Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/31

Brüssel, 11. jaanuar 2008

Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank käivitavad uue rahastamisvahendi üleeuroopalise transpordivõrgu tarbeks

Täna kirjutasid Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank (EIP) alla koostöökokkuleppele, millega luuakse üleeuroopalise transpordivõrgu projektide laenutagamisvahend (LGTT). See uus vahend soodustab erasektori suuremat osalust üleeuroopalise tähtsusega transpordi-infrastruktuuride rahastamises, eelkõige investeerimist üleeuroopaliste võrkude projektidesse, mille tulurisk on projekti algusaastatel kõrge. LGTT, mis moodustab osa üleeuroopalise transpordivõrgu programmist ja EIP kasvualgatusest (Action for Growth), katab selle riski osaliselt ja parandab seeläbi märgatavalt üleeuroopalistesse võrkudesse tehtavate investeeringute elujõulisust. 1 miljardi suuruse kapitalimahutusega (500 miljonit eurot nii komisjonilt kui ka EIP-lt) on kavas toetada kapitaliinvesteeringuid kuni 20 miljardi ulatuses.

„LGTT on oluline uus vahend Euroopa infrastruktuuride rahastamiseks. Me mitte ainult ei tee seda uuenduslikku vahendit täna turule kättesaadavaks, vaid rõhutame ka uuesti, et eraosalus on üleeuroopalise tähtsusega transpordi-infrastruktuuride rahastamisel teretulnud ja vajalik,“ sõnas Euroopa Komisjoni asepresident ja transpordivolinik Jacques Barrot kokkuleppele alla kirjutades. „Mõnede projektide puhul võib avaliku ja erasektori koostöö osutuda kõige tõhusamaks lahenduseks. Uus laenutagamisvahend, millega avatakse tee miljarditesse ulatuvatele uutele investeeringutele üleeuroopalisse transpordivõrku, on võimas vahend sellise koostöö soodustamiseks.“

„LGTT annab olulise täiendava riskikapitali, mis peaks hõlbustama ja kiirendama erasektori investeeringuid üleeuroopalistesse võrkudesse. See on täienduseks üleeuroopaliste võrkude komisjonipoolsetele eelarvelistele vahenditele ja olemasolevatele laenudele EIP-lt. Samuti on see näide äärmiselt tõhusast koostööst ELi kahe institutsiooni vahel, toetamaks üleeuroopaliste transpordivõrkude arengut,“ lausus EIP president Philippe Maystadt kokkuleppe allkirjastamisel. „Ühendame jõud Euroopa Komisjoniga, et täiendada üleeuroopaliste võrkude projektide raames kättesaadavate rahastamisvahendite hulka ja hõlbustada erasektori investeeringuid kesksetesse transpordi infrastruktuuridesse.“

Kokkuleppe allkirjastamine komisjoni asepresidendi Barrot’ ja EIP presidendi Maystadti poolt tähistas vahendi ametlikku käivitamist. Euroopa Komisjoni majandus- ja rahaküsimuste volinik Joaquin Almunia, kelle meeskond samuti LGTT loomisele kaasa aitas, tervitas uut riskijagamisvahendit ja väljendas veendumust, et algatust saadab edu.

Laenutagamisvahend üleeuroopaliste transpordivõrkude projektide tarbeks

Tõeliselt ühtse turu ja piirkondliku integratsiooni saavutamiseks vajalike üleeuroopaliste võrkude väljakujundamise ja moderniseerimise investeeringud ulatuvad üle avaliku sektori rahastamisvõimete piiri. Ainuüksi ajavahemikul 2007–2013 eeldatatakse, et üleeuroopaliste võrkude infrastruktuurid vajavad investeeringuid kokku ligikaudu 300 miljardit eurot. Arvata on, et avaliku sektori vahenditest seda katta ei suudeta, ning lahenduseks on erainvesteeringute kaasamine suurtesse infrastruktuuriprojektidesse. LGTT – EIP garantii allutatud laenude puhul, mida kommertspangad annavad reserv-likviidsuskrediidi kujul – aitab seda probleemi lahendada ning pakub esialgse tuluriski tagatist projekti toimimise esimese 5–7 aasta jooksul. LGTT aitab projektil katta esialgset riski, tingimusel et pikemas perspektiivis on projekt rahaliselt elujõuline.

LGTT on kavandatud nii, et sellega parandatakse laenusaaja suutlikkust maksta tagasi eelisvõlga, tõstetakse üldist krediidikvaliteeti ning seeläbi aidatakse vähendada projektile antavate eelislaenude riskimarginaale. See kokkuhoid peaks olema suurem kui garantii maksumus laenusaajale ning see annab projektile lisandväärtuse finantsseisukohast. LGTT kaasamine tõstab projekti tehtavate erasektori investeeringute atraktiivsust ja vähendab nende kulukust ning seega toob kasu ühiskonnale tervikuna.

LGTT täiendab Euroopa Komisjoni kahte olemasolevat rahastamisvahendit, mis on kavandatud üleeuroopaliste transpordivõrkude tarbeks eesmärgiga suurendada erakapitali osalust. Riskikapitali rahastu pakub riskikapitali investeerimisfondidele, kes rahastavad üleeuroopaliste võrkude projektide omakapitali, ning infrastruktuuri olemasolu makseskeemide raames on võimalik saada abi ehituskuludel põhinevast toetusest projekti ehitusjärgses toimimisetapis.

Lisateabe saamiseks vt ka MEMO/08/12

Teave LGTT toimimise kohta:
Euroopa kasvualgatus – EIP – Matthias Woitok: +352/437 987 336

m.woitok@eib.org

http://ec.europa.eu/ten/index_en.html

www.eib.org


Side Bar