Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/351

Brussel, 28 februari 2008

Energieprestaties van gebouwen: De Commissie leidt een juridische procedure in tegen België en het Verenigd Koninkrijk

De Europese Commissie heeft vandaag een juridische procedure ingeleid tegen België en het Verenigd Koninkrijk omdat deze landen hebben nagelaten om afdoende nationale tenuitvoerleggingsmaatregelen met betrekking tot de richtlijn Energieprestaties van gebouwen van 2002[1] aan te melden. Deze richtlijn heeft tot doel het energieverbruik van gebouwen te verminderen en is dus een belangrijk onderdeel van de EU-wetgeving ter verbetering van de energie-efficiëntie in de Europese Unie.

De Commissie heeft beide lidstaten reeds in februari 2006 een formele aanmaning en in oktober 2006 een met redenen omkleed advies toegestuurd, waarbij zij werden verzocht om de omzettingsmaatregelen als bedoeld in de richtlijn met spoed toe te zenden. België én het VK hebben echter nagelaten de nodige informatie toe te zenden waarmee zij kunnen aantonen de vereiste maatregelen ten volle toegepast te hebben. Met name is de Commissie niet formeel in kennis gesteld van de maatregelen die in België zijn genomen voor de tenuitvoerlegging 1) van volledig gespecificeerde energieprestatie-eisen voor gebouwen en van inspectie-eisen voor verwarmingsketels en airconditioningsystemen (voor de regio Wallonië) en 2) van een methodologie ter berekening van de energieprestaties van gebouwen in de woonsector en van de minimumenergieprestatie-eisen voor bestaande gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd (voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Wat het VK betreft is de Commissie niet in kennis gesteld van maatregelen met het oog op 1) de tenuitvoerlegging van de richtlijn in Gibraltar en 2) het verstrekken van energieprestatiecertificaten en de inspectie van verwarmingsketels en airconditioningsystemen in Noord-Ierland.

Krachtens de richtlijn moeten de lidstaten minimumnormen voor de energieprestatie, alsook stelsels voor de energieprestatiecertificatie, van gebouwen vastleggen en moeten zij erop toezien dat de koelings- en airconditioningsinstallaties van gebouwen op gezette tijden worden geïnspecteerd zodat hun prestaties geoptimaliseerd blijven. De uiterste termijn voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn was 4 januari 2006, met een mogelijkheid tot verlening voor bepaalde artikelen tot 4 januari 2009.
De bouwsector is goed voor 40% van het totale energieverbruik in Europa. Als de richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen volledige ten uitvoer wordt gelegd, kan dit een belangrijke bijdrage leveren tot de vermindering van het energieverbruik in Europa. De bouwsector heeft een kosteneffectief energiebesparingspotentieel van bijna 30%. In maart 2007 hebben de Europese staats- en regeringsleiders overeenstemming bereikt over een energiepakket waarin de noodzaak van een verhoging van de energie-efficiëntie in de EU werd onderstreept en de doelstelling werd vastgelegd van een vermindering van het energieverbruik in de EU met 20% tegen 2020, zoals door de Commissie voorgesteld in haar actieplan voor energie-efficiëntie van 2006. Eén van de meest doeltreffende methoden om deze doelstelling te verwezenlijken is ongetwijfeld de volledige tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen.


Side Bar