Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/345

Briuselis, 2008 m. vasario 28 d.

Europos Sąjunga reikalauja, kad magnetiniai žaislai būtų paženklinti įspėjamuoju užrašu

Žaislai, kuriuose yra magnetų, visoje Europos Sąjungoje bus ženklinami privalomu įspėjamuoju užrašu. Šį Komisijos pasiūlymą valstybės narės šiandien patvirtino Bendros gaminių saugos direktyvos komitete. Komisijos sprendimo projekto pasiūlymas taikomas visiems magnetiniams žaislams, kurie sudaryti iš nepritvirtintų arba nuimamų magnetų ar kuriuose yra magnetinių sudedamųjų dalių tokio dydžio, kad jas lengvai galėtų praryti vaikai. Įspėjamasis užrašas bus ant pakuotės arba kitu būdu pritvirtintas prie žaislo. Magnetai kelia vis didesnę grėsmę, nes pastaraisiais metais jie gaminami vis mažesni, galingesni ir lengviau nuimami nuo žaislo. Per paskutinius dvejus metus pasaulyje įvyko nelaimių vaikams prarijus žaislų magnetų. Taip pat gauta šimtai vartotojų skundų, pranešimų apie nelaimingus atsitikimus ir pranešimų sistemoje RAPEX. Komisijos sprendimo projektas yra dalis tolesnių veiksmų po 2007 m. rudenį Komisijos atlikto žaislų saugos padėties įvertinimo po keleto garsiai nuskambėjusių žaislų pašalinimų iš rinkos. Tai atitinka priemones, kurias nuo praėjusių metų pabaigos taiko valstybės narės, pavyzdžiui, Prancūzija ir Vokietija. Sprendimo projektas bus pateiktas Europos Parlamentui prieš jį teikiant tvirtinti Komisijos narių kolegijai balandžio pradžioje. Po to valstybės narės turės 3 mėnesių laikotarpį užtikrinti, kad visi žaislai turėtų įspėjamąjį užrašą.

Už vartotojų apsaugą atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva sakė: „Mažyčiai magnetai žaisluose dažnai ne didesni nei prie pieštukų pritvirtinti trintukai, tačiau jų trauka labai didelė. Vis akivaizdžiau, kad vaikų burnoje atsidūrę mažyčiai magnetai gali labai pakenkti, ypač jei prarijami. Šis įspėjamasis užrašas yra laikina priemonė iki kol bus persvarstytas visos Europos Sąjungos standartas. Įspėjamuoju užrašu tėvams bus aiškiai parodytas galimas pavojus ir užtikrintas papildomas jų budrumas.“

Dabartinė padėtis

Šiuo metu nėra magnetiniams žaislams taikomų specifinių taisyklių ar standartų. Jiems taikomas bendras Europos Sąjungos reikalavimas, kad į rinką tiekiami žaislai nekeltų grėsmės sveikatai ar saugai.

Problema

Be vieno 2006 m. Jungtinėse Valstijose užregistruoto mirtimi pasibaigusio atvejo, pasaulyje nuo 2006 m. užregistruota dešimtys atvejų, kai vaikai prarijo mažiausiai du magnetus arba vieną magnetą ir vieną metalinį objektą ir dėl to reikėjo daryti rimtą operaciją (magnetai pritraukia vienas kitą, todėl gali atsirasti virškinamojo trakto pažeidimų). Dėl magnetinių žaislų gauta šimtai vartotojų skundų, pranešimų apie nelaimingus atsitikimus, o sistemoje RAPEX užregistruota keletas pranešimų apie jiems taikomas priemones.

Keletas žaislų gamintojų pašalino iš rinkos dalį žaislų, kuriuose buvo magnetų. Labiausiai žinomas bendrovės Mattel atvejis, kai 2007 m. vasarą pasaulyje ji susigrąžino apie 18 milijonų žaislų.

Naujasis pasiūlymas

Komisija paprašė Europos standartizacijos komiteto (CEN) persvarstyti Europos standartą (EN 71-1), kad jame būtų atsižvelgiama į specifinius pavojus, susijusius su mažais žaislų magnetais. CEN turi tai padaryti per dvejus metus ir 2009 m. vasarą pateikti pakeistą standartą kartu su deramais konstrukciniais sprendimais gamintojams. Kol šitai bus padaryta, valstybių narių ekspertų šiandien priimtu sprendimu Komisija siūlo pritvirtinti įspėjamuosius užrašus prie visų magnetinių žaislų, galinčių kelti grėsmę vaikams. Įspėjimai yra laikina priemonė spragai užpildyti, kol CEN pateiks pakeistą standartą.

Šiandien priimtas sprendimas apima magnetinius žaislus. Tai žaislai, kuriuose yra arba kurie sudaryti iš tokio dydžio ir formos nepritvirtintų arba nuimamų magnetų arba magnetinių sudedamųjų dalių, kad jas lengvai galėtų praryti vaikai. Norint prekiauti šiais žaislais Europos Sąjungoje, jie turės būti paženklinti atitinkamu įspėjamuoju užrašu. Jame bus išvardyti pavojai, susiję su magnetais arba magnetinėmis sudedamosiomis dalimis, kurios gali patekti vaikams į rankas.

Valstybės narės turės užtikrinti, kad magnetiniai žaislai Europos Sąjungos rinkoje būtų paženklinti tokiu užrašu: „Dėmesio! Šiame žaisle yra magnetų arba magnetinių sudedamųjų dalių. Į žmogaus kūną patekę sukibę arba prie metalinių objektų prikibę magnetai gali rimtai sužaloti ar netgi būti mirties priežastis. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jeigu magnetai buvo praryti arba pateko per kvėpavimo takus“ (arba panašaus turinio užrašas). Įspėjamasis užrašas vartotojui turi būti aiškus, lengvai įskaitomas ir gerai matomas.

Keletas valstybių narių, įskaitant Prancūziją ir Vokietiją, savo iniciatyva jau priėmė rekomendacijas tvirtinti šiuos įspėjamuosius užrašus nuo 2008 m. pradžios.

Tolesni žingsniai

Pasiūlymas bus pateiktas Europos Parlamentui, turinčiam teisę jį nagrinėti. Paskui jį oficialiai patvirtins Komisija. Ji jau inicijavo 60 dienų pranešimo procesą, kaip reikalauja PPO, kuris turėtų pasibaigti kovo pabaigoje. Komisijai priėmus sprendimą, valstybės narės privalės užtikrinti, kad visi Europos Sąjungos rinkoje platinami magnetiniai žaislai atitiktų šio teisės akto reikalavimus, o neatitinkantys šių reikalavimų būtų uždrausti arba pašalinti iš rinkos.

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm


Side Bar