Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES PT EL SL BG RO

IP/08/354

Bruksela, dnia 29 lutego 2008 r.

Europejska GÉANT, najszybsza na świecie sieć komputerowa, staje się siecią globalną

Europejska GÉANT, największa na świecie multi-gigabitowa sieć komputerowa przeznaczona do badań naukowych i kształcenia, zostanie połączona z podobnymi sieciami na całym świecie w celu stworzenia jednej, globalnej sieci badawczej. W Europie GÉANT łączy już naukowców od Reykjawiku po Władywostok, obsługując około 30 milionów użytkowników w ponad 3500 uniwersytetach i ośrodkach naukowych oraz łącząc 34 krajowe sieci badawcze. Szybkie łącza zostaną teraz zainstalowane w placówkach regionalnych sieci badawczych tworzonych na Bałkanach, w regionach Morza Czarnego i Morza Śródziemnego, jak również w Azji, Afryce Południowej i Ameryce Łacińskiej. GÉANT umożliwiła w Europie przełom we współpracy w zakresie badań naukowych w obszarach takich jak zmiany klimatyczne, radioastronomia i biotechnologia.

„Ogromne możliwości przetwarzania danych przez GÉANT umożliwią Europie zjednoczenie największych światowych umysłów w celu przeciwdziałania wyzwaniom, przed którymi stoimy wszyscy. Europejska inwestycja finansowa w wyposażoną w szybkie łącza sieć szkieletową do celów badawczych, o wartości około 23 milionów EUR rocznie, przyczyni się do wzrostu europejskiej konkurencyjności, jak również do rozwoju współpracy naukowej w skali globalnej” powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Inwestując kolejne 90 milionów EUR do 2012 r. w sieć GÉANT trzeciej generacji, UE wykazuje chęć pozostania na czele rewolucji internetowej i przyczynienia się do tego, by współpraca naukowa miała charakter ciągły i bezpośredni.”

Sieć GÉANT została uruchomiona w 2000 r. jako inicjatywa współfinansowana, której łączna wartość wynosi 200 milionów EUR, w celu unowocześnienia europejskiej infrastruktury sieciowej używanej w celach badawczych i edukacyjnych. Dzięki kolejnym ulepszeniom zajęła ona wiodące miejsce w skali światowej i przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności Europy jako miejsca do prowadzenia badań naukowych (IP/04/1058 i IP/05/722).

GÉANT dostarcza ogromnych udogodnień technologicznych dla „nauki przez wielkie N”, której przykładem jest europejski projekt EXPReS w dziedzinie radioastronomii. W ramach tego projektu, największe światowe radioteleskopy w Chinach, Europie, Afryce Południowej i Chile zostały podłączone do superkomputera w Holandii, zapewniającego przekaz obrazu w czasie rzeczywistym, możliwy jedynie dzięki masowemu przesyłowi danych z sieci GÉANT.

GÉANT będzie również podstawą globalnej sieci komunikacji dla Wielkiego Zderzacza Hadronów („Large Hadron Collider” (LHC)) umiejscowionego w CERN, będącego największym eksperymentem naukowym jaki miał kiedykolwiek miejsce. LHC, którego data uruchomienia jest planowana na ten rok, będzie wykorzystywał szybkie łącza na całym świecie do ciągłej transmisji niespotykanej wcześniej ilości danych (15 milionów gigabajtów rocznie) do 5 000 naukowców pracujących w 500 instytutach na całym świecie.

Na szczeblu międzynarodowym, Komisja ogłosiła ostatnio finansowanie w wysokości 12 milionów EUR dla TEIN3 (Transeurazjatyckiej Sieci Informacyjnej (Trans-Eurasia Information Network), zob. IP/08/269), szerokiej skali sieci obejmującej obszary Azji i Pacyfiku, jak również w celu uruchomienia szybkich łącz z GÉANT dla UbuntuNet Alliance w Afryce oraz Ukraińskiej Sieci Akademicko-Badawczej (Ukrainian Research and Academic Network (URAN)). Inna inicjatywa finansowana przez UE, Projekt Black Sea Interconnection (BSI) łączący kraje Morza Czarnego i Południowego Kaukazu z GÉANT, zostanie uruchomiony 1 marca we współpracy z Turecką Krajową Siecią Badawczo-Edukacyjną (Turkish National Research and Education Network).

Dnia 3 marca komisarz Viviane Reding będzie uczestniczyła w spotkaniu o nazwie Global Leader w Bled (Słowenia), poświęconym przeglądowi osiągnięć GÉANT i roli tej sieci wśród międzynarodowych sieci badawczych.

Kontekst:

GÉANT jest zaawansowaną, paneuropejską siecią szkieletową, o długości ponad 50 000 km, łączącą Krajowe Sieci Badawcze i Edukacyjne (NREN) w całej Europie. Zasięg geograficzny, wysoka przepustowość i innowacyjna technologia sieci hybrydowej, które oferuje GÉANT są bezkonkurencyjne. GÉANT umożliwia europejskim pracownikom akademickim i naukowym prywatne połączenia o wysokiej przepustowości z innymi ośrodkami badawczymi.

Obecny wkład Komisji Europejskiej w projekt GÉANT jest finansowany w ramach Szóstego Programu Ramowego (2002-2006) i wynosi 93 milionów EUR na okres 58 miesięcy. Pozostała część projektu jest finansowana przez kraje uczestniczące. Partnerami projektu są Krajowe Sieci Badawcze i Edukacyjne, Ogólnoeuropejskie Stowarzyszenie Sieci Badawczych i Edukacyjnych (TERENA) oraz DANTE, które zarządzają i obsługują sieć GÉANT w imieniu europejskich Krajowych Sieci Badawczych i Edukacyjnych.

Materiały prasowe na temat sieci GÉANT są dostępne na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3915

Patrz również MEMO/08/133

[ ]


Side Bar