Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/345

Bryssel 28. helmikuuta 2008

EU:ssa myytäviin ”magneettileluihin” varoitusmerkintä

Magneetteja sisältäviin leluihin on näillä näkymin tehtävä jatkossa pakollinen varoitusmerkintä. Tämä EU:n laajuinen vaatimus sisältyy komission ehdotukseen, jonka jäsenvaltiot tänään hyväksyivät yleistä tuoteturvallisuutta käsittelevässä komiteassa. Ehdotettu komission päätös koskee kaikkia ”magneettileluja” eli leluja, joissa olevat irralliset tai mahdollisesti irtoavat magneetit tai magneettiosat ovat sen kokoisia ja muotoisia, että lapsi voi ne niellä. Varoitusmerkintä on tehtävä pakkaukseen tai se on kiinnitettävä leluun muulla tavalla. Magneetit ovat uusi riskitekijä. Niistä on viime vuosina tullut entistä pienempiä, voimakkaampia ja entistä helpommin irtoavia. Kahden viime vuoden aikana on eri puolilla maailmaa tapahtunut useita onnettomuuksia, joissa lapsi on niellyt lelusta irronneita magneetteja. Lisäksi on esitetty sadoittain kuluttajavalituksia, raportteja vaaratilanteista sekä lukuisia Rapex-ilmoituksia. Ehdotettu komission päätös on tulosta komission syksyllä 2007 toteuttamasta kartoituksesta, jossa tarkasteltiin lelujen turvallisuuden valvontaa. Kartoitus tehtiin, koska oli tullut esiin monia paljon julkisuutta saaneita tapauksia, joissa leluja vedettiin pois markkinoita. Ehdotettu päätös on jatkoa useille samanlaisille toimenpiteille, joita on vuodenvaihteen jälkeen toteutettu esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa. Päätösluonnos toimitetaan Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, ennen kuin komissaarit tekevät lopullisen päätöksen huhtikuun alussa. Päätöksenteon jälkeen jäsenvaltioilla on kolme kuukautta aikaa varmistaa, että kaikissa magneettileluissa on varoitusmerkintä.

”Leluissa olevat magneetit ovat usein todella pienikokoisia mutta erittäin voimakkaita”, totesi kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva ”On saatu yhä enemmän näyttöä todellisista vammoista, joita voi syntyä, kun lapset nielevät leluista irronneita pieniä magneetteja. Varoitusmerkintä on väliaikainen toimenpide, jota sovelletaan siihen asti, kun EU:n laajuinen standardi on saatu tarkistetuksi. Varoitusmerkintä on selkeä: sen avulla kiinnitetään vanhempien huomio mahdollisesti aiheutuviin vakaviin vaaroihin ja painotetaan erityisen varovaisuuden noudattamista.”

Nykytilanne

Tällä hetkellä ei ole olemassa magneettileluja koskevia erityissääntöjä eikä standardeja. Magneettileluja koskee ainoastaan EU:n yleinen vaatimus, jonka mukaan markkinoille saatetut lelut eivät saa aiheuttaa vaaraa terveydelle ja turvallisuudelle.

Ongelma

Yhdysvalloissa tapahtui vuonna 2006 kuolemaan johtanut onnettomuus, ja vuodesta 2006 lähtien on tullut eri puolilta maailmaa tietoon useita sellaisia tapauksia, joissa lapset ovat nielleet vähintään kaksi magneettia tai yhden magneetin ja yhden metalliesineen ja joissa on jouduttu tekemään suuria leikkauksia (magneetit vetävät puoleensa toinen toisiaan ja saattavat vaurioittaa ruoansulatuskanavaa). Lisäksi on esitetty sadoittain kuluttajavalituksia ja raportteja vaaratilanteista sekä toimitettu lukuisia Rapex-ilmoituksia magneettileluja koskevista toimenpiteistä.

Monet lelujen valmistajat ovat hiljattain toteuttaneet magneettileluihin kohdistuneita huomattavia palautusmenettelyjä. Mittavin palautusoperaatio oli kesällä 2007, kun Mattel pyysi palauttamaan maailmanlaajuisesti noin 18 miljoonaa lelua.

Uusi ehdotus

Komissio on pyytänyt Euroopan standardointikomiteaa (CEN) tarkistamaan asianomaisen eurooppalaisen standardin (EN 71-1), jotta se kattaisi leluissa oleviin pieniin magneetteihin liittyvät vaarat. CEN sai kaksi vuotta aikaa tarkistustyöhön, ja sen on kesällä 2009 määrä antaa tarkistettu standardi, jossa on asianmukaiset rakenteelliset ratkaisut valmistajia varten. Jäsenvaltioiden asiantuntijoiden tänään hyväksymä päätösluonnos on standardin valmistumista edeltävä ratkaisu, jossa komissio ehdottaa varoitusmerkintöjen lisäämistä kaikkiin sellaisiin magneettileluihin, jotka voivat aiheuttaa vaaraa lapsille. Varoitus on väliaikainen ratkaisu, jota on tarkoitus soveltaa, kunnes CEN antaa tarkistetun standardin.

Tänään hyväksytty päätösluonnos koskee ”magneettileluja” eli leluja, joissa olevat irralliset tai mahdollisesti irtoavat magneetit tai magneettiosat ovat sen kokoisia ja muotoisia, että lapsi voi ne niellä. Sellaisiin leluihin on merkittävä asianmukainen varoitus, ennen kuin niitä voidaan markkinoida EU:ssa. Varoituksessa tuodaan yksityiskohtaisesti esiin riskit, joita lasten saatavilla olevat lelujen magneetit tai magneettiosat voivat aiheuttaa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että EU:ssa myytävissä magneettileluissa on seuraava maininta: ”Varoitus! Tämä lelu sisältää magneetteja tai magneettiosia. Ihmiskehossa toisiinsa tarttuvat tai metalliesineeseen kiinnittyvät magneetit voivat johtaa vakaviin vammoihin tai hengenvaaraan. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos magneetteja on nielty tai niitä on joutunut hengitysteihin.” (tai vastaava maininta). Varoituksen on oltava kuluttajan kannalta selkeä ja selvästi nähtävissä ja luettavissa.

Eräät jäsenvaltiot, esimerkiksi Ranska ja Saksa, ovat jo ottaneet käyttöön vapaaehtoisia suosituksia, joiden mukaisesti tällaisia varoituksia on alettu soveltaa vuoden 2008 alusta.

Seuraavat toimet

Ehdotus toimitetaan nyt Euroopan parlamentille, jolla on tiedonsaanti- ja tarkasteluoikeus. Sen jälkeen komissio hyväksyy ehdotuksen virallisesti. Komissio on jo käynnistänyt vaaditun WTO:n ilmoitusmenettelyn, joka kestää 60 päivää ja päättynee maaliskuun lopussa. Kolmen kuukauden kuluessa komission päätöksen vahvistamisesta jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki EU:ssa myytävät magneettilelut ovat tämän toimenpiteen mukaisia ja että tämän toimenpiteen vastaiset lelut vedetään pois markkinoilta tai niiden pääsy markkinoille estetään.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm


Side Bar