Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/348

Bruksela, dnia 28 lutego 2008 r.

Ochrona portów: Komisja Europejska kieruje uzasadnioną opinię do Polski i Niemiec

Komisja postanowiła skierować uzasadnione opinie do Polski i Niemiec w związku z niedokonaniem transpozycji do prawa krajowego unijnych przepisów dotyczących poprawy ochrony portów. Skierowanie uzasadnionej opinii stanowi ostatni etap przed ewentualnym wniesieniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

W przedmiotowej dyrektywie[1] przewiduje się ustanowienie wspólnotowych ram na rzecz ochrony wszystkich terenów portowych. Tym samym dyrektywa stanowi uzupełnienie obowiązujących od 2004 r. przepisów dotyczących tylko statków i terminali w portach. W dyrektywie ustanowiono podstawowe wspólne zasady dotyczące środków służących zapobieganiu celowym nielegalnym działaniom na szkodę portów i innych części składowych infrastruktury portowej. W dyrektywie określono również mechanizmy dotyczące wprowadzania w życie tych środków oraz kontrolowania ich zgodności z zasadami.

Państwa członkowskie powinny były dokonać transpozycji przedmiotowej dyrektywy najpóźniej do dnia 15 czerwca 2007 r.


[1] Dyrektywa 2005/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wzmocnienia ochrony portów, Dz.U. L 310 z 25.11.2005.


Side Bar