Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/345

Briselē, 2008. gada 28. februārī

ES pieprasa brīdināt par magnētiem rotaļlietās

Komisijas priekšlikumā, ko šodien ražojumu vispārējā drošuma direktīvas komitejā apstiprināja dalībvalstu pārstāvji, noteikts, ka magnētiskām rotaļlietām visās ES valstīs obligāti piestiprināms brīdinājums. Komisijas lēmuma projekta priekšlikums attieksies uz visām magnētiskajām rotaļlietām, kurās izmantoti slikti piestiprināti vai viegli noraujami magnēti vai magnētiskas sastāvdaļas, kuru lielums un forma ir tādi, ka bērni tos var norīt. Iepakojumam vai rotaļlietai tiks piestiprināts brīdinājums. Ar magnētiem saistītais risks kļūst aizvien lielāks — dažu pēdējo gadu laikā tie kļuvuši mazāki, spēcīgāki un tos ir kļuvis vieglāk noraut. Pēdējos divos gados pasaulē bijuši vairāki nelaimes gadījumi, kad bērni norijuši no rotaļlietām norautos magnētus, turklāt arī patērētāji iesnieguši simtiem sūdzību, saņemti ziņojumi par negadījumiem un vairāki RAPEX ziņojumi. Komisijas lēmuma projekts ir viens no turpmākiem pasākumiem pēc rotaļlietu drošuma novērtēšanas pārbaudēm, ko 2007. gada rudenī veica Komisija pēc tam, kad vairākkārtēja rotaļlietu atsaukšana no tirgus guva plašu rezonansi. Tas sasaucas ar līdzīgiem pasākumiem, ko kopš pērnā gada beigām veic tādas dalībvalstis kā Francija un Vācija. Lēmuma projektu iesniegs Eiropas Parlamentam, pēc tam to izvērtēs komisāru kolēģija, lai par to varētu pieņemt lēmumu jau aprīļa sākumā. Tad dalībvalstīm būs 3 mēneši laika, lai panāktu, ka visām magnētiskajām rotaļlietām ir piestiprināts brīdinājums.

Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības komisāre Meglena Kuneva skaidroja: „Sīciņie magnēti rotaļlietās palaikam nav lielāki par dzēšgumiju zīmuļa galā, bet tie kļuvuši ļoti spēcīgi. Aizvien vairāk ir pierādījumu, cik nopietnu kaitējumu var nodarīt niecīgie magnēti, kas var nokrist no rotaļlietas un ko bērni, iebāzuši mutē, var norīt. Kamēr tiek pārskatīti attiecīgie ES noteikumi, par pagaidu līdzekli izmantos uzlīmi ar brīdinājumu. Tajā vecākus brīdinās par iespējamiem nopietniem riskiem un aicinās vērīgāk pieskatīt bērnus.”

Situācijas apraksts

Pašlaik nav īpašu noteikumu vai standartu par rotaļlietām ar magnētiem. Uz tiem attiecas vienīgi vispārīgā ES prasība, ka rotaļlietas, ko laiž tirgū, nedrīkst apdraudēt veselību vai drošību.

Problēma

Saņemtas ne vien ziņas par nāves gadījumu ASV 2006. gadā, bet no tā laika arī par desmitiem gadījumu visā pasaulē, kad bērni norijuši vismaz divus magnētus vai magnētu un kādu metāla priekšmetu un kad ir bijusi nepieciešama nopietna ķirurģiska iejaukšanās (magnēti pievelkas un var savainot gremošanas orgānus). Iesniegts simtiem patērētāju sūdzību un ziņojumu par negadījumiem, kā arī vairāki REPEX ziņojumi par pasākumiem, kas saistīti ar magnētiskām rotaļlietām.

Vairāki rotaļlietu ražotāji nesen atsaukuši no tirgus lielus daudzumus spēļmantu, kurās ir magnēti, visvairāk — uzņēmums „Mattel”, kas 2007. gada vasarā visā pasaulē atsauca ap 18 miljoniem rotaļlietu.

Jaunais priekšlikums

Eiropas Komisija lūgusi Eiropas Standartizācijas komiteju (CEN) pārskatīt attiecīgo Eiropas standartu (NE 71-1), lai aptvertu visus konkrētos riskus, kas saistīti ar sīkajiem magnētiem rotaļlietās. CEN šā darba veikšanai atvēlēti 2 gadi, un tai jāsagatavo pārskatīts standarts, kas 2009. gada vasarā ražotājiem nodrošinātu pienācīgus ražošanas risinājumus. Tikmēr ar lēmumu, ko šodien apstiprināja dalībvalstu eksperti, Komisija ierosina pievienot brīdinājumu visām rotaļlietām, kurās ir magnēti un kuras var kaitēt bērniem. Brīdinājums ir pagaidu risinājums problēmai, līdz CEN iesniegs pārskatīto standartu.

Lēmuma projekts, par kuru šodien vienojās, attiecas uz rotaļlietām ar magnētiem. Proti, uz rotaļlietām, kurās ir slikti piestiprināti vai viegli noraujami magnēti vai magnētiskas daļas, ko lieluma un formas dēļ bērni var viegli norīt. Lai šīs rotaļlietas varētu laist ES tirgū, tās marķējamas ar pienācīgu brīdinājumu. Tādējādi tiks uzsvērti riski, kas saistīti ar magnētiem vai magnētiskām daļām, kam bērni var tikt klāt.

Dalībvalstīm būs jānodrošina, lai magnētiskām rotaļlietām, kas pieejamas ES tirgū, būtu piestiprināta norāde — „Brīdinājums! Rotaļlietā ir magnēti vai magnētiskas daļiņas. Magnēti, kas cilvēka ķermenī pievelkas viens pie otra vai pie metāla priekšmeta, var izraisīt nopietnu vai dzīvībai bīstamu savainojumu. Ja magnēti ir norīti vai ieelpoti, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību!”  vai līdzvērtīgi formulēts brīdinājums. Tam jābūt skaidram, viegli salasāmam un patērētājam labi saskatāmam.

Vairākas dalībvalstis, tostarp Francija un Vācija, jau brīvprātīgi īstenojušas ieteikumus, ieviešot brīdinājumus no 2008. gada sākuma.

Turpmāk veicamie pasākumi

Tūlīt priekšlikumu iesniegs Eiropas Parlamentam, kuram ir tiesības veikt rūpīgu pārbaudi, pēc tam to oficiāli pieņems Komisija. Tā jau sākusi 60 dienu paziņošanas procesu, ko pieprasa PTO, un tas beigsies marta beigās. Trīs mēnešus pēc tam, kad Komisija būs pieņēmusi lēmumu, dalībvalstīm jānodrošina, lai visas rotaļlietas, kurās ir magnēti, ko laiž ES tirgū, atbilstu šim pasākumam un lai neatbilstīgās rotaļlietas vairs nepārdotu vai atsauktu no tirgus.

Papildu informāciju meklējiet

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm!


Side Bar