Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/235

V Bruselu dne 14. února 2008

Žebříček výsledků pro vnitřní trh: členské státy jsou na správné cestě

Z nejnovější srovnávací tabulky Evropské komise pro oblast vnitřního trhu vyplývá, že v současné době není do vnitrostátního práva provedeno v průměru 1,2 % směrnic o vnitřním trhu, u nichž lhůta pro provedení již uplynula; tato hodnota je nižší než v červnu 2007 (1,6 %) a rovná se nejlepšímu dosaženému výsledku z prosince 2006. To znamená, že průměrný deficit je znovu nižší než je průběžný cíl 1,5 %, který stanovily hlavy států v roce 2001. Členské státy jsou rovněž na správné cestě k dosažení nového 1% cíle do roku 2009 dohodnutého hlavami států v březnu 2007, kterého 15 členských států již dosáhlo. Členské státy však velmi často neuplatňují pravidla vnitřního trhu správně: jen deseti členským státům se podařilo snížit počet řízení pro porušení práva vedených proti nim. Úplné znění nejnovější srovnávací tabulky pro vnitřní trh naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Komisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy uvedl: "Je to vynikající výsledek a těší mě, že členské státy znásobily od posledního vydání tabulky své úsilí. Aby mohl jednotný trh účinně fungovat, je třeba jeho pravidla uplatňovat správně a včas. Nyní je zapotřebí, aby tento proces postupoval k dosažení nového cíle 1 %. Komise bude v tomto úsilí členské státy všemi způsoby podporovat."

Provádění směrnic z oblasti vnitřního trhu

 • V případě všech 27 členských států dosahuje průměrný deficit v provádění, tedy podíl směrnic z oblasti vnitřního trhu, které nebyly včas převedeny do vnitrostátního práva, úrovně 1,2 %, což je hodnota daleko nižší než průběžný cíl 1,5 %. Jedná se o stejný výsledek, jakého dosáhlo 25 členských států v prosinci 2006. Nového 1% cíle má být dosaženo nejpozději v roce 2009.
 • V aktuální srovnávací tabulce se poprvé hodnotí výsledky, kterých dosáhla Evropa ve složení 27 členských států. Zvláště je třeba zmínit Bulharsko a Rumunsko, kterým se podařilo rychle provést většinu aquis v oblasti vnitřního trhu. Oba tyto členské státy již dosáhly cíle na rok 2009 s průměrným deficitem v provádění ve výši 0,8 %.
 • 22 členských států je pod hodnotou cíle s deficitem v provádění ve výši 1,5 %. To je ještě lepší výsledek, než jakého bylo dosaženo v prosinci 2006, kdy 19 členských států dosáhlo cíle ve výši 1,5 %.
 • Na prvním místě je Slovensko s pouhými devíti směrnicemi, které mu chybí k dosažení nulového deficitu. Za ním těsně následují Dánsko, Lotyšsko a Litva s deseti neprovedenými směrnicemi.
 • Čtyři členské státy, které ještě před půl rokem 1,5% cíle nedosahovaly, jej nyní splnily: jde o Nizozemsko, Irsko, Španělsko a Itálii. Výrazného pokroku dosáhla Itálie, která se s deficitem v provádění ve výši 1,3 % poprvé ocitla pod průběžným cílem 1,5 %.
 • 12 členských států dosáhlo svého nejlepšího výsledku nebo se mu vyrovnalo: Belgie, Německo, Estonsko, Řecko, Francie, Irsko, Itálie, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Slovinsko a Slovensko.
 • 15 členských států splňuje již nyní budoucí cíl 1% deficitu.
 • Česká republika, Lucembursko, Portugalsko, Polsko a Řecko 1,5% cíle nedosáhly. Deficit České republiky je přibližně třikrát větší, než je průměrný deficit EU.
 • Výkon Portugalska a v menší míře ani Řecka a Polska v absolutních hodnotách není zatím uspokojivý. Portugalsko a Řecko však učinilo v posledním půl roce významný pokrok.

Porušení práva

 • Deseti členským státům se podařilo během posledního půl roku snížit počet řízení pro porušení práva. Jedenáct členských států zaznamenalo nárůst počtu těchto řízení. V případě čtyř členských států zůstal tento počet stejný.
 • Přestože v mnoha členských státech došlo k nárůstu počtu projednávaných řízení pro porušení práva, je tento nárůst omezen na jeden (Rakousko a Litva) až sedm případů (Německo a Malta).
 • Itálie dokázala během posledního půl roku snížit počet řízení pro porušení práva o 19, zůstává však i nadále zemí s nejvíce případy. Druhým v pořadí je Kypr, kterému se podařilo snížit počet projednávaných řízení o 9 případů.
 • Rozdělení řízení pro porušení práva podle odvětví ukazuje, že zdrojem největšího počtu případů jsou právní předpisy týkající se životního prostředí (22 %), následují právní předpisy v oblasti daní a cel (17 %), energie a dopravy (12 %) a zaměstnanosti (10 %).

Přínosy vnitřního trhu a význam provádění práva

Vnitřní trh hraje velmi důležitou úlohu při dosahování cílů EU v oblasti zvýšení růstu a tvorby pracovních míst. Vytvořil miliony pracovních míst a vedl k vyšší prosperitě v hodnotě miliard eur. Občanům EU nabízí širší výběr kvalitního zboží a služeb a větší svobodu cestování, práce, studia a života v jiných zemích EU. Přitom umožňuje mnohem efektivnější rozdělování zdrojů a podnikům otevírá lepší obchodní příležitosti. Vnitřní trh bude však schopen rozvinout svůj plný potenciál jen tehdy, pokud všechny členské státy účinně provedou a budou používat právní předpisy dohodnuté na úrovni EU.

Annex

Internal Market Scoreboard 16 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-27 Member State transposition deficit, as at 10/11/2007 – 1630 directives

Ranking
1
2
2
2
5
6
7
7
9
9
11
12
12
12
12
16
17
17
17
20
20
22
23
23
25
26
27

Member State
SK
DK
LV
LT
NL
SI
BG
RO
DE
AT
MT
EE
ES
SE
UK
FR
IE
HU
FI
BE
CY
IT
EL
PL
PT
LU
CZ
EU
Transposition deficit (%)
0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.7
1.7
2.3
2.8
3.4
1.2
Number of directives not transposed
9
10
10
10
11
12
13
13
14
14
15
17
17
17
17
18
19
19
19
20
20
22
27
27
37
45
55

Missing notifications to reach the 1.5% objective


2
2
12
20
30

EU-25 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 10/11/2007

Member State
DK
DE
CY
LT
LV
HU
MT
NL
AT
PL
SI
SK
FI
SE
EL
EE
IE
UK
PT
ES
IT
FR
BE
LU
CZ
Number of directives not transposed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
3
3
4
5
6
7

Infringement cases

EU-27 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2007

Member State
BG
RO
LT
EE
CY
SI
SK
DK
LV
HU
CZ
LU
FI
MT
SE
NL
PL
IE
AT
UK
BE
PT
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
6
7
18
21
21
23
25
26
26
28
31
36
37
43
45
47
55
59
59
63
66
68
88
89
98
113
134


Side Bar