Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/345

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2008

Η ΕΕ απαιτεί τα «μαγνητικά παιχνίδια» να φέρουν προειδοποιητικό σήμα

Τα παιχνίδια που περιέχουν μαγνήτες πρέπει να φέρουν υποχρεωτικό προειδοποιητικό σήμα σε ολόκληρη την ΕΕ, βάσει πρότασης της Επιτροπής που εγκρίθηκε σήμερα από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιτροπής για την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ). Η πρόταση σχεδίου απόφασης της Επιτροπής θα καλύψει όλα τα «μαγνητικά παιχνίδια» - παιχνίδια δηλαδή που περιέχουν ή αποτελούνται από χαλαρούς ή αποσπώμενους μαγνήτες ή μαγνητικά εξαρτήματα τέτοιου μεγέθους και σχήματος ώστε να μπορούν να τα καταπιούν τα παιδιά. Το προειδοποιητικό σήμα θα τοποθετείται ή θα προσαρμόζεται με άλλο τρόπο στο παιχνίδι. Οι μαγνήτες είναι ένας αναδυόμενος κίνδυνος. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών έγιναν μικρότεροι, ισχυρότεροι και μπορούν να αποσπαστούν ευκολότερα. Τα τελευταία δύο έτη σημειώθηκαν ορισμένα ατυχήματα σε όλον τον κόσμο, επειδή κάποια παιδιά κατάπιαν μαγνήτες που αποσπάστηκαν από παιχνίδια ενώ έγιναν επίσης εκατοντάδες καταγγελίες καταναλωτών, αναφορές επεισοδίων και ορισμένες κοινοποιήσεις RAPEX. Το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής αποτελεί μέρος της συνέχειας που δόθηκε στην απογραφή σχετικά με τους ελέγχους ασφάλειας των παιχνιδιών που ανέλαβε η Επιτροπή το φθινόπωρο του 2007, ύστερα από μια σειρά ανακλήσεων παιχνιδιών υψηλής περιωπής. Είναι επίσης σύμφωνο με παρόμοια μέτρα που λαμβάνονται από κράτη μέλη όπως η Γαλλία και η Γερμανία από το τέλος του προηγούμενου έτους. Το σχέδιο απόφασης θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν να υποβληθεί στο σώμα των επιτρόπων για τη λήψη απόφασης στις αρχές Απριλίου. Τα κράτη μέλη στη συνέχεια θα έχουν στη διάθεσή τους περίοδο 3 μηνών για να εξασφαλίσουν ότι όλα τα μαγνητικά παιχνίδια φέρουν το προειδοποιητικό σήμα.

Η αρμόδια επίτροπος για τους καταναλωτές, κ. Meglena Kuneva, ανέφερε: «Οι μικροσκοπικοί μαγνήτες σε παιχνίδια συχνά δεν είναι μεγαλύτεροι από μια γόμα μολυβιού, αλλά έχουν γίνει πολύ ισχυροί. Υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία πραγματικών τραυματισμών που μπορούν να προκληθούν όταν μικροσκοπικοί μαγνήτες καταλήγουν στο στόμα παιδιών, εάν χαλαρώσουν και τους καταπιούν τα παιδιά. Αυτό το προειδοποιητικό σήμα αποτελεί προσωρινό μέτρο, καθώς το πρότυπο της ΕΕ βρίσκεται στο στάδιο της αναθεώρησης. Στο προειδοποιητικό σήμα θα αναγράφονται σαφώς για τους γονείς οι πιθανοί σοβαροί κίνδυνοι και θα εξασφαλίζεται η επιπλέον επαγρύπνηση.»

Η τρέχουσα κατάσταση

Σήμερα δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες ή πρότυπα που να καλύπτουν τα μαγνητικά παιχνίδια. Διέπονται απλώς από τη γενική απαίτηση της ΕΕ ότι τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά δεν συνιστούν απειλή για την υγεία ή την ασφάλεια.

Το πρόβλημα

Εκτός από ένα θανατηφόρο ατύχημα που αναφέρθηκε στις ΗΠΑ το 2006, από το 2006 και μετά αναφέρθηκαν δεκάδες περιστατικά παιδιών σε όλο τον κόσμο που κατάπιαν τουλάχιστον δύο μαγνήτες ή ένα μαγνήτη και ένα μεταλλικό αντικείμενο και για τα οποία απαιτήθηκε σοβαρή χειρουργική επέμβαση (οι μαγνήτες έλκονται αμοιβαία και μπορούν να προκαλέσουν ρήξεις του πεπτικού σωλήνα). Αναφέρθηκαν επίσης εκατοντάδες καταγγελίες καταναλωτών και αναφορές περιστατικών, ενώ υποβλήθηκαν και αρκετές κοινοποιήσεις RAPEX μέτρων σχετικά με μαγνητικά παιχνίδια.

Αρκετοί κατασκευαστές παιχνιδιών εξέδωσαν πρόσφατα σοβαρές εντολές ανάκλησης παιχνιδιών που περιέχουν μαγνήτες, με πιο γνωστή την εταιρεία Mattel η οποία, το καλοκαίρι του 2007, προέβη στην ανάκληση περίπου 18 εκατομμυρίων παιχνιδιών σε όλο τον κόσμο.

Η νέα πρόταση

Η Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) να αναθεωρήσει το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο (EN 71-1) ώστε να καλύψει τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με μικρούς μαγνήτες σε παιχνίδια. Στη CEN παρασχέθηκε προθεσμία 2 ετών για να το πράξει. Η CEN αναμένεται να υποβάλει ένα αναθεωρημένο πρότυπο, με κατάλληλες κατασκευαστικές λύσεις για τους κατασκευαστές, το καλοκαίρι του 2009. Εν τω μεταξύ, μέσω της απόφασης που εγκρίθηκε σήμερα από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, η Επιτροπή προτείνει να τοποθετηθούν προειδοποιητικά σημεία σε όλα τα μαγνητικά παιχνίδια που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τα παιδιά. Η προειδοποίηση είναι προσωρινή λύση με την οποία γεφυρώνεται το κενό, έως ότου η CEN εκπονήσει το αναθεωρημένο πρότυπο.

Το σχέδιο απόφασης που συμφωνήθηκε σήμερα καλύπτει τα «μαγνητικά παιχνίδια». Ο όρος αυτός σημαίνει παιχνίδια που περιέχουν ή αποτελούνται από χαλαρούς ή αποσπώμενους μαγνήτες ή μαγνητικά εξαρτήματα τέτοιου μεγέθους και μορφής που να μπορούν να τα καταπιούν παιδιά. Για να μπορούν να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, τα παιχνίδια αυτά θα πρέπει να σημαίνονται με επαρκή προειδοποίηση. Στο σήμα αυτό θα αναφέρονται λεπτομερώς οι κίνδυνοι που συνδέονται με την παρουσία μαγνητών ή μαγνητικών εξαρτημάτων στα οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα μαγνητικά παιχνίδια στην αγορά της ΕΕ θα φέρουν τη διατύπωση: «Προειδοποίηση! Το παιχνίδι αυτό περιέχει μαγνήτες ή μαγνητικά εξαρτήματα. Οι μαγνήτες, αν προσκολληθούν μεταξύ τους ή με μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο ανθρώπινο σώμα, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό. Σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής μαγνητών, πρέπει να ζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.» (ή ισοδύναμη διατύπωση). Η προειδοποίηση πρέπει να είναι σαφής, ευανάγνωστη και ευδιάκριτη για τους καταναλωτές.

Ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και της Γερμανίας, έχουν ήδη εισαγάγει προαιρετικές συστάσεις θεσπίζοντας τις προειδοποιήσεις αυτές από τις αρχές του 2008.

Τα επόμενα βήματα

Η πρόταση θα υποβληθεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει δικαίωμα ελέγχου, και στη συνέχεια θα εγκριθεί επίσημα από την Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει την απαιτούμενη 60ήμερη διαδικασία κοινοποίησης μέσω του ΠΟΕ, που αναμένεται να περατωθεί στα τέλη Μαρτίου. Μέσα σε τρεις μήνες από την έγκριση της απόφασης από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλα τα μαγνητικά παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ είναι σύμφωνα με το μέτρο αυτό και ότι εκείνα που δεν συμμορφώνονται αποκλείονται ή αποσύρονται από την αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον εξής δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm


Side Bar