Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/293

Bruxelles, den 25. februar 2008

ØMU-erindringsmønt: og vinderen er...

EU-borgere med bopæl i EU har valgt et design, hvilket symboliserer euroen som det seneste skridt i den europæiske økonomiske integrations lange historie, til en ny euromønt, som vil blive udstedt til januar for at markere 10-årsdagen for Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU). Mere end 141,000 mennesker afgav deres stemme i en online-konkurrence om at vælge det vindende design blandt fem designforslag. 2-euroerindringsmønten vil blive udstedt af alle medlemsstaterne i euroområdet. Det anslås, der vil blive sat omkring 90 millioner af disse mønter i omløb.

Det vindende design symboliserer, at euroen er det seneste skridt i vores lange historie med samhandel, fra byttehandelen i forhistorisk tid – symboliseret ved det bevidst primitive design – til Den Økonomiske og Monetære Union.

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

Alle borgere med bopæl i EU kunne deltage i afstemningen, der fandt sted mellem den 31. januar og den 22. februar 2008. Deltagerne i afstemningen kunne vælge mellem fem design, der var forhåndsudvalgt af de europæiske møntdirektører. 141,675 mennesker deltog i afstemningen. Det vindende design fik 41.48 % af de afgivne stemmer.

Det vindende design er designet af George Stamatopoulos, som er skulptør ved Grækenlands centralbank. Alle medlemsstaterne i euroområdet vil udstede erindringsmønter med dette design begyndende i januar 2009. Det anslås, at der vil blive sat i alt omkring 90 millioner af disse mønter i omløb.

Dette er anden gang, at alle landene i euroområdet udsteder en fælles erindringsmønt. De normale euromønter har en fælles side og en national side, hvor nationalhelte, nationale symboler eller regerende monarker er afbildet. Den første erindringsmønt blev udstedt i 2007 for at markere 50-årsdagen for Romtraktaten i 2007.

Erindringsmønter har altid et pålydende på 2 euro og er bestemt til at blive sat i omløb i hele euroområdet, selv om de ofte vækker stor interesse blandt møntsamlere.
For yderligere oplysninger om euromønter, herunder også erindringsmønter – såvel fælles som nationale – se:

http://ec.europa.eu/economy_finance/the_euro/notes_coins8787_en.htm


Side Bar