Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/345

Bruksela, dnia 28 lutego 2008 r.

UE wymaga, aby na „zabawkach magnetycznych” umieszczana była etykieta ostrzegawcza

Prawdopodobnie już wkrótce w całej UE na zabawkach zawierających magnesy umieszczane będą obowiązkowe etykiety ostrzegawcze, zgodnie z wnioskiem Komisji zatwierdzonym w dniu dzisiejszym przez państwa członkowskie na posiedzeniu komitetu działającego na mocy dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wniosek dotyczący projektu decyzji Komisji obejmuje wszystkie „zabawki magnetyczne” – czyli zabawki, które zawierają luźne lub dające się odłączyć magnesy lub części magnetyczne lub składają się z tychże elementów, których rozmiar i kształt umożliwia ich połknięcie przez dzieci. Etykieta ostrzegawcza ma być umieszczana na opakowaniu lub w inny sposób dołączona do zabawki. Magnesy są rosnącym zagrożeniem, w ciągu ostatnich kilku lat stały się one mniejsze, silniejsze i łatwiej je oderwać. W ciągu ostatnich dwóch lat na całym świecie doszło do szeregu wypadków, w których dzieci połknęły magnesy oderwane od zabawek, otrzymano również setki skarg ze strony konsumentów, sprawozdań dotyczących poszczególnych przypadków oraz szereg zgłoszeń w ramach systemu RAPEX. Projekt decyzji Komisji stanowi część działań wynikających z przeglądu środków kontroli bezpieczeństwa zabawek, podjętego przez Komisję jesienią 2007 r. w następstwie szeregu głośnych przypadków wycofania zabawek od konsumentów. Projekt ten jest zbieżny z podobnymi środkami podejmowanymi od końca ubiegłego roku przez państwa członkowskie takie jak Francja i Niemcy. Zostanie on przedłożony Parlamentowi Europejskiemu, zanim z początkiem kwietnia kolegium komisarzy podejmie decyzję w jego sprawie. Państwa członkowskie w ciągu kolejnych 3 miesięcy będą musiały dopilnować, aby etykiety ostrzegawcze były umieszczane na wszystkich zabawkach magnetycznych.

Europejska komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa powiedziała: „Małe magnesy w zabawkach często nie są większe niż gumka od ołówka, stały się jednak bardzo silne. Jest coraz więcej dowodów na to, że gdy w przypadku ich odłączenia małe magnesy dostaną się do ust dziecka i zostaną połknięte, mogą spowodować poważne obrażenia. Ta etykieta ostrzegawcza jest środkiem tymczasowym, a jednocześnie poprawiana jest norma europejska. Etykieta wyraźnie uzmysłowi rodzicom potencjalnie poważne zagrożenia i zapewni ich wzmożoną czujność."

Obecna sytuacja

Obecnie brak jest szczególnych przepisów lub norm dotyczących zabawek magnetycznych. Podlegają one jedynie ogólnemu wymogowi europejskiemu, zgodnie z którym zabawki wprowadzone do obrotu nie mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Problem

Oprócz wypadku śmiertelnego zgłoszonego w Stanach Zjednoczonych w 2006 r., na całym świecie od 2006 r. zgłoszono szereg przypadków, w których dzieci połknęły przynajmniej dwa magnesy lub jeden magnes i jeden przedmiot z metalu i wymagały poważnej operacji chirurgicznej (magnesy przyciągają się i mogą spowodować zranienia przewodu pokarmowego). Zgłoszono również setki skarg ze strony konsumentów i sprawozdań dotyczących poszczególnych przypadków oraz wniesiono szereg zgłoszeń środków dotyczących zabawek magnetycznych w ramach systemu RAPEX

Szereg producentów zabawek wycofywało ostatnio na dużą skalę od konsumentów zabawki zawierające magnesy. Najszerszym echem odbił się przypadek firmy Mattel, która w lecie 2007 r. wycofała około 18 milionów zabawek na całym świecie.

Nowy wniosek

Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) o poprawienie odpowiedniej normy europejskiej (EN 71-1) w celu objęcia nią szczególnego ryzyka związanego z małymi magnesami w zabawkach. CEN otrzymał 2 lata na wykonanie tego zadania i w lecie 2009 r. powinien przedstawić poprawioną normę zawierającą właściwe rozwiązania konstrukcyjne dla producentów. Do tego czasu, w drodze decyzji zatwierdzonej dzisiaj przez ekspertów państw członkowskich, Komisja wnosi o umieszczanie etykiet ostrzegawczych na wszystkich zabawkach magnetycznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla dzieci. Ostrzeżenie to jest tymczasowym rozwiązaniem pozwalającym wypełnić istniejącą lukę, dopóki CEN nie przedstawi poprawionej normy.

Uzgodniony w dniu dzisiejszym projekt decyzji dotyczy „zabawek magnetycznych”. Są to zabawki, które zawierają luźne lub dające się odłączyć magnesy lub części magnetyczne lub składają się z tychże elementów, których rozmiar i kształt umożliwia ich połknięcie przez dzieci. Aby mogły zostać wprowadzone do obrotu w UE, zabawki takie będą musiały zostać oznaczone odpowiednim ostrzeżeniem. Ma ono szczegółowo opisywać ryzyko związane z obecnością dostępnych dla dzieci magnesów lub części magnetycznych.

Państwa członkowskie będą musiały dopilnować, aby na zabawkach magnetycznych dostępnych na rynku UE umieszczone było następujące sformułowanie: „Uwaga! Zabawka zawiera magnesy lub części magnetyczne. Magnesy przyciągnięte do siebie lub przywierające do przedmiotu metalowego w organizmie człowieka mogą być przyczyną poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń – w przypadku wprowadzenia magnesów do przewodu pokarmowego lub dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.” (albo równoznaczne sformułowanie). Ostrzeżenie musi być jasne, czytelne i widoczne dla konsumenta.

Szereg państw członkowskich, w tym Francja i Niemcy, przyjęło już z własnej inicjatywy zalecenia wprowadzające takie ostrzeżenia od początku 2008 r.

Kolejne działania

Wniosek trafi teraz do Parlamentu Europejskiego, któremu przysługuje prawo kontroli, a następnie zostanie formalnie przyjęty przez Komisję. Komisja zainicjowała już trwającą 60 dni procedurę zgłaszania wymaganą w ramach WTO, która zakończy się pod koniec marca. W ciągu trzech miesięcy od daty przyjęcia decyzji przez Komisję państwa członkowskie muszą dopilnować, aby wszystkie zabawki magnetyczne wprowadzone do obrotu w UE były zgodne z tym aktem, a te, które nie spełniają określonych w decyzji wymogów, nie zostały dopuszczone do rynku lub zostały z niego wycofane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm


Side Bar