Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/310

Briuselis, 2008 m. vasario 27 d.

Dar saugesnis internetas vaikams

Šiandien Europos Komisija pasiūlė naują Saugesnio interneto programą, skirtą vaikų saugumui interneto aplinkoje didinti. Įgyvendinant naująją programą, į kurią įtrauktos naujausios, drauge su Web. 2.0 atsiradusios ryšių paslaugos, pavyzdžiui, bendravimas internete, bus kovojama ne tik su neteisėtu turiniu, bet ir su žalingu elgesiu, pavyzdžiui, priekabiavimu ir viliojimu. Šios 2009-2013 metų programos, grindžiamos 2005 m. sėkmingai vykdyti pradėta Saugesnio interneto programa, biudžetas - 55 mln. EUR.

„Saugesnis internetas - puikus Europos programos, tiesiogiai veikiančios kasdienį piliečių gyvenimą, pavyzdys. Vis daugiau Europos vaikų ir paauglių naudojasi interneto technologijomis namuose arba mokykloje, todėl jie, jų tėvai ir mokytojai turi būti informuojami apie galimybes ir pavojus, kurių jiems gali kilti, - teigė Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso. - Naująja Saugesnio interneto programa skatindama savitvarkos iniciatyvas ir didesnį visuomenės informavimą Europos Komisija toliau siekia mūsų vaikams kurti saugesnę interneto aplinką. Aptikus neteisėtą interneto turinį, veiksmingesnėmis pranešimo sistemomis bus užtikrinti greiti ir ryžtingi valdžios institucijų veiksmai.

„Pastaraisiais metais ES daug nuveikė, kad vaikai galėtų saugiau naudotis internetu, bet šis darbas dar nebaigtas, - kalbėjo už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding. - Atsirandant naujiems technologijų naudojimo būdams, būtinybė imtis veiksmų didėja. Esu įsitikinusi, kad naująja saugesnio interneto programa Europa rodys pavyzdį, kaip nepilnamečiai turėtų būti saugomi nuo išnaudojimo pasitelkiant internetą ir judriojo ryšio priemones.“

Siūlomosios programos tikslai.

  • Sumažinti neteisėto turinio ir spręsti žalingo elgesio internete problemą. Numatoma steigti nacionalinius kontaktinius centrus, kuriems visuomenė galėtų pranešti apie neteisėtą interneto turinį ir su juo susijusį žalingą elgesį; ypatingą dėmesį numatoma skirti seksualinio vaikų išnaudojimo ir jų viliojimo atvejams.
  • Skatinti kurti saugesnę interneto aplinką. Bus skatinamos šios srities savitvarkos iniciatyvos, vaikų bei jaunimo dalyvavimas kuriant saugesnę interneto aplinką, visų pirma steigiant jaunimo grupes.
  • Informuoti visuomenę. Vaikų, jų tėvų ir mokytojų informavimas. Skatinti teigiamų rezultatų sklaidą dalijantis gerąja patirtimi nacionalinių informavimo centrų tinkle. Remti kontaktinius centrus, kuriuose tėvai ir vaikai gali gauti patarimų, kaip saugiai naudotis internetu.
  • Sutelkus mokslo darbuotojus, kurių specializacija - vaikų saugumas internete, sudaryti Europos lygmens žinių bazę. Sudaryti žinių apie tai, kaip vaikai naudojasi naujomis technologijomis, kokį poveikį vaikams jos turi ir kokių pavojų jiems kyla, bazę. Naudojantis šia baze didinti pagal Saugesnio interneto programą vykdomos veiklos efektyvumą.

Pagrindinė informacija

Šiandien pateiktame pasiūlyme atsižvelgiama į nuo 2007 m. balandžio iki birželio mėn. vykusių viešųjų konsultacijų dėl saugesnio interneto ir interneto technologijų vaikams rezultatus (http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/public_consultation/index_en.htm).

Į jį taip pat įtrauktos rekomendacijos, kurias patys vaikai pateikė 2008 m. Saugesnio interneto dienos proga Europos Komisijos surengtame Europos jaunimo forume (žr. IP/08/207).

Be Saugesnio interneto programos, buvo imtasi ir kitų politikos iniciatyvų, pavyzdžiui, 2007 m. vasario mėn. pagrindiniai judriojo telefono ryšio operatoriai priėmė susitarimą parengti savitvarkos kodeksus, kad būtų apsaugoti judriojo ryšio telefonais besinaudojantys nepilnamečiai (žr. IP/07/139). Visai neseniai judriojo ryšio pramonės atstovai taip pat paskelbė, kad jie ketina užkirsti kelią bet kokiai galimybei naudoti judriojo ryšio telefonus prieigai prie vaikų pornografijos.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar