Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/215

Bruxelles, 13 februarie 2008

O viziune globală pentru un sistem european de gestionare integrată a frontierelor în secolul 21

Comisia a prezentat astăzi viziunea sa privind modalităţile de dezvoltare a sistemului de gestionare a frontierelor externe ale UE. Aceasta constă, pe de o parte, într-un ansamblu de măsuri concrete (privind agenţia FRONTEX şi controlul frontierelor maritime) şi, pe de altă parte, în reflecţii pe termen lung privind mijloacele de înregistrare a intrării şi ieşirii resortisanţilor ţărilor terţe. Această abordare va garanta integritatea spaţiului Schengen, în acelaşi timp cu asigurarea unui regim de trecere a frontierelor externe cât mai simplificat posibil pentru resortisanţii ţărilor terţe care îndeplinesc condiţiile de intrare pe teritoriul UE. Această iniţiativă reprezintă încă un pas înainte în contextul măsurilor recente luate de Comisie pentru a contribui la consolidarea solidarităţii şi cooperării în procesul de gestionare a frontierelor externe şi de dezvoltare a unei politici comunitare în domeniul imigraţiei.

Vicepreședintele Franco Frattini, comisarul responsabil pentru domeniul justiție, libertate şi securitate, a declarat următoarele: „Acest pachet de măsuri propune noi idei pentru controlul frontierelor noastre, atât în punctele de control, cât şi pe toată întinderea acestora, prin folosirea celor mai avansate tehnologii pentru a atinge nivelul maxim de securitate şi pentru a facilita, în acelaşi timp, procedurile de acces în spaţiul Schengen pentru resortisanţii bona fide ai ţărilor terţe. Aceste idei vor promova libera circulaţie a persoanelor în scopuri legitime şi vor permite, totodată, gestionarea presiunilor migraţioniste neprevăzute, în special la frontiera maritimă sudică a Uniunii, precum şi reducerea traficului de persoane în UE”.

Comunicările

Comunicările sunt orientate spre viitor întrucât au în vedere măsuri de consolidare a tuturor dimensiunilor unei gestionări eficiente a accesului pe teritoriul Uniunii Europene. Aceste măsuri au în vedere următoarele:

  • facilitarea supravegherii frontierelor prin îmbunătăţirea cooperării dintre statele membre şi folosirea noilor tehnologii;
  • impulsionarea coordonării operaţionale dintre statele membre prin intermediul FRONTEX (agenţia UE în domeniul frontierelor), prin punerea completă în aplicare a mandatului actual al agenţiei, în special prin intensificarea operaţiunilor comune dintre statele membre, inclusiv a celor de patrulare a frontierelor maritime;
  • lansarea unei dezbateri privind un sistem de intrare-ieşire care ar oferi o mai bună supraveghere a persoanelor care intră sau ies din spaţiul Schengen, precum şi privind un program al călătorilor înregistraţi care ar permite simplificarea şi accelerarea procedurilor pentru persoanele din ţări terţe care călătoresc în mod frecvent şi îndeplinesc condiţiile unei verificări preliminare.

Este momentul pentru o schimbare

Prin prezentarea acestor comunicări Comisia a intenţionează să răspundă la provocările reprezentate de călătorii şi circulaţia persoanelor în secolul 21. Aceste comunicări reprezintă noi elemente care contribuie la îndeplinirea obiectivului adesea declarat al Uniunii Europene de a construi un spaţiu în care se poate călători liber şi în siguranţă, prin promovarea solidarităţii şi responsabilităţii colective. Obiectivul ar trebui să fie garantarea unui spaţiu Schengen fără frontiere, care să permită în continuare cetăţenilor şi călătorilor să călătorească în siguranţă în 24 de ţări europene, consolidând totodată securitatea frontierelor. De asemenea, acest lucru ar trebui să încurajeze, în special, stabilirea de legături între cetăţenii UE şi cei ai statelor vecine.

Preşedinţia slovenă a subliniat importanţa pe care o acordă acestor propuneri, declarând că acestea vor fi dezbătute în cadrul conferinţei ministeriale privind „Provocările din domeniul gestionării frontierelor externe ale UE”, care va avea loc în luna martie.

Calendarul

În cursul anului 2008 măsurile privind FRONTEX şi EUROSUR, în special legate de intensificarea participării statelor membre în cadrul operaţiunilor comune de patrulare a frontierelor ar putea înregistra unele progrese. În acest sens, în prezent au loc pregătiri pentru consolidarea supravegherii frontierelor. Alte propuneri ar trebui să iniţieze un proces de reflecţie la nivelul Consiliului şi Parlamentului European, pe baza căruia Comisa să evalueze eventuala dezvoltare a unor noi sisteme.

Pentru mai multe informaţii despre activitatea vicepreşedintelui Frattini, vă rugăm să consultaţi site-ul acestuia: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


Side Bar