Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/215

Bruselj, 13. februar 2008

Podrobna vizija celovitega evropskega sistema upravljanja meja za 21. stoletje

Komisija je danes predstavila vizijo za razvoj sistema upravljanja zunanjih meja EU. Sestavlja jo kombinacija konkretnih ukrepov (glede agencije FRONTEX in nadzora morskih meja) ter dolgoročnega razmišljanja o načinih beleženja vstopov in izstopov državljanov tretjih držav. Predlagani pristop bo zagotovil celovitost schengenskega območja ter hkrati državljanom tretjih držav, ki izpolnjujejo pogoje za vstop, omogočil čim preprostejše prečkanje zunanjih meja. Je še en v vrsti nedavnih ukrepov, ki jih je Komisija sprejela za okrepitev solidarnosti in sodelovanja pri upravljanju zunanjih meja ter razvoj politike priseljevanja EU.

Podpredsednik Franco Frattini, komisar za pravosodje, svobodo in varnost, je dejal: „v paketu so predstavljene nove zamisli o nadzoru naših meja na kontrolnih točkah in tudi vzdolž celotne meje z uporabo najnaprednejše tehnologije, kar bi zagotovilo kar najvišjo raven varnosti ter hkrati dobronamernim državljanom tretjih držav, ki želijo priti v schengensko območje, omogočilo čim preprostejši vstop. Predlagane zamisli bodo spodbujale zakonito prosto gibanje oseb in obravnavale nepričakovane migracijske pritiske, zlasti na južnih morskih mejah Unije, ter zmanjševale trgovino z ljudmi, usmerjeno na ozemlje EU.“

Sporočila

Sporočila so daljnovidna, saj vsebujejo ukrepe za krepitev vseh razsežnosti učinkovitega in nadzorovanega vstopa na ozemlje Evropske unije. Ti ukrepi so:

  • poenostavitev varovanja meja z izboljšanjem sodelovanja med državami članicami in uporabo nove tehnologije;
  • pospešitev operativnega sodelovanja med državami članicami v okviru agencije FRONTEX (agencija za varovanje meja EU), izvajanje trenutnega mandata agencije v celoti in še posebej stopnjevanje skupnih operacij držav članic, vključno s patruljiranjem ob morskih mejah;
  • začetek razprave o sistemu vstopa in izstopa za boljši pregled nad osebami, ki vstopajo v schengensko območje in iz njega izstopajo, ter o programu za registriranje popotnikov, ki bi osebam iz tretjih držav, ki pogosto potujejo in so uspešno opravile predhodni pregled, omogočal hitro in preprosto potovanje.

Čas prenove

Komisija v sporočilih odgovarja na izzive potovanja in gibanja oseb v 21. stoletju. So nadaljevanje poti proti že ustaljenemu cilju Evropske unije, da s skupno odgovornostjo ter medsebojno solidarnostjo ustvari območje prostega in varnega potovanja. Cilj naj bi bil zagotoviti schengensko območje povečane varnosti meja, v katerem bo državljanom in potnikom, namenjenim v 24 držav v Evropi, še naprej omogočeno varno potovanje brez meja. Prav tako naj bi spodbudilo povezovanje državljanov EU, predvsem s prebivalci sosednjih držav.

Slovensko predsedstvo tem predlogom pripisuje velik pomen, kar je pokazalo z napovedjo, da bo v mesecu marcu o tem potekala razprava na ministrski konferenci o „izzivih upravljanja zunanjih meja EU“.

Časovni razpored

Ukrepi, ki se nanašajo na agencijo FRONTEX in sistem EUROSUR, zlasti stopnjevanje sodelovanja držav članic v skupnih operacijah patruljiranja ob mejah, bi se lahko začeli izvajati v letu 2008. V skladu s tem že potekajo priprave na krepitev varovanja meja. Drugi predlogi naj bi spodbudili razprave s Svetom in Evropskim parlamentom. Komisija bo na podlagi teh razprav ocenila možnosti razvoja novih sistemov.

Več o delu podpredsednika Frattinija si preberite na njegovi spletni strani: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm.


Side Bar