Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/293

Bryssel den 25 februari 2008

Vinnaren i tävlingen om utformning av eurominnesmyntet

EU:s invånare har valt den bild som ska pryda det nya euromynt som ska ges ut i januari nästa år för att uppmärksamma att EMU (Ekonomiska och monetära unionen) fyller 10 år. Bilden skildrar euron som det senaste steget i den europeiska ekonomiska integrationens historia] Över 141,000 personer röstade på Internet för att välja ut vinnaren bland de fem alternativen. Minnesmyntet med valören 2 euro kommer att ges ut i samtliga medlemsstater i euroområdet. Man uppskattar att ca 90 miljoner av dessa mynt kommer att hamna i cirkulation.

Euron framställs som det senaste steget i handelns långa utveckling från förhistorisk byteshandel (som symboliseras av den medvetet primitiva utformningen) till den ekonomiska och monetära unionen.

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Mellan den 31 januari och den 22 februari 2008 fick alla invånare i EU rösta. Alternativen var fem olika mynt som valts ut av direktörerna för myntverken i euroområdet. 141,675 röstade och det vinnande bidraget fick 41.48 % av rösterna.

Det vinnande bidraget har utformats av George Stamatopoulos, skulptör på Greklands centralbank. I januari 2009 kommer alla medlemsstater i euroområdet att börja ge ut minnesmynt med denna bild. Man uppskattar att ca 90 miljoner mynt kommer att ges ut.

Det här är andra gången som alla euroländer ger ut ett gemensamt minnesmynt. Vanliga euromynt är utformade så att de ser likadana ut på ena sidan oavsett var de har givits ut, medan den andra sidan pryds av ett motiv som valts av det land som givit ut myntet, och kan föreställa exempelvis en känd person, en nationell symbol eller landets regent. Det första gemensamma minnesmyntet gavs ut 2007 för att uppmärksamma Romfördragets femtioårsjubileum 2007.

Minnesmynt är alltid i valören 2 euro och avsedda att sättas i omlopp i hela euroområdet, även om de ofta väcker stort intresse bland myntsamlare.
Mer information om euromynt, även minnesmynt av olika slag, finns på

http://ec.europa.eu/economy_finance/the_euro/notes_coins8787_en.htm


Side Bar