Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/31

Bruselj, 11. januarja 2008

Evropska komisija in Evropska investicijska banka uvajata nov instrument za financiranje evropskega prometnega omrežja

Evropska komisija in Evropska investicijska banka (EIB) sta danes podpisali sporazum o sodelovanju, s katerim se vzpostavlja instrument jamstev za posojila za projekte vseevropskega prometnega omrežja (LGTT). Ta nov instrument bo omogočil večjo udeležbo zasebnega sektorja pri financiranju prometne infrastrukture evropskega pomena, zlasti pri naložbah v projekte vseevropskega prometnega omrežja, kjer v začetni fazi delovanja obstaja visoko prihodkovno tveganje. LGTT, ki je del programa vseevropskega prometnega omrežja in ukrepov EIB za rast, bo deloma kril to tveganje in tako znatno izboljšal finančno vzdržnost naložb v vseevropsko prometno omrežje. Kapitalski prispevek v višini 1 milijarde EUR (Komisija in EIB prispevata vsaka po 500 mio. EUR) naj bi podprl kapitalske naložbe v skupni višini do 20 milijard EUR.

„LGTT je pomemben nov instrument za financiranje evropske infrastrukture. Poleg tega, da danes dajemo na trg ta inovativni instrument, tudi ponovno opozarjamo, da je sodelovanje zasebnega sektorja pri financiranju prometne infrastrukture evropskega pomena dobrodošlo in potrebno,“ je ob podpisu sporazuma izjavil podpredsednik Komisije Jacques Barrot, odgovoren za promet. „Pri nekaterih projektih je lahko partnerstvo med javnim in zasebnim sektorjem najučinkovitejša rešitev. Nov instrument jamstev, ki bo sprostil nove milijardne naložbe v vseevropsko prometno omrežje, ima pomembno vlogo pri omogočanju takšnih partnerstev.“

„Z LGTT bo zagotovljen znaten dodaten tvegani kapital, ki naj bi olajšal in pospešil naložbe zasebnega sektorja v vseevropsko prometno omrežje. Dopolnjuje proračunska sredstva Komisije za vseevropsko prometno omrežje in obstoječa posojila EIB. Prav tako dokazuje, da ti dve evropski instituciji zelo učinkovito sodelujeta pri podpiranju razvoja vseevropskega prometnega omrežja,“ je ob podpisu sporazuma dejal predsednik EIB Philippe Maystadt. „Z Evropsko komisijo smo združili moči, da bi dopolnili paleto finančnih proizvodov, ki so na voljo za projekte vseevropskega prometnega omrežja, in zasebnemu sektorju omogočili udeležbo v osrednji prometni infrastrukturi.“S podpisom sporazuma sta podpredsednik Barrot in predsednik Maystadt uradno vzpostavila ta instrument. Evropski komisar za ekonomske in monetarne zadeve Joaquin Almunia, ki je s sodelavci tudi sodeloval pri zasnovi LGTT, je pozdravil uvedbo tega novega instrumenta za porazdelitev tveganja in dejal, da je prepričan, da bo pobuda uspela.

Instrument jamstev za posojila za projekte vseevropskega prometnega omrežja

Naložbe, ki so potrebne za dokončanje in posodobitev vseevropskega omrežja, ki je predpogoj za resnični enotni trg in regionalno povezovanje, presegajo zmogljivosti javnega financiranja. Samo za obdobje 2007–2013 se pričakuje, da bodo potrebne naložbe v infrastrukturo vseevropskega prometnega omrežja znašale okoli 300 milijard EUR. Pričakuje se velika finančna vrzel v sredstvih javnega sektorja, ki jo bo mogoče zapolniti samo s pritegnitvijo naložb zasebnega sektorja v velike infrastrukturne projekte. LGTT, v okviru katerega prevzame EIB jamstvo za podrejeni dolg, in sicer v obliki okvirnega likvidnostnega posojila, ki ga zagotovijo poslovne banke, ta problem rešuje tako, da v prvih 5–7 letih od začetka delovanja projekta jamči za začetno tveganje v zvezi s prihodkom od prometa. LGTT torej pomaga pri premagovanju začetnega tveganja pri projektu, pri čemer se predvideva, da bo projekt dolgoročno finančno vzdržen.

S tem ko LGTT zboljšuje zmožnost posojilojemalcev za servisiranje prednostnega dolga, povečuje splošno kreditno kakovost in tako spodbuja znižanje premije za tveganje pri prednostnih posojilih v okviru projekta. Ti prihranki bi morali biti višji kot stroški posojilojemalca za jamstvo, kar bi projektu prineslo dodano finančno vrednost. Uvedba LGTT bo prinesla koristi za celotno družbo, saj so naložbe zasebnega sektorja v projekt privlačnejše in cenejše.

LGTT bo dopolnil dva druga finančna instrumenta Evropske komisije, ki sta oblikovana posebej za projekte vseevropskega prometnega omrežja in s katerima se želi povečati udeležba zasebnega kapitala. Sklad tveganega kapitala nudi tvegani kapital investicijskim skladom, ki zagotavljajo lastniški kapital projektom vseevropskega prometnega omrežja, medtem ko so shemam plačil za razpoložljivost po zaključku izgradnje, v fazi delovanja projekta, lahko odobrena nepovratna sredstva, ki temeljijo na stroških izgradnje.

Za dodatne informacije glej tudi MEMO/08/12

Praktične informacije o LGTT:

AGI – EIB – Matthias Woitok: +352/437 987 336, m.woitok@eib.org

http://ec.europa.eu/ten/index_en.html

http://www.eib.org/


Side Bar