Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/310

Bruselj, 27. februarja 2008

Internet še bolj varen za otroke

Danes je Komisija predlagala nov program za varnejši internet, s katerim bo okrepila varnost otrok v spletnem okolju. Novi program bo vseboval sodobne komunikacijske storitve Web 2.0, kot je povezovanje v socialne mreže, s katerimi se bo boril proti nezakonitim vsebinam in škodljivim dejanjem, kot je nadlegovanje in zapeljevanje. Za izvajanje programa, ki bo nadgradil Program za varnejši internet, ki se je začel leta 2005, je namenjenih 55 milijonov EUR in bo potekal od leta 2009 do 2013.

„Program za varnejši internet je dober primer evropskega programa z neposrednim vplivom na vsakodnevno življenje državljanov. Ker vedno več evropskih otrok in mladih uporablja spletne tehnologije doma ali v šoli, morajo biti, tako kot tudi njihovi starši in učitelji, seznanjeni z možnostmi in nevarnostmi tehnologije,“ je dejal predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso. „Evropska komisija želi z novim programom za varnejši internet, in sicer s pospeševanjem samoregulativnih pobud in večjo ozaveščenostjo družbe, okrepiti svoja prizadevanja za oblikovanje varnejšega spletnega okolja za naše otroke. Nacionalni organi bodo ob odkritju nezakonitih vsebin na spletu hitro in odločno ukrepali s pomočjo učinkovitejših sistemov poročanja.“

„EU je že veliko storila za to, da je internet v zadnjih letih postal varnejši za otroke, vendar delo še ni končano,“ je dodala komisarka EU za informacijsko družbo in medije Viviane Reding. „Prav nasprotno, potreba po ukrepanju je vedno večja zaradi novih načinov uporabe tehnologije. Prepričana sem, da bo Evropa z novim programom za varnejši internet postala zgled na področju zaščite mladoletnikov pred zlorabami preko spleta in mobilnih telefonov.“

Predlagani novi program bo:

  • Zmanjšal količino nezakonitih vsebin in se spopadel s škodljivimi dejanji na spletu: ukrepi za zagotovitev nacionalni kontaktnih točk, katerim lahko prebivalci poročajo o nezakonitih spletnih vsebinah in škodljivih dejanjih, s poudarkom predvsem na vsebinah, povezanih s spolnim zlorabljanjem in zapeljevanjem otrok.
  • Spodbujal varnejše spletno okolje: pospeševanje samoregulativnih pobud na tem področju. Spodbujanje sodelovanja otrok in mladih pri ustvarjanju varnejšega spletnega okolja, zlasti preko delovnih skupin mladih.
  • Zagotovil ozaveščenost javnosti: ukrepi, namenjeni otrokom in njihovim staršem ter učiteljem. Spodbujanje multiplikacijskega učinka z izmenjavo najboljših praks v okviru omrežja nacionalnih centrov za ozaveščanje. Pomoč kontaktnim točkam, pri katerih lahko starši in otroci dobijo nasvet, kako se zavarovati na spletu.
  • Na evropski ravni združil raziskovalce, ki se ukvarjajo z varnostjo otrok na spletu, s čimer bo oblikoval bazo znanja. Vzpostavitev baze znanja o novih tehnologijah, ki jih uporabljajo otroci, o vplivih, ki jih imajo na otroke, in o z njimi povezanih tveganjih. Uporaba te baze za izboljšanje učinkovitosti ukrepov, ki se izvajajo v okviru programa za varnejši internet.

Ozadje:

Današnji predlog upošteva rezultate javnega posvetovanja o varnejšem internetu in spletnih tehnologijah za otroke, ki je potekalo od aprila do junija 2007. http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/public_consultation/index_en.htm

Vključuje tudi priporočila, ki so jih oblikovali otroci sami na Evropskem forumu mladih, ki ga je organizirala Evropska komisija na dan varnejšega interneta 2008 (glej IP/08/207).

Poleg programa za varnejši internet so bile sprejete tudi druge politične pobude, kot je dogovor z vodilnimi operaterji mobilne telefonije, sklenjen februarja 2007 za razvoj samoregulativnih kodeksov, s katerimi bi zaščitili mladoletnike, ki uporabljajo mobilne telefone (glej IP/07/139). Sektor mobilne industrije je pred kratkim tudi objavil, da bo onemogočil vsakršen dostop do otroške pornografije preko mobilnih telefonov.

Nadaljnje informacije:

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar