Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES PT EL PL BG RO

IP/08/354

Bruselj, 29. februarja 2008

Evropski GÉANT, najhitrejše računalniško omrežje na svetu, postaja globalen

Evropski GÉANT, največje večgigabitno računalniško omrežje na svetu, namenjeno raziskovanju in izobraževanju, se povezuje s podobnimi omrežji po vsem svetu, s čimer nastaja enotno globalno raziskovalno omrežje. GÉANT že zdaj povezuje raziskovalce od Reykjavika do Vladivostoka, na voljo je približno 30 milijonom uporabnikom ter več kot 3 500 univerzam in raziskovalnim središčem, združuje pa 34 nacionalnih raziskovalnih omrežij. Povezave velikih hitrosti bodo zdaj vzpostavljene z regionalnimi raziskovalnimi omrežji, ki nastajajo na Balkanskem polotoku, v regijah ob Črnem morju in v Sredozemlju, v Aziji, Južni Afriki in Latinski Ameriki. V Evropi je GÉANT spodbudil izredno intenzivno sodelovanje med raziskovalci na področjih, kot so klimatske spremembe, radijska astronomija in biotehnologija.

„Omrežje GÉANT s svojo zmogljivostjo obdelave velike količine podatkov omogoča Evropi, da pri spopadanju z današnjimi izzivi med sabo poveže najboljše svetovne strokovnjake. Evropske finančne naložbe v hrbtenico raziskovalnega omrežja velikih hitrosti – približno 23 milijonov EUR na leto – bodo povečale konkurenčnost Evrope, hkrati pa spodbudile sodelovanje med raziskovalci po vsem svetu,“ je dejala Viviane Reding, komisarka EU za informacijsko družbo in medije. „Z nadaljnjimi 90 milijoni EUR naložb v tretjo generacijo GÉANT do leta 2012 se je EU zavezala, da ostane na čelu razvoja interneta ter si prizadeva za nemoteno in neposredno znanstveno sodelovanje.“

GÉANT se je začel leta 2000 kot pobuda na podlagi skupnega financiranja za posodobitev evropskega raziskovalnega in izobraževalnega omrežja s skupnim proračunom 200 milijonov EUR. Pozneje je bil nadgrajen in nastalo je vodilno omrežje na svetu, ki je zelo povečalo privlačnost Evrope za raziskovalne dejavnosti (IP/04/1058 in IP/05/722).

GÉANT prinaša izredne tehnološke prednosti projektom vrhunskih raziskav, kakršni so EXPReS in projekt EU za radijsko astronomijo. Ta povezuje največje svetovne radijske teleskope na Kitajskem, v Evropi, Južni Afriki in Čilu s superračunalnikom na Nizozemskem, ki ustvarja slike v realnem času, kar brez pretoka velikih količin podatkov po omrežju GÉANT ne bi bilo mogoče.

GÉANT zagotavlja tudi globalno komunikacijsko podporo za veliki hadronski trkalnik (LHC) v CERN, kar je največji posamični znanstveni eksperiment, ki je bil kdaj koli izveden. Začel bo delovati še letos, omogočile pa ga bodo hitre povezave po vsem svetu za nemoten prenos ogromne količine podatkov (15 milijonov gigabajtov/leto) med 5 000 znanstveniki, ki delujejo v 500 inštitutih po vsem svetu.

Komisija je pred kratkim najavila, da bo namenila 12 milijonov EUR za financiranje TEIN3 (evrazijskega informacijskega omrežja, glej IP/08/269), obsežnega azijsko-pacifiškega omrežja, pa tudi povezav velikih hitrosti med GÉANT in UbuntuNet Alliance v Afriki in ukrajinskega raziskovalnega in akademskega omrežje (URAN). Projekt za medsebojno povezovanje regij ob Črnem morju (BSI), še ena pobuda, ki jo financira EU, povezuje države ob Črnem morju in južnem Kavkazu z GÉANT, delovati pa bo začel 1. marca ob sodelovanju s turškim nacionalnim raziskovalnim in izobraževalnim omrežjem.

Komisarka Viviane Reding se bo 3. marca udeležila srečanja svetovnih voditeljev na Bledu (Slovenija) in sodelovala pri pregledu pridobitev GÉANT in njegove osrednje vloge v svetovnem raziskovalnem omrežju.

Ozadje:

GÉANT je napredno panevropsko hrbtenično omrežje, ki povezuje nacionalna raziskovalna in izobraževalna omrežja po vsej Evropi v skupni dolžini več kot 50 000 km. GÉANT zagotavlja največjo geografsko pokritost, veliko pasovno širino in inovativne hibridne omrežne tehnologije. GÉANT evropskim akademikom in raziskovalcem omogoča zasebne omrežne povezave velikih hitrosti z drugimi raziskovalnimi središči.

Trenutni prispevek Evropske komisije za GÉANT se financira s šestim okvirnim programom (2002–2006) in znaša 93 milijonov EUR za obdobje več kot 58 mesecev. Ostanek sofinancirajo sodelujoče države. Partnerji projekta so nacionalna raziskovalna in izobraževalna omrežja, evropsko združenje nacionalnih akademskih mrež (TERENA) in DANTE, ki v imenu evropskih nacionalnih raziskovalnih in izobraževalnih omrežij upravlja in vodi omrežje GÉANT.

Informativni Paket GÉANT je na voljo na:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3915

Glej tudi MEMO/08/133

[ ]


Side Bar