Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/345

V Bruseli 28. februára 2008

EÚ požaduje, aby bolo na magnetických hračkách uvedené upozornenie

Podľa návrhu Komisie, ktorý dnes schválili členské štáty v rámci výboru smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, vo všetkých krajinách EÚ by sa malo na hračkách obsahujúcich magnety povinne uviesť upozornenie. Návrh rozhodnutia Komisie sa bude vzťahovať na všetky magnetické hračky, t. j. hračky, ktoré obsahujú voľné alebo odnímateľné magnety alebo magnetické súčiastky takej veľkosti a tvaru, že ich deti môžu prehltnúť, alebo ktoré z takýchto magnetov a magnetických súčiastok pozostávajú. Upozornenie sa umiestni na obal alebo sa iným spôsobom upevní na hračku. Magnety predstavujú nové riziko – počas posledných niekoľko rokov sa stali menšími, silnejšími a ľahšie odnímateľnými. Posledné dva roky sú poznačené viacerými úrazmi na celom svete, pri ktorých deti prehltli magnety oddelené od hračiek, a takisto stovkami sťažností spotrebiteľov, správami o úrazoch a viacerými oznámeniami RAPEX. Návrh rozhodnutia Komisie je súčasťou nadviazania na bilanciu kontrol, ktoré vykonala Komisia na jeseň 2007 v oblasti bezpečnosti hračiek po viacerých medializovaných stiahnutiach hračiek. Návrh je v súlade s podobnými opatreniami členských štátov, ako napríklad Francúzska a Nemecka, prijatými od konca minulého roka. Tento návrh rozhodnutia sa predloží Európskemu parlamentu predtým, ako sa predstaví kolégiu komisárov s cieľom rozhodnúť o ňom na začiatku apríla. Následne budú mať členské štáty tri mesiace na to, aby zabezpečili, že sa na všetkých magnetických hračkách uvedie upozornenie.

Meglena Kuneva, európska komisárka pre ochranu spotrebiteľa, vyhlásila: „Malé magnety v hračkách nie sú častokrát väčšie ako guma na gumovanie, ale stali sa veľmi silnými. Je čoraz viac dôkazov, že existuje skutočné riziko zranenia, keď sa tieto malé magnety odpoja, skončia v ústach detí a dieťa ich prehltne. Toto upozornenie je dočasným opatrením, pokým sa nezreviduje európska norma. Prostredníctvom upozornenia sa rodičom vysvetlia možné vážne riziká a vyzvú sa k osobitnej ostražitosti.“

Súčasná situácia

V súčasnosti neexistujú osobitné pravidlá alebo normy vzťahujúce sa na magnetické hračky. Vzťahuje sa na ne iba všeobecná požiadavka EÚ, aby hračky umiestnené na trhu nepredstavovali žiadne zdravotné alebo bezpečnostné ohrozenie.

Problém

Okrem smrteľného úrazu zaznamenaného v Spojených štátoch v roku 2006 boli od roku 2006 na celom svete zaznamenané desiatky prípadov detí, ktoré prehltli aspoň dva magnety alebo magnet a nejaký kovový predmet, čo si vyžiadalo väčší chirurgický zákrok (magnety sa navzájom pritiahnu a môžu spôsobiť lacerácie tráviaceho traktu). Takisto boli zaznamenané stovky sťažností spotrebiteľov a správ o úrazoch a predložilo sa viacero oznámení RAPEX, ktoré sa týkali magnetických hračiek.

Viacero výrobcov hračiek nedávno stiahlo z trhu väčšie množstvá hračiek obsahujúcich magnety, z ktorých bol najznámejší Mattel, ktorý počas leta 2007 stiahol približne 18 miliónov hračiek na celom svete.

Nový návrh

Komisia požiadala Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), aby zrevidoval príslušnú európsku normu (EN 71-1) s cieľom pokryť osobitné riziká súvisiace s malými magnetmi v hračkách. CEN na to dostal 2 roky a v lete 2009 by mal poskytnúť zrevidovanú normu, v ktorej by sa pre výrobcov navrhli vhodné konštrukčné riešenia. Medzitým Komisia prostredníctvom rozhodnutia, ktoré dnes schválili odborníci členských štátov, navrhuje, aby sa na magnetické hračky, ktoré by mohli predstavovať riziko pre deti, uviedlo upozornenie. Upozornenie predstavuje dočasné riešenie na preklenutie medzery, pokým CEN neposkytne zrevidovanú normu.

Schválený návrh rozhodnutia sa vzťahuje na magnetické hračky. Znamená to hračky, ktoré obsahujú voľné alebo odnímateľné magnety alebo magnetické súčiastky takej veľkosti a tvaru, že ich deti môžu prehltnúť, alebo ktoré z takýchto magnetov a magnetických súčiastok pozostávajú. Aby sa mohli takéto hračky predávať v EÚ, bude sa musieť na nich uviesť príslušné upozornenie. Upresnia sa ním riziká spojené s prítomnosťou magnetov alebo magnetických súčiastok, ktoré sú dostupné deťom.

Členské štáty budú musieť zabezpečiť, aby sa na magnetických hračkách predávaných v EÚ uvádzalo toto upozornenie: „Pozor! Táto hračka obsahuje magnety alebo magnetické súčiastky. Magnety, ktoré držia spolu alebo ktoré sa pripoja ku kovovému predmetu vo vnútri ľudského tela, môžu spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenie – v prípade prehltnutia alebo vdýchnutia magnetov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc“ (alebo podobné znenie). Upozornenie musí byť pre spotrebiteľa jasné, čitateľné a viditeľné.

Viacero členských štátov vrátane Francúzska a Nemecka už zaviedlo nepovinné odporúčania zavádzajúce tieto upozornenia od začiatku roka 2008.

Ďalšie kroky

Návrh pôjde teraz do Európskeho parlamentu, ktorý má právo preskúmania, a následne ho formálne prijme Komisia. Komisia už začala 60-dňový proces notifikácie požadovaný WTO, ktorý by sa mal ukončiť na konci marca. Do troch mesiacov od prijatia rozhodnutia Komisiou budú musieť členské štáty zabezpečiť, aby všetky magnetické hračky, ktoré sa uvádzajú na trh v EÚ, boli v súlade s týmto opatrením a aby sa tie, ktoré s ním v súlade nie sú, na trh neuvádzali, alebo aby boli z neho stiahnuté.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm


Side Bar