Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/310

Bryssel 27. helmikuuta 2008

Lapsille entistä turvallisempi internet

Euroopan komissio ehdotti tänään uutta Safer Internet -ohjelmaa parantaakseen lasten turvallisuutta verkkoympäristössä. Uusi ohjelma ottaa huomioon internetin uusimmat (Web 2.0) viestintämuodot, kuten sosiaalisen verkostoitumisen, ja sillä torjutaan laittoman sisällön lisäksi myös haitallista käyttäytymistä, kuten kiusaamista ja manipulointia (”grooming”). Ohjelma on jatkoa vuonna 2005 aloitetulle ja toimivaksi havaitulle internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevalle ohjelmalle. Sen kokonaisbudjetti on 55 miljoonaa euroa, ja se toteutetaan vuosina 2009–2013.

”Safer Internet on hyvä esimerkki eurooppalaisesta ohjelmasta, joka vaikuttaa suoraan ihmisten jokapäiväiseen elämään. Yhä useammat eurooppalaiset lapset ja nuoret käyttävät internetiä ja muita verkkoteknologioita kotona tai koulussa, joten heidän vanhempiensa ja opettajiensa on tunnettava verkon mahdollisuudet ja riskit," totesi José Manuel Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja. ”Uuden Safer Internet -ohjelman myötä Euroopan komissio pyrkii luomaan lapsillemme turvallisemman verkkoympäristön edistämällä itsesääntelyaloitteita ja tietoisuuden lisäämistä yhteiskunnassa. Raportointijärjestelmiä parannetaan, minkä ansiosta viranomaiset pystyvät nopeasti ja päättäväisesti puuttumaan laittomaan verkkosisältöön.”

”EU on auttanut suuresti tekemään internetistä turvallisemman paikan lapsille viime vuosina, mutta työ ei ole vielä ohi,” täydensi tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava EU-komissaari Viviane Reding. ”Toiminnan tarve pikemminkin kasvaa, sillä sovellusten käyttötavat muuttuvat. Olen varma, että uusi Safer Internet -ohjelma tekee Euroopasta esimerkin alaikäisten suojelusta verkossa ja matkapuhelimissa tapahtuvilta väärinkäytöksiltä.”

Uuden ohjelman tavoitteita ovat:

  • Laittoman verkkosisällön vähentäminen ja haitallisen verkkokäyttäytymisen torjuminen: Yleisön käyttöön asetetaan kansallisia yhteyspisteitä, joihin kansalaiset voivat ilmoittaa laittomasta sisällöstä ja haitallisesta käyttäytymisestä verkossa. Erityisesti kiinnitetään huomiota lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavaan aineistoon ja lasten manipulointiin.
  • Turvallisemman verkkoympäristön edistäminen: Tuetaan alan itsesääntelyaloitteita. Lapsia ja nuoria kannustetaan osallistumaan turvallisemman verkkoympäristön kehittämiseen erityisesti perustamalla nuorisopaneeleja.
  • Yleisön tietoisuuden varmistaminen: Lapsille, aikuisille ja opettajille suunnataan eri toimia. Kansallisten tiedotuskeskusten verkostossa vaihdetaan parhaita toimintatapoja, millä pyritään saavuttamaan kerrannaisvaikutuksia. Tarjotaan tukea yhteyspisteille, joista vanhemmat ja lapset voivat saada neuvoja verkon turvalliseen käyttöön.
  • Luodaan tietämyspohjaa tuomalla yhteen lasten verkkoturvallisuuteen erikoistuneita tutkijoita Euroopan tasolla. Tietämyspohja auttaa ymmärtämään, kuinka lapset käyttävät uusia teknologioita, mitä vaikutuksia näillä teknologioilla on lapsiin ja mitkä ovat riskit. Tämä tieto auttaa tehostamaan Safer Internet -ohjelman meneillään olevia toimia.

Taustaa:

Tämänpäiväisessä ehdotuksessa otetaan huomioon lapsille turvallisempaa internetiä ja verkkoteknologiaa koskevan julkisen kuulemisen tulokset. Kuuleminen järjestettiin huhtikuusta kesäkuuhun 2007.

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/public_consultation/index_en.htm

Se sisältää myös lasten itsensä antamia suosituksia, joita he antoivat ”Turvallisempi internet 2008” -päivänä järjestetyssä Euroopan nuorisofoorumissa (ks. IP/08/207).

Safer Internet -ohjelman lisäksi on tehty muitakin poliittisia aloitteita. Esimerkiksi johtavat matkapuheluoperaattorit sopivat helmikuussa 2007 itsesääntelykäytäntöjen kehittämisestä matkapuhelimia käyttävien alaikäisten suojelemiseksi (ks. IP/07/139). Matkaviestinala on myös hiljattain ilmoittanut, että se aikoo estää kaiken pääsyn lapsipornoon matkapuhelimissa.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/saferinternet.


Side Bar