Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/31

Bruxelles, 11 ianuarie 2008

Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii lansează un nou instrument de finanţare a reţelei europene de transport

Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii au semnat astăzi un acord de cooperare pentru stabilirea unui instrument de garantare a împrumuturilor în cazul proiectelor privind reţeaua transeuropeană de transport (LGTT). Acest nou instrument va încuraja participarea sectorului privat la finanţarea infrastructurii de transport de importanţă europeană, în special în cazul investiţiilor în proiectele TEN care prezintă un risc ridicat în ceea ce priveşte veniturile în perioada iniţială a fazei operaţionale a unui proiect. LGTT, care este parte a programului privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T) şi a iniţiativei BEI „Acţiune pentru dezvoltare” va acoperi parţial acest risc, îmbunătăţind astfel în mod semnificativ viabilitatea financiară a investiţiilor TEN. Aportul de capital, în valoare de 1 miliard de euro (500 de milioane de euro din partea Comisiei şi 500 de milioane de euro din partea BEI), este menit să garanteze până la 20 de miliarde de euro din investiţiile totale de capital.

„LGTT este un nou instrument important de finanţare a infrastructurii europene. Astăzi, pe lângă introducerea acestui instrument inedit pe piaţă, reiterăm faptul că participarea sectorului privat la finanţarea infrastructurii de transport de importanţă europeană este binevenită şi necesară”, a afirmat la semnarea acordului Jacques Barrot, vicepreşedinte al Comisiei responsabil cu transporturile. „În cazul unora dintre proiecte, parteneriatul sectorului public cu cel privat se poate dovedi a fi cea mai eficientă cale de urmat. Noul instrument de garantare, care deblochează investiţii în TEN-T în valoare de miliarde de euro, este un mijloc important de facilitare a unor astfel de parteneriate.”

„LGTT va furniza o cotă semnificativă de capital de risc suplimentar care ar trebui să faciliteze şi să accelereze investiţiile sectorului privat în TEN. Acesta se adaugă la resursele bugetare alocate TEN de către Comisie şi la împrumuturile deja existente acordate de BEI, demonstrând totodată cooperarea foarte eficientă dintre două instituţii europene pentru sprijinirea dezvoltării reţelei transeuropene de transport”, a declarat preşedintele BEI, Philippe Maystadt, cu ocazia semnării acordului. „Pentru a completa gama de produse financiare disponibile proiectelor privind reţeaua transeuropeană, ne unim forţele cu Comisia Europeană în vederea stimulării implicării sectorului privat în dezvoltarea infrastructurii principale de transport.”

Instrumentul a fost lansat oficial prin semnarea acordului de către vicepreşedintele Comisiei, Jacques Barrot şi preşedintele BEI, Philippe Maystadt. Joaquin Almunia, comisarul european pentru Afaceri economice şi financiare, a cărui echipă a contribuit, de asemenea, la elaborarea LGTT, a salutat crearea noului instrument de partajare a riscului şi şi-a exprimat încrederea în succesul acestei iniţiative.

Instrumentul de garantare a împrumuturilor pentru proiectele privind reţeaua transeuropeană de transport

Investiţia necesară pentru finalizarea şi modernizarea reţelei transeuropene, o precondiţie pentru realizarea unei pieţe unice reale şi a integrării regionale, depăşeşte capacităţile de finanţare publică. Numai în perioada 2007-2013, nevoile de investiţii în infrastructuri TEN sunt estimate la aproximativ 300 de miliarde de euro. Se anticipează o lipsă semnificativă de resurse în sectorul public care poate fi depăşită doar prin mobilizarea investiţiilor private în proiecte mari de infrastructură. LGTT – un instrument de garantare al BEI pentru creanţele subordonate, sub forma unei facilităţi de trezorerie de rezervă acordată de băncile comerciale – este menit să combată această problemă prin oferirea unei garanţii pentru riscul legat de veniturile iniţiale din exploatare pe perioada primilor 5-7 ani de derulare a unui proiect. LGTT sprijină proiectul pentru a putea face faţă riscului iniţial, bazându-se în acelaşi timp pe perspectivele de viabilitate financiară pe termen lung ale proiectului.

Forma LGTT, care facilitează capacitatea debitorului de a acoperi creanţa preferenţială (senior debt), îmbunătăţeşte calitatea globală a creditării, încurajând astfel reducerea marjelor de risc aplicate împrumuturilor preferenţiale (senior loans) aferente proiectului. Economiile realizate de către debitor ar trebui să depăşească costurile garanţiilor, ceea ce reprezintă o valoare financiară adăugată. Introducerea LGTT, făcând mai atractive şi mai puţin costisitoare investiţiile sectorului privat, va reprezenta un beneficiu pentru societate, în general.

LGTT se adaugă altor două instrumente financiare ale Comisiei Europene destinate proiectelor TEN-T şi având drept obiectiv creşterea participării capitalului privat. Instrumentul de capital de risc oferă capital de risc fondurilor de investiţii care acordă capital pentru proiecte TEN, în timp ce schemele de plată de punere la dispoziţie pot beneficia de pe urma unei subvenţii bazate pe costurile de construcţie în timpul fazei operaţionale, post-construcţie, a proiectului.

Pentru mai multe informaţii, a se vedea MEMO/08/12

Informaţii operaţionale privind LGTT:
AGI – BEI – Matthias Woitok: +352/437 987 336

m.woitok@eib.org

http://ec.europa.eu/ten/index_en.html

www.eib.org


Side Bar