Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV PT FI EL

IP/08/352

V Bruselu dne 28. února 2008

Směrnice o ekodesignu – Komise zaslala pěti členským státům odůvodněná stanoviska

Komise dnes zaslala odůvodněná stanoviska České republice, Finsku, Řecku, Portugalsku a Lucembursku, které neoznámily provedení směrnice o ekodesignu[1] ve vnitrostátních předpisech. Směrnice se zaměřuje na snížení dopadu energetických spotřebičů na životní prostředí a je jedním z pilířů strategie EU pro energetickou účinnost.

Přestože Komise v září 2007 zaslala dotyčným členským státům výzvu, dosud ji neinformovaly o úplném provedení směrnice ve vnitrostátním právu. Komise je proto povinna zahájit druhou fázi řízení pro porušení právních předpisů.

Směrnice stanoví rámec pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a členské státy ji měly provést do svých vnitrostátních právních předpisů do srpna 2007. Podle odhadů by ucelený soubor těchto požadavků umožnil spotřebitelům v Evropě ušetřit každoročně několik miliard eur na nižších účtech za energii a mohl by významně přispět k cílům Evropské unie v oblasti změny klimatu a udržitelného využívání energie.
V současné době Komise stanovuje požadavky na ekodesign spotřebičů, které mají nejvyšší potenciál ke snížení spotřeby energie, jako jsou bojlery či digitální a osvětlovací zařízení. Protože požadavky pro první skupinu výrobků začnou vstupovat v platnost v příštím roce, je naprosto nezbytné, aby byly do té doby potřebné právní předpisy provedeny ve vnitrostátnímu právu.


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES (Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 29).


Side Bar