Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/294

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2008

Βραβεία RegioStars: επιβράβευση των πιο καινοτόμων περιφερειακών σχεδίων της Ευρώπης

Σήμερα, η Αλσατία, το Øresund, η Ουαλία, τα Δυτικά Midlands, το Yorkshire και το Humber έρχονται στο ευρωπαϊκό προσκήνιο ως νικητές των πρώτων βραβείων RegioStars για καινοτόμα περιφερειακά σχέδια. Η κυρία Danuta Hübner, επίτροπος αρμόδια για θέματα περιφερειακής πολιτικής, και ο κύριος Pasqual Maragall i Mira, πρώην πρόεδρος της Καταλονίας και πρόεδρος της επιτροπής του διαγωνισμού, θα βραβεύσουν σχέδια που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και προωθούν την ανάπτυξη περιφερειακών οικονομιών με βάση τη γνώση. Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο ενός διήμερου συνεδρίου με τίτλο: «Οι περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή - διάδοση της αριστείας».

Η επίτροπος κυρία Hübner δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη μου χαρά να απονείμω βραβεία σε τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τα σχέδια τα οποία προκρίθηκαν στην τελική φάση αυτού του πρώτου γύρου των βραβείων RegioStars. Είναι η ζωντανή απόδειξη του γεγονότος ότι οι περιφέρειες που στηρίζουν τις καινοτομικές προσεγγίσεις αποτελούν τον πραγματικό καταλύτη της ανάπτυξης. Είναι οι παράγοντες που μετουσιώνουν σε απτά οφέλη για τους πολίτες τις επενδύσεις που γίνονται στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ».

Ο κύριος Pasqual Maragall i Mira πρόσθεσε: «Η επιτυχία της Ευρώπης βασίζεται στα περιφερειακά και τοπικά της επίπεδα. Βλέπω με ιδιαίτερη χαρά ότι στο διαγωνισμό για τα βραβεία αυτά πήραν μέρος περιφέρειες από όλη την ΕΕ – περήφανες για τις επιτυχίες τους και πρόθυμες να μοιραστούν τη νέα τεχνογνωσία τους με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και πέραν αυτής.»

Και οι 268 περιφέρειες της ΕΕ κλήθηκαν να υποβάλουν σχέδια που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) την περίοδο 2000-2006. Συνολικά, 18 κράτη μέλη υπέβαλαν 71 επιλέξιμες αιτήσεις, 26 από τις οποίες επελέγησαν από μια ανεξάρτητη επιτροπή ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων.

Οι νικητές:

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της 25ης Φεβρουαρίου. Θα βραβευθούν πέντε σχέδια από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

Κατηγορία: ενεργειακή αποδοτικότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:

  • Νικητής: ENERGIVIE, Αλσατία, Γαλλία

Αυτό το περιφερειακό πρόγραμμα ενθαρρύνει τη ζήτηση εξοπλισμού σχετιζόμενου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περιλαμβάνει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών στους τομείς της ηλιακής ενέργειας, της ενέργειας από ξύλο και των κατασκευών, καθώς και πειράματα για την υποστήριξη της κατασκευής κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Εκπονούνται επίσης μελέτες για τα βιοκαύσιμα, το βιοαέριο και τη γεωθερμική ενέργεια.

Κατηγορία: υποστήριξη ομάδων και δικτύων επιχειρήσεων:

Νικητής: Επιστημονική περιφέρεια Øresund, διαμεθοριακή περιφέρεια Øresund, Σουηδία και Δανία

Το σχέδιο είναι μια διαμεθοριακή σύμπραξη μεταξύ της Σουηδίας και της Δανίας. Υπάρχουν έξι πλατφόρμες καινοτομίας στις οποίες συμμετέχουν περιφερειακές αρχές, επιχειρήσεις και 14 πανεπιστήμια που προέρχονται και από τις δύο πλευρές των συνόρων και ασχολούνται με ζητήματα τροφίμων, επιμελητείας (logistics), περιβάλλοντος, τεχνολογιών της πληροφορίας, υγείας και σχεδίου (design).

Νικητής: OpTIC Technium, Ουαλία, ΗΒ

Η οπτικοηλεκτρονική είναι ένας καινοτομικός συνδυασμός οπτικής και ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν επικοινωνίες με οπτικές ίνες, οπτική αποθήκευση DVD/CD, οθόνες τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτές λέιζερ και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Η Optic Technium είναι ένα κέντρο «επώασης», που προσφέρει πρόσβαση σε ένα επιχειρηματικό κέντρο και σε ένα τεχνολογικό κέντρο για νεοσύστατες επιχειρήσεις του τομέα της οπτικοηλεκτρονικής.

Κατηγορία: μεταφορά τεχνολογίας από ερευνητικά ιδρύματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ):

Νικητής: EnviroINNOVATE, Δυτικά Midlands, ΗΒ

Αυτό το δίκτυο πανεπιστημίων βοηθά τις ΜΜΕ της περιφέρειας να αναπτύσσουν τεχνολογία και να αντιμετωπίζουν θέματα σχετιζόμενα με το περιβάλλον. Τα θέματα αυτά μπορούν να ποικίλλουν από την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών έως την ανάπτυξη βιοαποικοδομήσιμων συσκευασιών. Οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε εμπειρογνώμονες στα πανεπιστήμια της περιφέρειας.

Νικητής: Centres for Industrial Collaboration (Κέντρα βιομηχανικής συνεργασίας), Yorkshire και Humber, ΗΒ

Αυτό το δίκτυο κέντρων βιομηχανικής συνεργασίας αναπτύχθηκε με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την καινοτομία και την πλέον προηγμένη τεχνογνωσία που υπάρχει στα πανεπιστήμια του Yorkshire και του Humber. Ενθαρρύνει τη βιομηχανική καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη στην περιφέρεια.

Η επιτροπή του διαγωνισμού RegioStars 2008 απένειμε ειδική μνεία σε δύο άλλα σχέδια:

  • Ειδική μνεία: Πλωτή, αυτόνομη και φιλική για το περιβάλλον μονάδα αφαλάτωσης, Νότιο Αιγαίο, Ελλάδα

Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού αναπτύχθηκε μια πλωτή πλατφόρμα, η οποία χρησιμοποιεί ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και παράγει πόσιμο νερό για τα νησιά.

  • Ειδική μνεία: Innovation Assistant (βοηθός καινοτομίας), Niederösterreich, Αυστρία

Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού αναπτύχθηκε ένα σύστημα που ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να προσλαμβάνουν επιστήμονες που αποφοίτησαν πρόσφατα από το πανεπιστήμιο, για να ενισχύσουν την τεχνολογική και καινοτομική τους ικανότητα.

Στους νικητές θα απονεμηθούν κρυστάλλινα τρόπαια, στα οποία θα υπάρχει ένα αστέρι χαραγμένο με λέιζερ, καθώς και αναμνηστικά πιστοποιητικά. Τα σχέδια των νικητριών περιφερειών θα προβληθούν σε δράσεις επίδειξης βέλτιστων πρακτικών, ώστε να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και για άλλες περιφέρειες.
Περισσότερες πληροφορίες για τους θεματικούς τομείς, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού RegioStars υπάρχουν στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/inforegio/innovation/regiostars_en.htm.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο «Οι περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή - διάδοση της αριστείας»: βλ. IP/08/281


Side Bar