Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/215

Brüsszel, 2008. február 13.

Általános jövőkép a 21. századi integrált európai határigazgatási rendszerről

A Bizottság ma hozza nyilvánosságra az EU külső határigazgatási rendszerének kidolgozására vonatkozó jövőképét. Ez tartalmaz egy konkrét (a FRONTEX ügynökséggel és a tengeri határok ellenőrzésével kapcsolatos) intézkedéscsomagot, továbbá a harmadik országok polgárai be- és kilépéseinek nyilvántartási módszerét érintő, hosszabb távra vonatkozó elgondolásokat. Ez a megközelítés biztosítja a schengeni térség egységének fenntarthatóságát és egyben azt is, hogy a harmadik országok belépési feltételeknek eleget tevő polgárai a lehető legegyszerűbben léphessék át a külső határokat. Ez az intézkedés a Bizottság azon újkeletű intézkedései közé tartozik, melyek célja a szolidaritás és az együttműködés megerősítése a külső határ igazgatása és az uniós bevándorlási politika kidolgozása területén.

Franco Frattini alelnök, a szabadságért, a jog érvényesüléséért és a biztonságért felelős biztos kijelentette: „A csomag olyan új ötleteket javasol az átkelőhelyeknél, illetve a határvonal mentén történő határellenőrzést illetően, amely a legmondernebb technológia felhasználásával igykeszik biztosítani a legmagasabb biztonsági színvonalat, mindeközben megkönnyítve a harmadik országok schengeni térségbe belépni kívánó jóhiszemű polgárait érintő eljárásokat. Ezek az ötletek előmozdítják majd az egyének jogszerű szabad mozgását, miközben gondot fordítanak a különösen az Unió déli tengeri határain tapasztalható váratlan migrációs nyomásra, és mérsékelik az EU-ba irányuló embercsempészetet.”

A közlemény

A közlemények előremutatóak abból a szempontból, hogy az Európai Unió területére történő hatékony és ellenőrzött belépés valamennyi dimenziójának megerősítése vonatkozásában tartalmaznak intézkedéseket. Ilyenek például:

  • a határőrizet tagállamok közti együttműködés javítása és új technológiák használata útján történő fejlesztése;
  • a tagállamok közti operatív koordináció erősítése a FRONTEX (az EU határügynöksége) keretében az ügynökség jelenlegi megbízatásának teljes mértékű kiaknázásával, különösen a tagállamok közös műveleteinek további élénkítésével, a tengeri határok mentén szervezett őrjáratokat is beleértve;
  • párbeszéd kezdeményezése a schengeni térségbe belépő, illetve onnan kilépő személyek hatékonyabb felügyeletét lehetővé tevő be- és kiléptető rendszerről; valamint egy olyan regisztráltutas-programról, amely gyorsabbá és könnyebbé teszi azon harmadik országbeli törzsutasok utazásait, akik megfeltek az előzetes átvilágítási értékelésen.

A megújulás ideje

A Bizottság célja e közlemények előterjesztésével a személyek 21. századi utazásai és mozgásai által felvetett kihívások megválaszolása. Emellett építőkövét jelentik az Európai Unió azon sokat hangoztatott céljának, hogy a kollektív felelősségre és szolidaritásra támaszkodva kiépítse a szabad és biztonságos utazás térségét. A cél egy olyan schengeni térség megteremtése, amely 24 európai ország polgárai és utasai számára a továbbiakban is biztosítja a biztonságos, határok nélküli utazás lehetőségét, miközben a határok biztonságát is növeli. Mindez hozzájárul az uniós polgárok, különösen a szomszédos országok lakói közötti kapcsolatokhoz.

A szlovén elnökség azzal is jelezte, hogy milyen fontosnak tartja e javaslatokat, hogy kijelentette, felveteti azokat az EU külső határainak igazgatásával kapcsolatos kihívásokról szóló márciusi miniszteri tanácskozás napirendjére.

Határidők

A FRONTEX és az EUROSUR intézkedések, különösen a tagállamok közös határellenőrzési őrjáratokban való fokozottabb részvétele 2008-ban kezdődhetne el. Ezzel összefüggésben folyamatban vannak a határőrizet hatékonyságának javítását szolgáló intézkedések előkészületei. Az egyéb javaslatokkal kapcsolatban konzultációt kell folytatni a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel, mely konzultáció alapján a Bizottság értékelni fogja az új rendszerek kifejlesztésének lehetőségeit.

Frattini alelnök tevékenységéről a következő internetes oldalon további információk állnak rendelkezésre: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


Side Bar