Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/310

Bruxelles, den 27. februar 2008

Et endnu sikrere internet for børn

I dag har Kommissionen fremsat forslag om et nyt program, der skal gøre onlineverdenen sikrere for børn. Det nye program for et sikrere internet dækker nye kommunikationstjenester under Web 2.0, f.eks. sociale netværkstjenester, og skal bekæmpe ikke blot ulovligt indhold, men også skadevoldende adfærd såsom mobning og "grooming". Programmet, der bygger videre på det succesrige program for et sikrere internet, som blev indledt i 2005, vil strække sig over perioden 2009 til 2013 og får et budget på 55 mio. EUR.

“Programmet for et sikrere internet er et godt eksempel på et europæisk program, der har direkte følger for borgernes hverdag. Flere og flere børn og unge i Europa benytter onlineteknologier hjemme eller i skolen, og det er vigtigt, de og deres forældre og lærere er klar over, hvilke muligheder og risici de står over for, sagde José Manuel Barroso, Europa-Kommissionens formand. Med det nye program vil Europa-Kommissionen videreføre sine bestræbelser på at skabe en sikrere onlineverden for børn ved at fremme selvreguleringsinitiativer og gøre brugerne mere bevidste om risiciene. Forbedrede rapporteringssystemer skal sikre, at myndighederne kan gribe hurtigt og beslutsomt ind over for ulovligt indhold på nettet.”

“EU har allerede ydet et væsentlig bidrag til at gøre internettet sikrere for børn, men arbejdet er ikke afsluttet endnu," tilføjede EU's kommissær for informationssamfundet og medier, Viviane Reding. "Tværtimod stiger behovet for handling i takt med, at der dukker nye teknologier op og nye måder at bruge teknologierne på. Jeg er overbevist om, at Europa takket være det nye program for et sikrere internet bliver et forbillede, når det gælder beskyttelsen af mindreårige mod misbrug på internettet og via mobiltelefoner”.

Det foreslåede nye program har følgende mål:

  • at bekæmpe ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet ved at medvirke til, at der oprettes nationale kontaktpunkter, hvor brugerne kan anmelde ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet, særlig materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, og "grooming" (dvs. hvor en voksen indleder et venskab med et barn med henblik på seksuelt misbrug)
  • at skabe en sikrere onlineverden ved at tilskynde til selvreguleringsinitiativer og til, at børn og unge inddrages i indsatsen for at øge sikkerheden, især via ungdomspaneler
  • at sørge for, at brugerne bliver bevidst om risiciene gennem tiltag rettet mod børn og deres forældre og lærere. Det skal sikres, at tiltagene får afsmittende virkning gennem udveksling af bedste praksis via netværket af nationale oplysningscentre. Desuden skal programmet yde støtte til kontaktpunkter, hvor forældre og børn kan få råd om, hvad de selv kan gøre for sikkerheden i onlineverdenen
  • at skabe en videnbase ved at bringe forskere, der arbejder med emnet børns sikkerhed på nettet, sammen på europæisk plan. Hensigten er at samle viden om børns brug af ny teknologi, hvilke virkninger teknologien har på børnene, og hvilke risici der følger med brugen af teknologien. Videnbasen skal bruges til at forbedre aktiviteterne under programmet, så de får større effekt.

Baggrundsinformation:

Det aktuelle forslag bygger bl.a. på resultaterne af en offentlig høring i perioden april – juni 2007 om indsatsen for at gøre internettet og andre onlineteknologier sikrere for børn (http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/public_consultation/index_en.htm).

Det omfatter også anbefalinger, som børnene selv har formuleret på det europæiske ungdomsforum, som Kommissionen afholdt i forbindelse med "Sikkert internet-dag" 2008 (se IP/08/207).

Ud over programmet for et sikrere internet er der iværksat andre politiske initiativer, der bl.a. har ført til, at førende mobiloperatører i 2007 indgik aftale om at opstille selvreguleringsregler for at beskytte mindreårige, der bruger mobiltelefoner (se IP/07/139). Mobilbranchen også for nylig meddelt, at den vil blokere for adgang til børnepornografi via mobiltelefoner.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar