Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/310

V Bruselu dne 27. února 2008

Internet bude pro děti ještě bezpečnější

Evropská komise dnes předložila návrh nového programu pro bezpečnější internet, jehož cílem je zvýšit bezpečnost dětí v on-line prostředí. Tento nový program, který zahrnuje také nejnovější komunikační služby typu Web 2.0, jako např. vytváření sociálních sítí, bude pomáhat v boji proti nelegálnímu obsahu, ale i proti závadnému chování, k němuž patří šikana a navazování pochybných kontaktů s nezletilými. Program, jenž bude pokračováním úspěšného programu pro bezpečnější internet zahájeného v roce 2005, bude realizován v období let 2009–2013 a je na něj vyčleněn rozpočet ve výši 55 milionů EUR.

„Program pro bezpečnější internet je dobrým příkladem evropského programu, který má přímé důsledky pro každodenní život občanů: Vzhledem k tomu, že stále větší počet evropských dětí a dospívajících využívá doma či ve škole on-line technologie, musí být jejich rodiče a učitelé informováni o možnostech a rizicích souvisejících s touto činností,” prohlásil José Manuel Barroso, předseda Evropské komise. „Evropská komise hodlá prostřednictvím nového programu pro bezpečnější internet pokračovat ve svém úsilí o vytvoření bezpečnějšího on-line prostředí pro naše děti, a to zejména propagováním samoregulačních iniciativ a větší informovaností ve společnosti. V případě odhalení nelegálního obsahu na internetu budou veřejné orgány díky zdokonalenému systému hlášení schopny rychle a cíleně zasáhnout.

„EU významně přispěla k tomu, aby se internet stal během uplynulých několika let pro děti bezpečnějším, ale práce v této oblasti ještě neskončila,” uvedla k tomu komisařka EU pro informační společnost a média Viviane Redingová. „V souvislosti s novými způsoby využívání technologií dokonce spíše roste potřeba přijímat opatření. Jsem přesvědčena o tom, že díky programu pro bezpečnější internet se Evropa stane příkladem v oblasti ochrany nezletilých před zneužíváním prostřednictvím internetových a mobilních technologií.

Cílem nového programu je:

  • Omezit výskyt nelegálního obsahu a řešit otázku závadného chování na internetu: opatření zaměřená na vytvoření národních kontaktních míst pro veřejnost, kde bude možné nahlásit výskyt nelegálního obsahu a závadného chování na internetu, přičemž pozornost bude věnována případům pohlavního zneužívání dětí a navazování pochybných kontaktů s nezletilými.
  • Propagovat bezpečnější on-line prostředí: budou podporovány samoregulační iniciativy v této oblasti. Intenzivnější zapojování dětí a mládeže do vytváření bezpečnějšího on-line prostředí, a to zejména prostřednictvím práce skupin mladých lidí.
  • Zajistit informovanost veřejnosti: opatření zaměřená na děti, jejich rodiče a učitele. Posílení multiplikačního účinku výměnou nejlepších postupů v rámci sítě národních informačních středisek. Podpora kontaktních míst, kde bude pro rodiče a děti zajištěno poradenství v souvislosti se zachováním bezpečnosti při používání internetu.
  • Vytvořit vědomostní základnu prostřednictvím spolupráce výzkumných pracovníků působících v oblasti on-line bezpečnosti dětí na evropské úrovni. Vytvoření vědomostní základny týkající se využívání nových technologií dětmi, jejich účinků na děti a souvisejících rizik. Využití těchto poznatků ke zlepšení účinnosti opatření probíhajících v rámci programu pro bezpečnější internet.

Souvislosti:

Dnešní návrh zohledňuje výsledky veřejné konzultace týkající se bezpečnějšího internetu a on-line technologií pro děti, která probíhala od dubna do června 2007:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/public_consultation/index_en.htm.

Rovněž zahrnuje doporučení, jež uvedly samy děti na Evropském fóru mládeže uspořádaném Evropskou komisí u příležitosti Dne bezpečnějšího internetu 2008 (viz IP/08/207).

Kromě programu bezpečnějšího internetu proběhly další politické iniciativy, k nimž patří dohoda vedoucích operátorů mobilních sítí z února 2007 o zavedení samoregulačních kodexů s cílem chránit nezletilé uživatele mobilních telefonů (viz IP/07/139). Zástupci odvětví mobilních služeb rovněž nedávno oznámili svůj záměr zablokovat veškeré možnosti přístupu k dětské pornografii prostřednictvím mobilních telefonů.

Další informace:

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar