Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/293

Briselē, 2008. gada 25. februārī

EMS jubilejas monēta: un uzvarētājs ir...

ES pilsoņi un iedzīvotāji ir izraudzījušies jaunās eiro monētas dizainu, kas simbolizē eiro kā pēdējo soli Eiropas ekonomikas integrācijas ilgajā vēsturē. Šo monētu izdos nākamā gada janvārī par godu Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) desmitajai gadadienai. Tiešsaistes balsošanā, lai izraudzītos labāko no pieciem dizainparaugiem, piedalījās vairāk nekā 141,000 cilvēku. 2 eiro piemiņas monētu izdos visās eiro zonas dalībvalstīs. Paredzams, ka apgrozībā tiks laisti aptuveni 90 miljoni šo monētu.

Par veiksmīgāko atzītais dizainparaugs simbolizē to, ka eiro vainago ilgo tirdzniecības attīstību, kas aizsākas ar aizvēsturisko laiku maiņas tirdzniecību (uz to norāda primitīvisma stilā ieskicētais zīmējums) un turpinās līdz pat Ekonomikas un monetārās savienības izveidei.

[ ]

Balsošanā, kas norisinājās no 2008. gada 31. janvāra līdz 22. februārim, varēja iesaistīties visi Eiropas Savienības pilsoņi un iedzīvotāji. Balsotāji varēja izvēlēties vienu no 5 dizainparaugiem, kurus iepriekš bija atlasījuši Eiropas naudas kaltuvju direktori. Kopumā balsošanā iesaistījās 141,675 dalībnieku. Uzvarējušais dizainparaugs saņēma 41.48 % no kopējā balsu skaita.

Uzvarējušā dizainparauga autors ir Grieķijas Centrālās bankas tēlnieks J. Stamatopuloss. Piemiņas monētas, ko rotās šis attēls, laidīs apgrozībā visās eiro zonas dalībvalstīs no 2009. gada janvāra. Paredzams, ka kopā tiks izdoti aptuveni 90 miljoni šo monētu.

Šī ir otrā reize, kad visas eiro zonas valstis izdod kopīgu eiro piemiņas monētu. Parasto eiro monētu viena puse ir visām valstīm vienāda, savukārt otra ir monētas izdevējas valsts puse, kurā attēloti valsts varoņi, simboli vai monarhi. Pirmo kopīgo piemiņas monētu izdeva 2007. gadā par godu Romas līguma piecdesmitajai gadadienai.

Piemiņas monētas vienmēr izdod 2 eiro nominālvērtībā, un tās ir paredzētas laišanai apgrozībā visā eiro zonā. Lielu interesi par tām, protams, izrāda monētu kolekcionāri.

Sīkāka informācija par eiro monētām, tostarp par piemiņas monētām — gan visām valstīm kopīgajām, gan ar atšķirīgu katras izdevējas valsts pusi — atrodama tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/economy_finance/the_euro/notes_coins8787_en.htm


Side Bar