Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/310

Brüssel, 27. veebruar 2008

Laste jaoks veelgi turvalisem Internet

Euroopa Komisjon esitas täna turvalisema Interneti programmi ettepaneku, et parandada laste turvalisust võrgukeskkonnas. Uus programm hõlmab Web 2.0 pakutavaid tänapäevaseid kommunikatsiooniteenuseid, näiteks sotsiaalseid võrgustikke, ja asub võitlusse mitte üksnes ebaseadusliku infosisu, vaid ka kahjuliku käitumise, näiteks kiusamise või peibutamise (ing. k. grooming) vastu. Programmi eelarve on 55 miljonit eurot; see on jätkuks 2005. aastal alustatud edukale turvalisema Interneti programmile ning kestab 2009.–2013. aastani.

„Turvalisem Internet on hea näide selle kohta, et Euroopa programmil on otsene mõju inimeste igapäevaelule. Kuna järjest rohkem lapsi ja noorukeid Euroopas kasutavad sidustehnoloogiaid kodus või koolis, tuleb lapsi, nende vanemaid ja õpetajaid teavitada võimalustest ja ohtudest,“ lausus Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso. „Oma ettepanekuga tahab Euroopa Komisjon jätkata jõupingutusi laste jaoks turvalisema võrgukeskkonna loomiseks, propageerides iseregulatsiooni algatusi ja ühiskonna suuremat teadlikkust. Kui Internetis avastatakse ebaseaduslikke materjale, tagatakse tõhustatud teatamissüsteemide abil ametiasutuste kiire ja kindel tegutsemine.“

„EL on viimastel aastatel aidanud palju kaasa Interneti laste jaoks turvalisemaks muutmisele, kuid see töö ei ole veel lõppenud,“ lisas Euroopa Komisjoni infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Tehnoloogia uute kasutusalade tekkides tuleb tegutseda senisest veelgi tõhusamalt. Olen kindel, et tänu uuele turvalisema Interneti programmile saab Euroopa eeskujuks alaealiste kaitsmisel Interneti- ja mobiilipõhise kuritarvitamise eest.“

Kavandatud uue programmi eesmärgid on järgmised.

  • Vähendada ebaseaduslikku infosisu ja piirata kahjulikku käitumist võrgukeskkonnas: meetmed hõlmavad riiklike kontaktpunktide loomist, kuhu inimesed saavad teatada võrgus leiduvast ebaseaduslikust infosisust ja kahjulikust käitumisest; eelkõige pannakse rõhku laste seksuaalset kuritarvitamist käsitlevatele materjalidele ja laste peibutamisele.
  • Propageerida turvalisemat võrgukeskkonda: toetatakse iseregulatsiooni algatusi selles valdkonnas. Eesmärk on suurendada laste ja noorte kaasatust turvalisema võrgukeskkonna loomisel, eelkõige noorte arutelurühmade kaudu.
  • Tagada üldsuse teadlikkus: meetmed on suunatud lastele, nende vanematele ja õpetajatele. Eesmärk on tekitada mitmekordne mõju parimate tavade vahetamise kaudu riiklike teadlikkuskeskuste võrgustiku raames; toetada kontaktpunkte, kus vanemad ja lapsed võivad saada nõuandeid selle kohta, kuidas end võrgukeskkonnas turvaliselt tunda.
  • Luua teadmistebaas: selleks viiakse kokku Euroopa tasandil laste turvalise Interneti-kasutusega tegelevad teadlased. Eesmärk on luua teadmistebaas selle kohta, kuidas lapsed kasutavad uusi tehnoloogiaid, millist mõju need lastele avaldavad ja millised on sellega seonduvad ohud; kasutada kogutud teadmisi selleks, et tõhustada turvalisema Interneti programmi raames käivitatud meetmeid.

Taustteave

Täna esitatud ettepanekus võetakse arvesse 2007. aasta aprillist juunini toimunud ning laste jaoks turvalisemat Internetti ja sidustehnoloogiaid käsitlenud avaliku arutelu tulemusi:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/public_consultation/index_en.htm

Ettepanek sisaldab ka soovitusi, mis on saadud lastelt endilt Euroopa noortefoorumil, mille korraldas Euroopa Komisjon 2008. aasta turvalisema Interneti päeva raames (vt IP/08/207).

Lisaks turvalisema Interneti programmile on käivitatud teisigi poliitilisi algatusi; muu hulgas kirjutasid Euroopa juhtivad mobiilsideoperaatorid 2007. aasta veebruaris alla kokkuleppele, mille kohaselt nad töötavad välja iseregulatsiooni eeskirjad, kaitsmaks alaealisi mobiiltelefonide kasutamisel (vt IP/07/139). Lisaks sellele teatasid mobiilsidesektori esindajad hiljuti, et nad tõkestavad igasuguse mobiiltelefonide kaudu juurdepääsu lapspornole.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar