Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/293

Брюксел, 25 февруари 2008 г.

Възпоменателната евромонета на ИПС: и победителят е...

Гражданите на ЕС и пребиваващите в него избраха дизайн на нова евромонета, която представлява европейци, хванати за ръце; тази монета ще бъде емитирана през месец януари идната година за отбелязването на 10-годишнината на Икономическия и паричен съюз (ИПС). Повече от 141000 души гласуваха онлайн, за да изберат печелившия дизайн от пет възможни варианта. Възпоменателната монета от 2 евро ще бъде емитирана от всички държави-членки, членуващи в еврозоната. Очаква се около 90 милиона от тези монети да бъдат пуснати в обращение.

Печелившият дизайн е символ на еврото като последна стъпка в дългата история на търговията, като се започне от праисторическата размяна в натура – за нея напомня съзнателно примитивният дизайн, и се стигне до Икономическия и паричен съюз.

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Гласуването бе отворено за всички граждани на Европейския съюз и за всички пребиваващи в него и се състоя от 31 януари до 22 февруари 2008 г. Гласуващите можеха да избират между пет варианта, подбрани предварително от директорите на европейските монетни дворове. 141,675 души участваха в гласуването. Спечелилият дизайн получи 41.48% от гласовете.

Той е създаден от г-н Георгиос Стаматопулос, скулптор в Гръцката централна банка. От януари 2009 г. възпоменателни монети с този дизайн ще бъдат емитирани от всички страни, членуващи в еврозоната. Очаква се да бъдат емитирани общо около 90 милиона от тези монети.

Това е вторият случай, когато всички страни от еврозоната емитират обща възпоменателна евромонета. Обикновените евромонети имат една обща за всички страна и една национална страна, която изобразява национални герои, символи или монарси. Първата подобна обща възпоменателна монета бе емитирана през 2007 г. по повод 50-та годишнина на Договора от Рим.

Възпоменателните монети винаги са с номинал 2 евро и се пускат в обращение в цялата еврозона, въпреки че колекционерите често проявяват силен интерес към тях.

За повече информация относно евромонетите, включително и възпоменателните монети – общи или национални, вижте:
http://ec.europa.eu/economy_finance/the_euro/notes_coins8787_en.htm


Side Bar