Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/31

Брюксел, 11 януари 2008 г.

Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка въвеждат нов инструмент за финансиране на Европейската транспортна мрежа

Днес Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписаха Споразумение за сътрудничество, с което се лансира Инструментът за гарантиране на заемите за транспортни проекти по Трансевропейската мрежа (ИГЗ-ТЕМ). Този нов инструмент ще улесни по-голямото участие от страна на частния сектор във финансирането на транспортната инфраструктура с европейска значимост, по-специално за инвестиции в проекти на ТЕМ, когато съществува високо ниво на риск за приходите в ранния оперативен период на даден проект. ИГЗ-ТЕМ, който е част от Програмата за Трансевропейска транспортна мрежа (ТЕМ-Т) и инициативата на ЕИБ „Действие за растеж“, ще покрие отчасти този риск и така ще подобри значително финансовата стабилност на инвестициите в ТЕМ. Вноската в капитала от 1 милиард евро (по 500 милиона от Комисията и ЕИБ) е предназначена да подкрепи надвишаващото 20 милиарда евро капиталовложение.

„Инструментът за гарантиране на заемите за транспортни проекти по Трансевропейската мрежа е важен нов инструмент за финансиране на европейската инфраструктура. Днес ние не само че предоставяме на пазара този иновативен инструмент, но и препотвърждаваме факта, че участието на частни капитали във финансирането на транспортната инфраструктура с европейска значимост е добре дошло и необходимо“, заяви заместник-председателят на Комисията, отговарящ за транспорта Жак Баро при подписването на споразумението. „При някои проекти партньорството между публичния и частния сектор може да се окаже най-ефикасният път напред. Новият гаранционен инструмент, който отключва милиарди нови инвестиции за ТЕМ-Т, представлява мощно средство за улесняване на подобно партньорство.“

„ИГЗ-ТЕМ ще осигури значителен допълнителен рисков капитал, който трябва да улесни и ускори инвестициите на частния сектор в проекти на ТЕМ. Той представлява допълнение към бюджетните ресурси на ТЕМ от Комисията и съществуващите заеми от ЕИБ. Той е и демонстрация на много ефективното сътрудничество между две институции на ЕС за подпомагане на развитието на Трансевропейската транспортна мрежа“, допълни президентът на ЕИБ Филип Мейстад по случай подписването на споразумението. „За допълване на гамата от финансови продукти, предоставени на проектите от трансевропейската мрежа, ние обединяваме силите си с Европейската комисия за улесняване на включването на частния сектор в основната транспортна инфраструктура.“

Заместник-председателят Баро и президентът на банката Мейстад официално лансираха този инструмент с подписите си под споразумението. Европейският комисар по икономическите и парични въпроси Хоакин Алмуния, чийто екип също допринесе за концепцията на ИГЗ-ТЕМ, приветства създаването на новия инструмент за поделяне на риска и изрази увереността си в успеха на тази инициатива.

Инструментът за гарантиране на заемите за транспортни проекти по Трансевропейската мрежа

Инвестицията, нужна за допълване и модернизиране на Трансевропейската мрежа, която е необходимо условие за постигането на истински единен пазар и регионална интеграция, надминава възможностите на публичното финансиране. Само за периода 2007—2013 година нуждите от инвестиции в инфраструктури на ТЕМ се очаква да възлизат общо на около 300 милиарда евро. Предвижда се значим финансов недостиг в ресурсите на публичния сектор и той може да се преодолее само с мобилизиране на частни инвестиции в големи инфраструктурни проекти. ИГЗ–ТЕМ – гаранция на ЕИБ за подчинен дълг под формата на стендбай инструмент за осигуряване на ликвидност, който ще бъде предоставян от търговските банки - се противопоставя на този проблем, като осигурява гаранция за риска за приходите в първоначалния трафик през първите 5—7 години от функционирането на даден проект. ИГЗ-ТЕМ подпомага справянето на проекта с първоначалния риск, като разчита на финансовата стабилност на дългосрочната му перспектива.

Структурата на ИГЗ-ТЕМ, подобрявайки възможността на заемополучателя да обслужва основния дълг, увеличава цялостното качество на кредита и така поощрява намаляването на рисковите маржове, приложени към основните дългове от проекта. Тези спестявания следва да надвишат цената на гаранцията за заемополучателя, което ще доведе до добавена финансова стойност за проекта. Въвеждането на ИГЗ-ТЕМ, което прави инвестицията на частния сектор в проекта по-привлекателна и оттам по-евтина, ще осигури по този начин ползи за цялото общество.

ИГЗ-ТЕМ ще допълни двата други финансови инструмента на Европейската комисия, специално пригодени за нуждите на транспортните проекти по ТЕМ и насочени към увеличаване на участието на частния капитал. Механизмът за рисков капитал предлага рисков капитал на инвестиционни фондове, занимаващи се с осигуряване на собствен капитал за проекти на ТЕМ, докато схемите за плащания за наличност на предоставена услуга могат да се възползват от безвъзмездна помощ въз основа на стойността на строителството по време на оперативната, последваща строителството фаза на проекта.

За повече информация вижте също MEMO/08/12

Оперативна информация относно ИГЗ-ТЕМ:

AGI – EIB – Matthias Woitok: +352/437 987 336, m.woitok@eib.org

http://ec.europa.eu/ten/index_en.html

www.eib.org


Side Bar