Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/310

Брюксел, 27 февруари 2008 г.

Още по-безопасен интернет за децата

Европейската Комисия предложи днес нова програма за по-безопасен интернет, за повишаване на сигурността за децата в онлайн средата. Обхващайки най-новите комуникационни услуги от Уеб 2.0, като мрежите за социални контакти, новата програма ще се бори не само с незаконното съдържание в интернет, но и с общественоопасно поведение, като тормоз и ухажване със сексуална цел. С бюджет от 55 милиона EUR програмата, която е по-нататъшно развитие на успешната програма за по-безопасен интернет, стартирала през 2005 г., ще действа от 2009 г. до 2013 г.

„Програмата за по-безопасен интернет е добър пример за европейска програма с непосредствени последици за ежедневието на гражданите: тъй като все повече и повече европейски деца и младежи използват онлайн технологии вкъщи или в училище, те, техните родители и техните учители трябва да бъдат информирани за възможностите и рисковете, пред които са изправени, заяви Жозе Мануел Барозу, председател на Европейската Комисия. — С новата програма за по-безопасен интернет, Европейската Комисия цели продължаване на усилията си за изграждане на по-безопасна онлайн среда за нашите деца, посредством насърчаване на инициативи за саморегулиране, и посредством по-добра обществена информираност. При наличие на незаконно онлайн съдържание, бързата и решителна реакция на публичната власт ще бъде осигурена, чрез укрепване на системите за съобщаване “.

„ЕС допринесе много за превръщането на интернет в по-безопасно място за децата, но работата все още не е приключила, допълни Европейският комисар по въпросите на информационното общество и медиите Вивиан Рединг. — Необходимостта от предприемане на действия дори нараства, в отговор на новите начини на използване на технологията. Аз съм убедена, че новата програма за по-безопасен интернет ще превърне Европа в модел по отношение на защитата на малолетни от злоупотреби, извършвани онлайн или чрез средствата за мобилна комуникация“.

Предложената нова програма ще:

  • Ограничи незаконното съдържание и ще се бори с общественоопасното онлайн поведение: дейности за осигуряване на обществен достъп до национални точки за контакт за съобщаване на незаконно онлайн съдържание и общественоопасно поведение, съсредоточавайки се особено в областта на материалите, съдържащи сексуално посегателство върху деца, както и ухажването на деца със сексуална цел.
  • Допринесе за по-безопасна онлайн среда: насърчаване на инициативи за саморегулиране в тази област. Стимулиране на ангажирането на децата и младите хора в процеса на създаване на по-безопасна онлайн среда, по-специално чрез младежки групи.
  • Осигури обществената информираност: дейности, чиито обект са децата, техните родители и учители. Насърчаване на мултипликационния ефект чрез обмен на най-добрите практики в мрежата от национални центрове за информация. Подкрепа за точките за контакт, където родители и деца могат да получат съвет за онлайн безопасност.
  • Създаде база от знания, чрез обединението на европейско ниво на изследователи, ангажирани в областта на онлайн сигурността на децата. Създаване на база от знания за използването на новите технологии от децата, за въздействието им върху децата и за свързаните с това рискове. Използване на това знание за подобряване на ефективността на текущите дейности в рамките на програмата за по-безопасен интернет.

Контекст:

Днешното предложение взема предвид резултатите от публичното обсъждане по проблемите на по-безопасния интернет и онлайн технологиите за деца, което се проведе от април до юни 2007 година:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/public_consultation/index_en.htm

То включва също така и препоръки, направени от децата на Европейския младежки форум, организиран от Европейската Комисия за Деня за по-безопасен интернет 2008 ( виж IP/08/207).

В допълнение към програмата за по-безопасен интернет се проведоха и други политически инициативи, като споразумението на водещи мобилни оператори от февруари 2007 година, за създаването на собствени правила за саморегулиране за защита на малолетните, ползващи мобилни телефони (виж IP/07/139). Наскоро индустрията на мобилните оператори съобщи също така, че ще блокира всякакъв достъп до детска порнография чрез мобилни телефони.

Допълнителна информация можете да намерите на:

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar