Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES PT PL SL BG RO

IP/08/354

Bρυξέλλες 29 Φεβρουαρίου 2008

Ο Ευρωπαϊκός γίγαντας (GÉANT), το ταχύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο, αποκτά παγκόσμια εμβέλεια

Το ευρωπαϊκό δίκτυο GÉANT, το μεγαλύτερο παγκοσμίως υπολογιστικό δίκτυο multi-gigabit (ευρυζωνικότητας υπερυψηλών συχνοτήτων) για την έρευνα και την εκπαίδευση, προχωρεί σε σύνδεση με παρεμφερή δίκτυα σε παγκόσμια κλίμακα, με στόχο τη δημιουργία ενιαίου παγκόσμιου ερευνητικού δικτύου. Στην Ευρώπη, το GÉANT συνδέει ήδη ερευνητές από το Ρεϋκιαβίκ ως το Βλαδιβοστόκ, εξυπηρετώντας περίπου 30 εκατομμύρια χρήστες σε περισσότερα από 3500 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ενώ συνδέει επίσης 34 εθνικά ερευνητικά δίκτυα. Επίκειται η σύνδεσή του, μέσω ζεύξεων υψηλής ταχύτητας, με αναδυόμενες υποδομές περιφερειακών ερευνητικών δικτύων στα Βαλκάνια, στον Εύξεινο Πόντο και σε περιοχές της Μεσογείου, καθώς και επίσης και στην Ασία, τη Νότια Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Το GÉANT κατέστησε δυνατή στην Ευρώπη την πραγματοποίηση αλμάτων στην ερευνητική συνεργασία σε πεδία όπως η κλιματική αλλαγή, η ραδιοαστρονομία και η βιοτεχνολογία.

«Με την ικανότητα μαζικής επεξεργασίας δεδομένων που προσφέρει το GÉANΤ, η Ευρώπη μπορεί τώρα να φέρει σε επαφή τους καλύτερους ερευνητές στον κόσμο για να καταπιαστούν με τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Το γεγονός ότι η Ευρώπη επενδύει περίπου 23 εκατ. ευρώ ετησίως σε ένα ερευνητικό δίκτυο κορμού υψηλών ταχυτήτων αποβαίνει προς όφελος της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα προωθεί και τη συνεργασία μεταξύ των ερευνητών σε παγκόσμια κλίμακα», δήλωσε η κα Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. «Επενδύοντας περαιτέρω 90 εκατ. ευρώ, έως το 2012, στην τρίτη γενιά του GÉANT, η ΕΕ δεσμεύεται να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της εξέλιξης του Ίντερνετ (Διαδικτύου), καθώς και να επιδιώξει αδιάλειπτη και άμεση ερευνητική συνεργασία.»

Το GÉANT δρομολογήθηκε το 2000 ως από κοινού χρηματοδοτούμενη πρωτοβουλία συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση της ευρωπαϊκής δικτυακής υποδομής που αφορά την έρευνα και την εκπαίδευση. Ακολούθως αναβαθμίστηκε περαιτέρω ώστε να καταλάβει ηγετική θέση παγκοσμίως, βελτιώνοντας την ελκυστικότητα της Ευρώπης ως κατάλληλου χώρου για την έρευνα (IP/04/1058 και IP/05/722).

Το GÉANT προσφέρει τεράστια τεχνολογικά πλεονεκτήματα για τα μεγάλα επιστημονικά εγχειρήματα, όπως είναι το EXPReS, ένα κοινοτικό έργο στο πεδίο της ραδιοαστρονομίας. Στο πλαίσιο αυτό συνδέονται τα μεγαλύτερα ραδιοτηλεσκόπια του κόσμου που βρίσκονται στην Κίνα, την Ευρώπη, τη Νότια Αφρική και τη Χιλή με έναν υπερυπολογιστή στην Ολλανδία, ο οποίος παράγει απεικονίσεις σε πραγματικό χρόνο, που καθίστανται εφικτές μόνο χάρη στη μαζική ροή δεδομένων από το δίκτυο GÉANT.

Το GÉANT παρέχει επίσης στήριξη για τις παγκόσμιες επικοινωνίες του LHC (Μεγάλος επιταχυντής αδρονίων) στο CERN, δηλαδή του μεγαλύτερου μεμονωμένου επιστημονικού πειράματος που έχει ποτέ αναληφθεί. Ο LHC, που θα τεθεί σε λειτουργία στην πορεία του τρέχοντος έτους, εξαρτάται από υψίρρυθμες ζεύξεις σε παγκόσμια κλίμακα για την αδιάλειπτη διαβίβαση πρωτοφανούς όγκου δεδομένων (15 εκατ. γιγαδυφία ετησίως), σε 5.000 επιστήμονες που εργάζονται σε 500 ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε παγκόσμια κλίμακα, η Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα χρηματοδότηση ύψους 12 εκατ. ευρώ για το TEIN3 (Ευρασιατικό δίκτυο πληροφοριών, βλ. IP/08/269), ένα μεγάλης κλίμακας δίκτυο Ασίας-Ειρηνικού, καθώς και υψίρρυθμες ζεύξεις του GÉANT με την κοινοπραξία UbuntuNet στην Αφρική, καθώς και με το ερευνητικό και πανεπιστημιακό δίκτυο της Ουκρανίας (URAN). Το έργο διασύνδεσης του Εύξεινου Πόντου (BSI) άλλη μία πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Κοινότητα και συνδέει τις χώρες του Εύξεινου Πόντου και του Νότιου Καυκάσου με το GÉANT, θα τεθεί σε λειτουργία την 1η Μαρτίου, σε συντονισμό με το Τουρκικό Εθνικό δίκτυο έρευνας και εκπαίδευσης.

Στις 3 Μαρτίου, η Επίτροπος κα Viviane Reding θα παραστεί στη συνάντηση Global Leader στο Bled της Σλοβενίας, όπου θα παρουσιάσει ανασκόπηση των επιτευγμάτων του GÉANT και του ρόλου που διαδραματίζει στον πυρήνα της παγκόσμιας ερευνητικής δικτύωσης.

Ιστορικό:

Το δίκτυο GÉANT είναι προηγμένο πανευρωπαϊκό δίκτυο κορμού που συνδέει εθνικά δίκτυα έρευνας και εκπαίδευσης (NREN) σε ευρωπαϊκή κλίμακα, με συνολικό μήκος που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Το GÉANT παρέχει ασυναγώνιστη γεωγραφική κάλυψη, υψηλό ζωνικό εύρος και καινοτομική τεχνολογία υβριδικού δικτύου. Το GÉANT παρέχει στους ευρωπαίους πανεπιστημιακούς και ερευνητές υψίρρυθμη σύνδεση ιδιωτικού δικτύου με άλλα ερευνητικά κέντρα.

Η τρέχουσα συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο GÉANT χρηματοδοτείται από το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο (2002-2006), με ποσό 93 εκατ. ευρώ και διάρκεια 58 μήνες. Το υπόλοιπο συγχρηματοδοτείται από τις συμμετέχουσες χώρες. Εταίροι του έργου είναι τα NREN, η Διευρωπαϊκή ένωση δικτύου έρευνας και τεχνολογίας (TERENA) και το DANTE, το οποίο διαχειρίζεται και λειτουργεί το δίκτυο GÉANT για λογαριασμό των NREN της Ευρώπης.

Ο σχετικός φάκελος τύπου (GÉANT Press Pack) διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3915

Βλέπε επίσης το έγγραφο MEMO/08/133


[Graphic in PDF & Word format]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar