Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/310

Bryssel den 27 februari 2008

Ett ännu säkrare Internet för barn

Idag har Europeiska kommissionen lagt fram ett förslag till ett nytt program för ett säkrare Internet för att förbättra barns säkerhet i onlinemiljön. Det nya programmet omfattar nya kommunikationstjänster från web 2.0, t.ex. social interaktion på Internet, och kommer att bekämpa inte bara olagligt innehåll utan även kränkande behandling, såsom mobbing och så kallad grooming. Programmet, som bygger vidare på det framgångsrika programmet för ett säkrare Internet som inleddes 2005, har en budget på 55 miljoner euro och löper från 2009 till 2013.

”Programmet för ett säkrare Internet är ett bra exempel på ett euroepiskt program som får direkta följder medborgarnas dagliga liv. Eftersom fler och fler europeiska barn och tonåringar använder onlineteknik hemma eller i skolan behöver de, deras föräldrar och lärare informeras om de möjligheter och risker de står inför”, säger Europeiska kommissionens ordförande, José Manuel Barroso och fortsätter: ”EU-kommissionen vill med det nya programmet för ett säkrare Internet fortsätta sina ansträngningar att skapa en säkrare onlinemiljö för våra barn genom att främja initiativ för självreglering och öka medvetenheten i samhället. Ett förstärkt rapporteringssystem ska se till att myndigheterna kan agera snabbt och beslutsamt om det finns olagligt innehåll på Internet.”

”EU har i hög grad bidragit till att göra Internet till ett säkrare ställe för barn under de senaste åren, men ännu är arbetet inte avslutat”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för informationssamhället och medierna. ”Snarare ökar behovet av åtgärder till följd av ny användning av tekniken. Jag är övertygad om att det nya programmet för ett säkrare Internet kommer att göra Europa till en förebild när det gäller att skydda minderåriga från att utnyttjas via Internet och mobiltelefon.”

Det föreslagna programmet syftar till följande:

  • Minska det olagliga innehållet och bekämpa skadligt beteende på Internet genom att medverka till att det upprättas nationella kontaktpunkter till vilka medborgarna kan anmäla olagligt innehåll och skadligt beteende på Internet, särskilt barnpornografiskt material och grooming.
  • Främja en säkrare Internetmiljö genom att stödja initiativ för självreglering på detta område och uppmuntra barn och ungdomar att delta i arbetet med att skapa en säkrare Internetmijö, främst genom ungdomspaneler.
  • Göra allmänheten mer medveten genom åtgärder riktade till barn, deras föräldrar och lärare. Stimulera en multiplikatoreffekt genom utbyte av bästa metoder inom nätet för nationella kontaktpunkter för ökad medvetenhet. Stödja kontaktpunkter där föräldrar och barn kan få råd om vad de själva kan göra för att vara säkra på Internet.
  • Skapa en kunskapsbas genom att sammanföra forskare som är engagerade i barns säkerhet på Internet på europeisk nivå. Skapa en kunskapsbas om barns användning av ny teknik, vilka effekter den har på dem och vilka risker den för med sig. Kunskapsbasen ska användas till att förbättra de pågående åtgärdernas effektivitet inom ramen för programmet för ett säkrare Internet.

Bakgrundsinformation:

I det aktuella förslaget beaktas resultatet av ett offentligt samråd om säkrare Internet och onlineteknik för barn som genomfördes mellan april och juni 2007

(http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/public_consultation/index_en.htm).

Det innehåller också kommentarer från barn, vilka de själva formulerade vid det europeiska ungdomsforum som organiserades av Europeiska kommissionen i samband med Safer Internet Day 2008 (se IP/08/207).

Jämte programmet för ett säkrare Internet har andra politiska initiativ tagits, som bl.a. har lett till att ledande mobiltelefonioperatörer i februari 2007 ingick ett avtal om att utveckla självreglerande koder för att skydda minderåriga mobiltelefonanvändare (se IP/07/139). Mobilbranschen har nyligen också meddelat att den ska blockera tillgången till barnpornografi via mobiltelefoner.

För ytterligare upplysningar

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar