Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/215

Bruksela, dnia 13 lutego 2008 r.

Kompleksowa wizja zintegrowanego systemu zarządzania granicami na miarę XXI. wieku

Komisja przedstawiła dzisiaj swoją koncepcję dalszego rozwoju systemu zarządzania zewnętrznymi granicami UE. Koncepcja ta obejmuje konkretne środki (w odniesieniu do agencji FRONTEX oraz kontroli granic morskich), jak i długofalowe pomysły dotyczące sposobów rejestrowania wjazdów i wyjazdów obywateli krajów trzecich. Opracowane podejście zapewni zachowanie integralności obszaru Schengen, możliwie nie utrudniając przekraczania granicy zewnętrznej obywatelom krajów trzecich spełniającym warunki wjazdu. Koncepcja ta jest kolejnym z serii działań podjętych w ostatnim czasie przez Komisję w celu wzmocnienia solidarności i współpracy w zakresie zarządzania granicą zewnętrzną i rozwijania polityki imigracyjnej UE.

Wiceprzewodniczący Komisji Franco Frattini, komisarz ds. wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa, oświadczył: „Ten pakiet działań zawiera nowe pomysły dotyczące kontroli naszych granic, zarówno na przejściach, jak i wzdłuż całej granicy, przy użyciu najbardziej zaawansowanej technologii, tak aby zapewnić możliwie wysoki poziom ochrony, upraszczając jednocześnie procedury dla działających w dobrej wierze obywateli krajów trzecich pragnących wjechać na obszar Schengen. Przedstawione koncepcje mają wspierać swobodne przemieszczanie się uprawnionych do tego osób, stanowiąc jednak także odpowiedź na wyzwania związane z niespodziewaną presją migracyjną, zwłaszcza na południowej granicy morskiej Unii, oraz zmniejszając handel ludźmi do UE."

Komunikaty

Komunikaty mają charakter przyszłościowy i obejmują środki mające wzmocnić wszystkie aspekty efektywnego i kontrolowanego wjazdu na terytorium Unii Europejskiej. Środki te obejmują:

  • udoskonalenie nadzoru granicznego dzięki poprawie współpracy między państwami członkowskimi i wykorzystaniu nowych technologii;
  • zacieśnienie współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi za pośrednictwem agencji FRONTEX (agencji ds. granic UE) dzięki pełnemu wdrożeniu obecnych uprawnień tej agencji, w szczególności poprzez intensyfikację wspólnych działań prowadzonych przez państwa członkowskie, w tym morskich patroli granicznych;
  • zainicjowanie dyskusji na temat: systemu wjazdów i wyjazdów w celu umożliwienia lepszej orientacji co do osób wjeżdżających na obszar Schengen i opuszczających go, a także na temat programu rejestrowania podróżnych mającego przyspieszyć i ułatwić podróżowanie obywatelom krajów trzecich, którzy poddali się już uprzedniej kontroli.

Czas na zmiany

Komisja przedłożyła swoje propozycje w odpowiedzi na wyzwania związane z podróżami i przemieszczaniem się ludzi w dobie XXI. wieku. Zaprezentowane koncepcje stanowią kolejne istotne elementy służące realizacji często przywoływanego celu Unii Europejskiej, jakim jest stworzenie obszaru, w którym dzięki zbiorowej odpowiedzialność i solidarności możliwe będzie swobodne i bezpieczne podróżowanie . Należy dążyć do zagwarantowania, że obszar Schengen w dalszym ciągu będzie umożliwiał obywatelom i podróżnym bezpieczne i nieograniczone przemieszczanie się po 24 krajach w Europie, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa granic. Będzie to także służyło zacieśnianiu kontaktów, zwłaszcza między obywatelami UE i mieszkańcami krajów sąsiadujących.

Prezydencja słoweńska wskazała na znaczenie, jakie przywiązuje do tych propozycji oraz zadeklarowała, że zostaną one poddane pod dyskusję na zaplanowanej na marzec konferencji ministerialnej zatytułowanej: „Wyzwania związane z zarządzaniem zewnętrznymi granicami UE". .

Harmonogram
Działania związane z agencja FRONTEX i systemem EUROSUR, w szczególności aktywniejszy udział państw członkowskich we wspólnych patrolach granicznych, mogłyby zostać podjęte już w 2008 r. Jednocześnie trwają przygotowania mające poprawić nadzór graniczny. Inne propozycje wymagają konsultacji z Radą i Parlamentem Europejskim. W oparciu o wyniki tych konsultacji Komisja dokona oceny możliwości opracowania nowych systemów.

Więcej na temat działalności wiceprzewodniczącego Franco Frattiniego można znaleźć na jego stronie internetowej: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


Side Bar