Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/310

Brussel, 27 februari 2008

Een nog veiliger internet voor kinderen

Vandaag heeft de Europese Commissie een nieuw Actieplan voor een veiliger internet voorgesteld om de veiligheid van kinderen in de onlineomgeving te verbeteren. Het nieuwe actieplan, dat recente communicatiediensten van Web 2.0 omvat, zoals sociale netwerken, houdt niet alleen de bestrijding in van illegale inhoud maar ook van schadelijk gedrag zoals pesten en kinderlokkerij. Het actieplan dat een begroting kreeg toegewezen van 55 miljoen euro, bouwt voort op het succesvolle actieplan voor een veiliger internet dat in 2005 van start ging en zal lopen van 2009 tot 2013.

“Veiliger Internet is een goed voorbeeld van een Europees actieplan dat een rechtstreekse impact heeft op het dagelijks leven van onze burgers: nu steeds meer Europese kinderen en jongeren thuis of op school onlinetechnologieën gebruiken moeten zij, hun ouders en hun leraren op de hoogte zijn van de mogelijkheden en risico's," aldus José Manuel Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie. "Met het nieuwe actieplan voor een veiliger internet wil de Europese Commissie haar inspanningen voor een veiliger onlineomgeving voor onze kinderen voortzetten door zelfreguleringsinitiatieven te bevorderen en de samenleving meer bewust te maken. In geval van illegale online-inhoud zullen de overheidsinstanties snel en vastberaden maatregelen kunnen nemen met behulp van versterkte systemen voor het melden van dergelijke gevallen."

“De EU heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat het internet een veiliger plaats is geworden voor kinderen, maar het werk is nog niet gedaan," voegde Viviane Reding, EU-commissaris voor Informatiemaatschappij en Media hieraan toe. "Gezien de nieuwe toepassingen van de technologie is actie des te noodzakelijker geworden. Ik ben ervan overtuigd dat Europa dankzij dit nieuwe actieplan voor een veiliger internet een model wordt wat betreft de bescherming van minderjaringen tegen online- en mobiel misbruik”, verklaarde.

Met het voorgestelde nieuwe actieplan zal:

  • illegale online-inhoud worden verminderd en schadelijk onlinegedrag worden aangepakt: acties om het publiek nationale contactpunten te verschaffen waar zij illegale online-inhoud en schadelijk gedrag kunnen melden, met name wat betreft materiaal over seksueel kindermisbruik en kinderlokkerij.
  • een veiliger onlineomgeving worden bevorderd: zelfreguleringsinitiatieven op dit gebied aanmoedigen. Kinderen en jongeren meer betrekken bij het creëren van een veiliger onlineomgeving, met name door middel van jeugdpanels.
  • worden gezorgd voor bewustmaking van het publiek: acties die gericht zijn op kinderen, hun ouders en leraren. Een multiplicatoreffect aanmoedigen door middel van de uitwisseling van beste praktijken binnen het netwerk van nationale bewustmakingscentra. Steun verlenen aan contactpunten waar ouders en kinderen terecht kunnen voor advies over de manier waarop ze veilig online kunnen gaan.
  • een kennisbasis worden opgericht door onderzoekers samen te brengen die zich bezighouden met de onlineveiligheid van kinderen op Europees niveau. Een kennisbasis oprichten over het gebruik van nieuwe technologieën door kinderen, de gevolgen hiervan voor hen en de hieraan verbonden risico's. Gebruik maken van deze kennis om de doelmatigheid van lopende acties binnen het actieplan voor een veiliger internet te verbeteren.

Achtergrondinformatie:

In dit voorstel wordt rekening gehouden met de resultaten van een openbare raadpleging over een veiliger internet en onlinetechnologiëen voor kinderen die plaatsvond van april tot juni 2007 (http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/public_consultation/index_en.htm )

Het voorstel omvat tevens aanbevelingen van kinderen zelf die geformuleerd werden op het jeugdforum dat door de Europese Commissie werd georganiseerd voor de Dag van een veiliger internet 2008 (zie IP/08/207).

Naast het actieplan voor een veiliger internet werden andere politieke initiatieven genomen die ertoe hebben geleid dat de belangrijkste exploitanten van mobiele telefonie zich in februari 2007 bereid hebben verklaard een zelfreguleringscode op te stellen om minderjarigen bij het gebruik van mobiele telefoons te beschermen (zie IP/07/139). Meer recent, kondigde de mobiele sector ook aan de toegang tot kinderpornografie op mobiele telefoons af te sluiten.

Voor verdere informatie:

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar