Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/345

Bruselj, 28. februarja 2008

EU zahteva „opozorilno oznako“ na magnetnih igračah

Na podlagi predloga Komisije, ki so ga danes odobrile države članice v okviru Odbora o Direktivi o splošni varnosti proizvodov (GPSD), naj bi bile igrače, ki vsebujejo magnete, po vsej EU obvezno opremljene z opozorilno oznako. Predlog osnutka odločbe Komisije bo zajemal vse „magnetne igrače“ – igrače, ki vsebujejo ali sestojijo iz prostih ali ločljivih magnetov ali magnetnih sestavnih delov take velikosti in oblike, da bi jih lahko otroci pogoltnili. Opozorilna oznaka bo na embalaži ali bo drugače pritrjena na igračo. Magneti pomenijo nepričakovano tveganje, v zadnjih nekaj letih pa so postali manjši, močnejši in laže ločljivi. V zadnjih dveh letih se je po svetu pripetilo več nezgod, ko so otroci pogoltnili magnete, ki so se ločili od igrače, bilo pa je tudi na stotine pritožb potrošnikov, poročil o nezgodah in več obvestil RAPEX. Osnutek odločbe Komisije je del nadaljevanja popisa dejavnosti na področju nadzora varnosti igrač, ki ga je Komisija opravila jeseni 2007 po vrsti odmevnih odpoklicev igrač. Je v skladu s podobnimi ukrepi, ki so jih od konca lanskega leta sprejele nekatere države članice, na primer Francija in Nemčija. Pred predložitvijo v odločitev kolegiju komisarjev v začetku aprila bo osnutek odločbe predložen Evropskemu parlamentu. Nato bodo imele države članice na voljo 3 mesece za zagotovitev opozorilnih oznak na vseh magnetnih igračah.

Evropska komisarka za potrošnike, Meglena Kuneva, je povedala: „Majhni magneti in igrače pogosto niso večji od radirke, vendar so postali zelo močni. Obstaja čedalje več dokazil o resničnih poškodbah, ki lahko nastanejo, ko majhni magneti pristanejo v ustih otrok, če se sprostijo in jih otroci pogoltnejo. Ta opozorilna oznaka je začasni ukrep med revizijo standarda EU. Opozorilna oznaka bo starše jasno opozorila na morebitna resna tveganja in poskrbela za dodatno previdnost“.

Trenutne razmere

Trenutno ni posebnih pravil ali standardov, ki bi zajemali magnetne igrače. Ureja jih samo splošna zahteva EU, da igrače, ki se dajejo v promet, ne ogrožajo zdravja ali varnosti.

Problem

Poleg usodne nezgode v ZDA v letu 2006 obstajajo ducati poročil o dogodkih od leta 2006, ko so otroci pogoltnili najmanj dva magneta ali en magnet in kovinski predmet in je bila potrebna večja operacija (magneti se privlačijo in lahko povzročijo raztrganine v prebavnem traktu). Obstaja na stotine pritožb potrošnikov in poročil o nezgodah, predloženih pa je bilo več obvestil RAPEX o ukrepih v zvezi z magnetnimi igračami.

Več proizvajalcev igrač je v zadnjem času objavilo pomembne odpoklice igrač, ki vsebujejo magnete, najodmevnejši pa je bil Mattel, ki je poleti 2007 odpoklical približno 18 milijonov igrač v svetovnem merilu.

Novi predlog

Komisija je prosila Evropski odbor za standardizacijo (CEN) za revizijo ustreznega evropskega standarda (EN 71-1), da bi se zajela posebna tveganja v zvezi z majhnimi magneti in igračami. CEN ima za to na voljo 2 leti časa in naj bi poleti 2009 vrnil revidiran standard z ustreznimi konstrukcijskimi rešitvami za proizvajalce. Medtem Komisija z odločbo, ki so jo danes odobrili strokovnjaki držav članic, predlaga, da se vse magnetne igrače, ki bi lahko bile nevarne za otroke, opremijo z opozorilnimi oznakami. Opozorilo je začasna rešitev za premostitev vrzeli, dokler CEN ne pripravi revidiranega standarda.

Osnutek danes odobrene odločbe zajema „magnetne igrače“. To pomeni igrače, ki vsebujejo ali sestojijo iz prostih ali ločljivih magnetov ali magnetnih sestavnih delov take velikosti in oblike, da jih lahko otroci pogoltnejo. Za dajanje v promet v EU bodo morale biti take igrače opremljene z ustreznim opozorilom. Tako bodo podrobno opredeljena tveganja, povezana s prisotnostjo magnetov ali magnetnih sestavnih delov, dosegljivih otrokom.

Države članice bodo morale zagotoviti, da bo na magnetnih igračah na trgu EU objavljeno besedilo: „Opozorilo! Ta igrača vsebuje magnete ali magnetne sestavne dele. Magneti, ki se stikajo ali se oprimejo kovinskega predmeta v človeškem telesu, lahko povzročijo resne ali celo usodne poškodbe – v primeru zaužitja ali inhaliranja magnetov nemudoma poiščite zdravniško pomoč“ (ali ustrezno besedilo). Opozorilo mora biti jasno in čitljivo ter vidno za potrošnika.

Več držav, vključno s Francijo in Nemčijo, je že prostovoljno uvedlo priporočila za uvedbo teh opozoril od začetka leta 2008.

Naslednji koraki

Predlog bo zdaj predložen Evropskemu parlamentu, ki ima pravico do podrobnega pregleda, nato pa ga bo Komisija uradno sprejela. Komisija je že sprožila 60-dnevni postopek obveščanja, ki ga zahteva STO in naj bi se končal konec marca. V treh mesecih od sprejetja odločbe s strani Komisije morajo države članice zagotoviti, da bodo vse magnetne igrače, ki so v prometu v EU, skladne s tem ukrepom, tiste ki to niso, pa bodo blokirane ali umaknjene s tržišča.

Za nadaljnje informacije obiščite spletno stran:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm


Side Bar