Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/310

Briselē, 2008. gada 27. februārī

Drošāks internets bērniem

Šodien Eiropas Komisija ierosināja jaunu programmu „Drošāks internets”, lai uzlabotu bērnu drošību tiešsaistes vidē. Jaunā programma aptver otrās paaudzes tīmekļa (Web 2.0) modernākos saziņas pakalpojumus, piemēram, „draugošanos”, un būs instruments cīņā ne vien ar nelikumīgu saturu, bet arī ļaunprātīgu izturēšanos — iebiedēšanu un pavedināšanu. Programma balstās uz 2005. gadā aizsākto un sekmīgi īstenoto programmu „Drošāks internets”; tā darbosies no 2009. līdz 2013. gadam, un tās budžets ir 55 miljoni eiro.

„Programma „Drošāks internets” ir lielisks piemērs Eiropas programmai, kas tieši skar iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Aizvien vairāk Eiropas bērnu un pusaudžu izmanto tiešsaistes tehnoloģijas gan mājās, gan skolā, tāpēc viņiem pašiem, viņu vecākiem un skolotājiem jābūt informētiem par priekšrocībām un apdraudējumiem,” sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu. „Eiropas Komisija ar jauno programmu „Drošāks internets” vēlas turpināt centienus, lai izveidotu drošāku tiešsaistes vidi mūsu bērniem, popularizējot pašregulācijas iniciatīvas un vairojot sabiedrības informētību. Ja internetā atrodami materiāli ar nelegālu saturu, spēcīgākas ziņošanas sistēmas ļaus valsts iestādēm rīkoties straujāk un noteiktāk.”

ES pēdējos gados ir veltījusi ievērojamas pūles, lai internetu padarītu par drošāku vietu mūsu bērniem, taču šis darbs vēl nav galā,” piemetināja ES informācijas sabiedrības un plašsaziņas komisāre Viviāna Redinga. "Gluži otrādi, dzimst jaunas tehnoloģiju izmantošanas iespējas, tāpēc mums vēl jo vairāk ir jābūt gataviem rīkoties. Esmu pārliecināta, ka jaunā programma „Drošāks internets” ļaus Eiropai rādīt priekšzīmi tādā jomā kā nepilngadīgo pasargāšana no pārdarījumiem tiešsaistes un mobilo sakaru vidē."

Ierosinātās programmas galvenie mērķi ir šādi.

  • Ierobežot nelegālu saturu un apkarot kaitīgas darbības internetā: pasākumi, lai sabiedrībai būtu pieejami valsts kontaktpunkti, kur ziņot par nelegālu saturu un kaitīgām darbībām internetā, galveno uzmanību pievēršot pavedināšanai un materiāliem, kas saistīti ar bērnu seksuālu izmantošanu.
  • Veicināt drošāku tiešsaistes vidi: sekmēt pašregulācijas iniciatīvas šajā jomā. Rosināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos drošākas tiešsaistes vides veidošanā, sevišķi sadarbībā ar jauniešu grupām.
  • Gādāt par sabiedrības informētību: bērniem, vecākiem un skolotājiem domāti pasākumi. Veicināt paraugprakses pārņemšanu un izplatīšanos ar valstu informētības centru tīkla starpniecību. Atbalstīt kontaktpunktus, kur vecāki un bērni var saņemt konsultācijas par drošību internetā.
  • Izveidot zināšanu bāzi, Eiropas līmenī veidojot sakarus starp pētniekiem, kuru darbs saistīts ar bērnu drošību internetā. Izveidot zināšanu bāzi par to, kā bērni izmanto jaunās tehnoloģijas, kā tehnoloģijas bērnus ietekmē un kādi ir iespējamie riski. Izmantot zināšanu bāzi, lai uzlabotu to pasākumu lietderību, kas notiek saskaņā ar programmu „Drošāks internets”.

Vispārīga informācija

Sagatavojot šo priekšlikumu, vērā ņēma sabiedriskās apspriešanas rezultātus, kas norisinājās no 2007. gada aprīļa līdz jūnijam un bija veltīta interneta un tiešsaistes tehnoloģiju drošībai no bērnu viedokļa:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/public_consultation/index_en.htm

Tāpat priekšlikumā ņemti vērā arī ieteikumi, ko pauda paši bērni Eiropas Jaunatnes forumā, ko organizēja Eiropas Komisija par godu drošāka interneta dienai 2008. gadā (sk. IP/08/207).

Līdztekus programmai „Drošāks internets” ir īstenotas arī citas politikas iniciatīvas, kuru rezultātā galvenie mobilo sakaru operatori 2007. gada februārī panāca vienošanos par pašregulējošu noteikumu izveidi, lai pasargātu bērnus, kuri lieto mobilos tālruņus (sk. IP/07/139). Nesen mobilo sakaru nozares pārstāvji pavēstīja, ka gatavojas pilnībā atslēgt piekļuvi bērnu pornogrāfijai mobilajos tālruņos.

Papildu informācija

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar