Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV PT EL CS

IP/08/352

Bryssel, 28.2.2008

Komissio patistaa Suomea ekologista suunnittelua koskevan direktiivin käyttöönottoon

Komissio on tänään lähettänyt perustellun lausunnon Suomelle, Kreikalle, Luxemburgille ja Portugalille, koska kyseiset maat eivät ole ilmoittaneet ekologista suunnittelua koskevan direktiivin[1] saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivillä pyritään vähentämään energiaa käyttävien tuotteiden ympäristövaikutuksia, ja se on yksi EU:n energiatehokkuusstrategian kulmakivistä.

Kyseisille jäsenvaltioille lähetettiin virallinen ilmoitus syyskuussa 2007. Tästä huolimatta ne eivät ole vielä ilmoittaneet komissiolle koko direktiivin sisällyttämisestä kansalliseen lainsäädäntöön. Komission on sen vuoksi käynnistettävä rikkomusmenettelyn toinen vaihe.

Direktiivillä luodaan puitteet vaatimuksille, jotka koskevat energiaa käyttävien tuotteiden ekologista suunnittelua. Arvioiden mukaan tämänkaltaisilla kattavilla vaatimuksilla voitaisiin pienentää eurooppalaisten kuluttajien energialaskuja useilla miljardeilla euroilla vuodessa. Lisäksi vaatimuksilla voitaisiin huomattavasti auttaa EU:ta saavuttamaan tavoitteet, jotka koskevat ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä kestävää energiankäyttöä. Jäsenvaltioiden oli määrä siirtää direktiivi kansalliseen lainsäädäntöön elokuuhun 2007 mennessä.

Komissio laatii parhaillaan ekologisen suunnittelun vaatimuksia niille tuotteille, joiden avulla on suurimmat mahdollisuudet vähentää energiankäyttöä. Näitä ovat mm. lämmityskattilat, valaisimet sekä digitaali- ja valaistuslaitteet. Ensimmäisiä tuoteryhmiä koskevat vaatimukset alkavat tulla voimaan ensi vuonna. Tämän vuoksi on tärkeää, että tarvittavat säännökset saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ajoissa.


[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/EY, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta, EUVL L 191, 22.7.2005, s. 29.


Side Bar