Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/310

Bruksela, dnia 27 lutego 2008 r.

Internet dla dzieci coraz bezpieczniejszy

Komisja Europejska zaproponowała dzisiaj kolejny program „Bezpieczny Internet” mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa używania Internetu przez dzieci. Celem nowego programu, uwzględniającego najnowsze usługi łączności elektronicznej typu Web 2.0, takie jak serwisy społecznościowe, jest zwalczanie nie tylko nielegalnych treści ale również szkodliwych zachowań, takich jak prześladowanie czy uwodzenie. Program dysponujący budżetem wynoszącym 55 mln euro będzie realizowany w latach 2009-2013, stanowiąc kontynuację pozytywnego w skutkach programu „Bezpieczny Internet” uruchomionego w 2005 r.

„Bezpieczny Internet jest przykładem programu europejskiego oddziaływującego bezpośrednio na codzienne życie obywateli: ponieważ coraz więcej dzieci i młodzieży w Europie korzysta w domu lub w szkole z nowoczesnych technologii internetowych, zarówno one same, jak i ich rodzice i nauczyciele, potrzebują informacji o możliwościach jakie stwarza Internet, ale i o ryzyku jakie niesie jego użytkowanie” powiedział Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso. „Dzięki nowemu programowi „Bezpieczny Internet” Komisja Europejska pragnie kontynuować swoje starania na rzecz stworzenia bezpiecznej cyberprzestrzeni dla dzieci, poprzez wspieranie inicjatyw samoregulacji i podnoszenie świadomości społecznej. W razie pojawienia się nielegalnych treści organy publiczne będą w stanie zapewnić szybkie i zdecydowane działania, dzięki istnieniu wzmocnionego systemu zgłaszania takich przypadków.”

„W ciągu ostatnich lat Unia Europejska przyczyniła się w znaczący sposób do zwiększenia bezpieczeństwa Internetu dla dzieci, ale pozostało jeszcze wiele do zrobienia” dodała unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, Viviane Reding. „W rzeczywistości potrzeba działania staje się coraz większa, wziąwszy pod uwagę nowe sposoby użytkowania technologii. Jestem przekonana, że dzięki nowemu programowi „Bezpieczny Internet”, Europa stanie się wzorem w dziedzinie ochrony nieletnich przed zagrożeniami, jakie niesie korzystanie z Internetu i telefonii komórkowej”.

Nowy program ma na celu:

  • ograniczenie nielegalnych treści i walkę ze szkodliwymi zachowaniami w Internecie: zostaną stworzone krajowe punkty kontaktowe służące do zgłaszania nielegalnych treści i szkodliwych zachowań zaobserwowanych w Internecie, skupiające się przede wszystkim na materiałach związanych z seksualnym wykorzystywaniem i uwodzeniem dzieci.
  • promowanie bezpiecznej cyberprzestrzeni: wspieranie inicjatyw samoregulacji w tym zakresie. Włączanie dzieci i młodzieży w tworzenie bezpiecznej cyberprzestrzeni, w szczególności poprzez pracę zespołów z ich udziałem.
  • kształtowanie świadomości społecznej: działania ukierunkowane na dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Wykorzystanie efektu mnożnikowego, dzięki wymianie najlepszych praktyk wewnątrz sieci krajowych punktów Awareness. Wspieranie punktów kontaktowych dostarczających rodzicom i dzieciom porad, jak bezpiecznie nawigować w cyberprzestrzeni.
  • opracowanie bazy wiedzy skupiającej wyniki badań prowadzonych na poziomie europejskim w dziedzinie bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci. Opracowanie bazy wiedzy w zakresie stosowania nowych technologii przez dzieci, ich skutków i związanych z nimi zagrożeń. Wykorzystanie tej bazy w celu poprawy skuteczności bieżących działań podjętych w ramach programu „Bezpieczny Internet”.

Kontekst:

Dzisiejszy wniosek bierze pod uwagę wyniki konsultacji społecznych na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i nowych technologii internetowych przez dzieci, trwających od kwietnia do czerwca 2007 r.

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/public_consultation/index_en.htm

Zawiera również zalecenia sformułowane przez same dzieci podczas ogólnoeuropejskiego forum młodzieży poświęconego bezpiecznemu Internetowi, zorganizowanego przez Komisję Europejską w czasie Dnia Bezpiecznego Internetu 2008’ (zob. IP/08/207).

Jako uzupełnienie programu „Bezpieczny Internet” podjęte zostały inne inicjatywy zgodne z porozumieniem operatorów sieci telefonów komórkowych z lutego 2007 r., mające na celu opracowanie kodeksów samoregulacji na rzecz ochrony nieletnich korzystających z telefonów komórkowych (zob. IP/07/139). Ostatnio także branża telefonii komórkowej ogłosiła swój zamiar zablokowania dostępu pornografii dziecięcej do telefonów komórkowych.

Dalsze informacje:

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar