα και περισσότερες από 250 000 στην Κύπρο. Ένας τεράστιος αριθμός ατόμων χρησιμοποίησε επίσης τη δυνατότητα ανταλλαγής του εθνικού νομίσματος στις θυρίδες των τραπεζών, με περίπου 230 000 συναλλαγές στη Μάλτα και 336 000 συναλλαγές στην Κύπρο. Υποθέτοντας ότι τα άτομα αυτά πραγματοποίησαν μία μόνο επίσκεψη στην τράπεζα, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι 70% των κατοίκων της Μάλτας και 54% των κατοίκων της Κύπρου ηλικίας άνω των 15 στήθηκαν υπομονετικά στην ουρά για να αποκτήσουν το νέο νόμισμά τους σε διάρκεια 8 μόνο εργάσιμων ημερών. Συγκριτικά, ανάλογο ποσοστό με αυτό που παρατηρήθηκε στη Μάλτα θα είχε οδηγήσει 70 εκατ. άτομα στις τράπεζες της Γερμανίας!

Περιπτώσεις στρογγυλοποίησης των τιμών κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου μετάβασης στο ευρώ εξετάζονται συστηματικά από τις αρχές της Κύπρου και της Μάλτας και/ή τις ενώσεις καταναλωτών και στις δύο χώρες. Η εν λόγω ιδιαίτερα στενή παρακολούθηση, που αφορά ακόμα και παράτυπη αύξηση του ενός λεπτού, στη Μάλτα έχει ήδη οδηγήσει στην πλειονότητα των περιπτώσεων σε αποκατάσταση της προηγούμενης τιμής, και όταν αυτό δεν συμβαίνει ενδέχεται να επισύρει πρόστιμο σε βάρος της σχετικής εταιρείας ή του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οι καταναλωτές καλούνται να επαγρυπνούν και να αναφέρουν κάθε περίπτωση αθέμιτης τιμολόγησης στις αρχές ή στις ενώσεις καταναλωτών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Barroso και ο επίτροπος Almunia θα παραστούν επίσης στις εορταστικές εκδηλώσεις για την υιοθέτηση του ευρώ που θα πραγματοποιηθούν στην πρωτεύουσα της Κύπρου Λευκωσία την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου.

Νέα σύσταση για τη μετάβαση στο ευρώ

Με βάση τα διδάγματα από τις μεταβάσεις του 2002, 2007 και 2008 η Επιτροπή εξέδωσε νέα σύσταση σχετικά με τα μέτρα για τη διευκόλυνση των μελλοντικών μεταβάσεων στο ευρώ, που διατίθεται στη διεύθυνση :

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article11032_en.htm

Σε σύγκριση με το προηγούμενο κείμενο που εκδόθηκε το 2000, οι κύριες καινοτομίες είναι:

  • σαφής αναφορά της διάρκειας της διπλής αναγραφής (από 6 μήνες σε 1 χρόνο μετά την ημέρα ευρώ) και η ανάγκη κατάργησης της διπλής αναγραφής στο τέλος της εν λόγω περιόδου.
  • σημαντικό εκ των προτέρων εφοδιασμό των τραπεζών και εν συνεχεία εφοδιασμό του τομέα λιανικής με ρευστά σε ευρώ και των πολιτών (για κέρματα). Η συμμετοχή των τραπεζών και των καταστημάτων θα πρέπει να ενθαρρύνεται εμφανώς μέσω της προσφοράς οικονομικά ελκυστικών όρων μεταχρονολογημένης χρέωσης.
  • έκδοση χαρτονομισμάτων μικρής ονομαστικής αξίας για τις αναλήψεις μετρητών που πραγματοποιούνται στις θυρίδες των τραπεζών κατά τις δύο εβδομάδες πριν και μετά τη μετάβαση.
  • λειτουργία των κεντρικών τραπεζικών καταστημάτων κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της μετάβασης και παρατεταμένες ώρες εργασίες κατά τη διάρκεια της περιόδου μετάβασης προκειμένου να διευκολυνθεί η μετατροπή.
  • δέσμη μέτρων για την πρόληψη καταχρήσεων και παρανοήσεων σχετικά με την εξέλιξη των τιμών (συμφωνίες δίκαιης τιμολόγησης, στενή παρακολούθηση των τιμών, κατονομασία και στιγματισμός των παραβατών ή επιβολή προστίμων σε περίπτωση καταχρήσεων...).

Η Επιτροπή συνιστά επίσης στα κράτη μέλη να προβλέψουν στο εθνικό δίκαιο την υποχρεωτική διπλή αναγραφή των τιμών μετά την επίσημη υιοθέτηση του συντελεστή μετατροπής, την ξεχωριστή υποχρεωτική αναγραφή των πιθανών επιβαρύνσεων για τις πληρωμές σε ευρώ κατά τη διάρκεια τη περιόδου από τον καθορισμό του συντελεστή μετατροπής μέχρι την επίσημη ημερομηνία της εισαγωγής, και την υποχρεωτική χρήση του ευρώ για τα ρέστα σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται στα καταστήματα πωλήσεων από την πρώτη ημέρα της μετάβασης.

For more information see DG Ecfin's website

http://ec.europa.eu/economy_finance/the_euro/

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article10547_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article10547_el.htm

(in Greek)

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article10547_mt.htm

(in Maltese)

The Cypriot government has established a toll-free telephone line for questions on the euro: 8000 2008; e-mail: info@euro.cy; website http://www.euro.cy

The Maltese government has set up a national euro helpline: Linja Ewro 154; e-mail: euro@gov.mt; website: http://www.euro.gov.mt/


[1] Σχετικές έρευνες θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι το τέλος της περιόδου διπλής κυκλοφορίας (31 Ιανουαρίου 2008). Τα αποτελέσματα διατίθενται

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article10547_en.htm


Side Bar