Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/31

V Bruselu dne 11. ledna 2008

Evropská komise a Evropská investiční banka zavádějí nový nástroj financování evropské dopravní sítě

Evropská komise a Evropská investiční banka (EIB) dnes podepsaly dohodu o spolupráci, kterou se zřizuje nástroj k poskytování záruk za úvěry pro projekty transevropské dopravní sítě (LGTT). Tento nový nástroj umožní vyšší podíl soukromého sektoru na financování dopravní infrastruktury evropského významu, zejména u investic do projektů transevropské dopravní sítě, u nichž existuje vysoké riziko v oblasti příjmů v ranné provozní fázi projektu. Nástroj poskytování záruk za úvěry pro projekty transevropské dopravní sítě, který je součástí programu transevropské dopravní sítě (TEN-T) a iniciativy Evropské investiční banky nazvané Akce pro růst, bude toto riziko částečně pokrývat, a značně tak zdokonalí finanční životaschopnost investic do transevropských sítí. Kapitálový vklad ve výši 1 miliardy EUR (Komise i EIB poskytnou každá 500 milionů EUR) je určen na podporu celkové kapitálové investice ve výši 20 miliard EUR.

„Nástroj poskytování záruk za úvěry pro projekty transevropské dopravní sítě představuje významný nový nástroj pro financování evropské infrastruktury. Nejenže dnes dáváme tento inovační nástroj trhu k dispozici, ale rovněž zdůrazňujeme, že soukromá účast na financování dopravní infrastruktury s evropským zájmem je vítána a požadována,“ řekl místopředseda Komise zodpovědný za dopravu Jacques Barrot při podpisu dohody. „U některých projektů se partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem může prokázat jako nejúčinnější způsob pokroku. Nový nástroj k poskytování záruk, díky kterému budou pro transevropskou dopravní síť k dispozici nové investice v miliardové výši, značně přispěje k posílení takových partnerství.“

„Nástroj poskytování záruk za úvěry pro projekty transevropské dopravní sítě poskytne významný dodatečný rizikový kapitál, který by měl usnadnit a urychlit investice soukromého sektoru do transevropských sítí. Tyto prostředky doplní rozpočtové zdroje transevropských sítí poskytnuté Komisí a stávající půjčky od EIB. Nástroj je rovněž ukázkou velmi účinné spolupráce mezi institucemi EU, jejímž cílem je podpora transevropské dopravní sítě“, řekl prezident EIB Philippe Maystadt u příležitosti podpisu dohody. „Za účelem doplnění řady finančních produktů určených projektům transevropské sítě jsme spojili své síly s Evropskou komisí, abychom usnadnili podíl soukromého sektoru na klíčové dopravní infrastruktuře.“

Podpisem dohody místopředseda Barrot a prezident Maystadt oficiálně zavedli tento nástroj. Joaquín Almunia, evropský komisař pro hospodářské a měnové záležitosti, jehož tým rovněž přispěl k vytvoření nástroje poskytování záruk za úvěry pro projekty transevropské dopravní sítě, uvítal vytvoření nového nástroje pro sdílení rizika a vyjádřil svou důvěru v úspěch této iniciativy.

Nástroj poskytování záruk za úvěry pro projekty transevropské dopravní sítě

Investice potřebná k dokončení a modernizaci transevropské dopravní sítě, což je základní podmínkou pro vytvoření skutečně jednotného trhu a dosažení regionální integrace, přesahuje možnosti veřejných finančních prostředků. Jen na období 2007–2013 se potřebné investice do infrastruktury transevropské sítě odhadují celkem na přibližně 300 miliard EUR. Předpokládá se značný nedostatek finančních prostředků ve veřejném sektoru, který bude odstraněn pouze díky soukromým investicím do velkých projektů infrastruktury. Nástroj poskytování záruk za úvěry pro projekty transevropské dopravní sítě – záruka EIB za podřízený dluh v podobě pohotovostní likviditní facility, kterou poskytnou obchodní banky – se s problémem vyrovnává tak, že poskytuje záruku na počáteční riziko v oblasti příjmů z dopravy během prvních 5–7 provozních let projektu. Nástroj pomáhá překonat počáteční riziko projektu a zároveň se opírá o dlouhodobou perspektivu finanční životaschopnosti projektu.

Podoba nástroje posiluje celkovou kreditní kvalitu, a to zlepšením schopnosti dlužníka splácet přednostní úvěr, a podporuje tak snížení rizikové marže uplatněné na přednostní úvěry poskytnuté na projekt. Tyto úspory by měly přesáhnout náklady dlužníka na záruku, a poskytnou tak projektu přidanou finanční hodnotu. Díky nástroji poskytování záruk za úvěry pro projekty transevropské dopravní sítě jsou investice soukromého sektoru do projektu atraktivnější a méně nákladné, a zavedení nástroje tak bude přínosem pro společnost jako celek.

Nástroj bude doplňkem dvou dalších finančních nástrojů Evropské komise vypracovaných pro účely projektů transevropské dopravní sítě a zaměřených na zvýšení podílu soukromého kapitálu. Nástroj rizikového kapitálu nabízí rizikový kapitál investičním fondům zaměřeným na financování projektů transevropské dopravní sítě, zatímco po ukončení stavební fáze plynou během provozní fáze projektu pro režimy plateb za dostupnost výhody z dotací založených na stavebních nákladech.

Další informace viz rovněž MEMO/08/12

Provozní informace o nástroji poskytování záruk za úvěry pro projekty transevropské dopravní sítě:

AGI – EIB – Matthias Woitok: +352/437 987 336, m.woitok@eib.org

http://ec.europa.eu/ten/index_en.html

www.eib.org


Side Bar