Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/31

Brussel, 11 januari 2008

De Europese Commissie en de Europese Investeringsbank introduceren een nieuw instrument ter financiering van het Europese vervoersnet

Vandaag hebben de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tot invoering van het garantie-instrument voor leningen voor trans-Europese vervoersnetprojecten (Loan Guarantee Instrument for trans-European transport network projects, LGTT). Door dit nieuwe instrument zal het aandeel van de particuliere sector in de financiering van vervoersinfrastructuur van Europees belang toenemen, vooral voor investeringen in TEN-projecten met een hoog inkomstenrisico tijdens de operationele aanvangsfase van een project. Het LGTT, dat deel uitmaakt van het trans-Europese vervoersnetprogramma (TEN-V) en van het "actie voor groei"-initiatief van de EIB, zal dit risico gedeeltelijk dekken en daardoor de financiële levensvatbaarheid van de TEN-investeringen verhogen. De kapitaalinbreng van 1 miljard euro (500 miljoen van de Commissie en 500 miljoen van de EIB) dient ter ondersteuning van de totale kapitaalinvestering van maximaal 20 miljard euro.

"Het LGTT is een belangrijk nieuw instrument ter financiering van de Europese infrastructuur. Niet alleen stellen wij dit vernieuwende instrument vandaag ter beschikking van de markt, maar we benadrukken nogmaals dat particuliere participatie in de financiering van vervoersinfrastructuur van Europees belang welkom en nodig is", verklaarde Jacques Barrot, vice-voorzitter van de Commissie en commissaris voor vervoer, bij het ondertekenen van de overeenkomst. "Voor sommige projecten is een partnerschap tussen de openbare en particuliere sector de meest efficiënte weg. Het nieuwe garantie-instrument, dat miljarden nieuwe investeringen voor TEN-V vrijmaakt, is een krachtig middel om dergelijke partnerschappen te bevorderen."

"Het LGTT zal zorgen voor aanzienlijk aanvullend risicokapitaal, wat investeringen van de particuliere sector in TEN's zou moeten bevorderen en bespoedigen. Het komt boven op de begrotingsmiddelen voor TEN's van de Commissie en de bestaande leningen van de EIB. Het is ook een voorbeeld van zeer doeltreffende samenwerking tussen twee EU-instellingen ter ondersteuning van de ontwikkeling van het trans-Europese vervoersnet", zei EIB-voorzitter Philippe Maystadt ter gelegenheid van de ondertekening van de overeenkomst. "Om de waaier van financiële producten voor de trans-Europese netwerkprojecten aan te vullen, werken wij samen met de Europese Commissie om de betrokkenheid van de particuliere sector bij de kritieke vervoersinfrastructuur te stimuleren."

Met het ondertekenen van de overeenkomst door vice-voorzitter Barrot en voorzitter Maystadt ging het instrument officieel van start. De Europese commissaris voor economische en monetaire zaken, Joaquin Almunia, wiens team ook bijdroeg tot het uitwerken van het LGTT, was verheugd over de invoering van het nieuwe instrument voor risicodeling en is overtuigd van het welslagen van dit initiatief.

Het garantie-instrument voor leningen voor trans-Europese vervoersnetprojecten

De investering die nodig is om het trans-Europese netwerk te voltooien en te moderniseren, een conditio sine qua non om te komen tot een echte interne markt en regionale integratie, overschrijdt de mogelijkheden van openbare financiering. Voor de periode 2007-2013 alleen al wordt verwacht dat de investeringsbehoeften in TEN-infrastructuur in totaal 300 miljard zullen bedragen. De middelen van de publieke sector zullen aanzienlijk tekortschieten en dit kan enkel verholpen worden door particuliere investeringen in grote infrastructuurprojecten aan te trekken. Het LGTT – een EIB-garantie voor achtergestelde schuld in de vorm van een door commerciële banken verstrekte stand-by liquiditeitsfaciliteit – pakt dit probleem aan door garant te staan voor het aanvankelijke vervoersinkomstenrisico tijdens de eerste 5 tot 7 jaar van het project. Daardoor is het project gewapend tegen het aanvankelijke risico en is het op lange termijn financieel levensvatbaar.

Het LGTT is aldus opgevat dat het, door de lener in staat te stellen niet-achtergestelde schuld af te lossen, de algemene kredietwaardigheid bevordert en daardoor de risicomarges vermindert die op niet-achtergestelde leningen voor het project worden toegepast. Deze tegemoetkoming zou de kosten van de garantie voor de lener moeten overtreffen, waardoor een toegevoegde financiële waarde voor het project ontstaat. Het LGTT maakt investeringen van de particuliere sector in projecten aantrekkelijker en dus minder duur, en komt op die manier de hele samenleving ten goede.

Het LGTT dient ter aanvulling van twee andere financiële instrumenten van de Europese Commissie die voor TEN-V-projecten werden ontworpen en bedoeld zijn om investeringen van privaat kapitaal aan te trekken. Het risicokapitaalinstrument zorgt voor risicokapitaal voor investeringsfondsen die bedoeld zijn voor TEN-projecten, terwijl regelingen voor beschikbaarheidsbetalingen een op constructiekosten gebaseerde toelage krijgen tijdens de operationele fase van het project (na de constructie).

Voor meer informatie, zie ook MEMO/08/12

Operationele informatie over het LGTT:

AGI - EIB - Matthias Woitok: +352/437 987 336, m.woitok@eib.org

http://ec.europa.eu/ten/index_en.html

www.eib.org


Side Bar