Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/215

V Bruselu dne 13. února 2008

Komplexní vize evropského integrovaného systému správy hranic ve 21. století

Komise dnes představuje svůj pohled na možnosti rozvoje systému správy vnějších hranic EU. Tato vize je směsí konkrétních opatření (týkajících se agentury FRONTEX a kontrol námořních hranic) a dlouhodobějších úvah o způsobech evidování vstupů a výstupů státních příslušníků třetích zemí. Takový přístup zajistí zachování integrity schengenského prostoru, přičemž státní příslušníci třetích zemí, kteří splňují předpoklady pro vstup, budou i nadále moci překračovat vnější hranici co možná nejjednodušeji. Představuje tak další z kroků, které Komise nedávno podnikla s cílem přispět k posílení solidarity a spolupráce při správě vnější hranice a vytváření politiky EU v oblasti přistěhovalectví.

Místopředseda Komise Franco Frattini, komisař odpovědný za spravedlnost, svobodu a bezpečnost, prohlásil: „V tomto balíčku opatření jsou představeny nové myšlenky týkající se kontroly našich hranic, jak na hraničních přechodech, tak podél celé hranice, při použití nejnovější technologie s cílem dosáhnout nejvyšší úrovně zabezpečení. Zároveň zjednodušuje postup pro státní příslušníky třetích zemí, kteří cestují v dobré víře a přejí si vstoupit do schengenského prostoru. Tyto myšlenky podpoří oprávněnou volnost pohybu osob, přičemž budou rovněž řešit nečekané migrační tlaky, především na jižní námořní hranici EU, a budou omezovat obchod s lidmi směřujícími do EU.“

Sdělení

Sdělení jsou pokroková, jelikož obsahují opatření pro posílení všech dimenzí účinného a řízeného vstupu na území EU. Mezi ně patří:

  • usnadnění ostrahy vnější hranice zlepšením spolupráce mezi členskými státy a využitím nové technologie;
  • posílení operativní koordinace mezi členskými státy za pomoci agentury FRONTEX (agentura EU pro ochranu vnějších hranic) plným uplatňováním stávajícího mandátu agentury, a zejména dalším zintensivněním společných operací členských států, včetně námořních pohraničních hlídek;
  • zahájení dialogu o systému vstupu a výstupu, který má umožnit lepší dohled nad osobami, které do schengenského prostoru vstupují nebo z něj odcházejí, a o programu zaregistrovaných cestujících, jenž má umožnit rychlé a snadné cestování pravidelných cestujících ze třetích zemí, kteří splnili podmínky předběžné kontroly (tzv. pre-screening).

Doba pro obnovení

Sdělení byla Komisí předložena v reakci na výzvy, které s sebou přináší cestování a pohyb osob v 21. století. Zároveň jsou stavebními kameny pro dosažení často zmiňovaného cíle Evropské unie, tedy pro vytvoření prostoru volného a bezpečného cestování, a to na základě společné odpovědnosti a solidarity. Cílem by mělo být zajištění takového schengenského prostoru, který by i nadále občanům a osobám cestujícím do 24 zemí v Evropě umožňoval bezpečné cestování bez hranic a přitom by zlepšil zabezpečení hranic. Tím by se měly rovněž posílit vazby mezi občany EU a zejména mezi obyvateli sousedních zemí.

Slovinské předsednictvím upozornilo na to, jaký význam těmto návrhům přikládá, když prohlásilo, že se jimi bude zabývat v březnu na ministerské konferenci nazvané „Úkoly správy vnější hranice EU.“

Časový horizont

Opatření týkající se agentury FRONTEX a Evropského systému kontroly hranic (EUROSUR), zejména intenzivnější účast členských zemí na společných pohraničních hlídkách, by mohla být prosazena v roce 2008. Proto přípravy k posílení ostrahy hranic již probíhají. Do úvah týkajících se ostatních návrhů by se měla zapojit Rada a Evropský parlament, přičemž Komise na základě jejich názorů zhodnotí možné vytvoření nových systémů.

Pokud se o práci místopředsedy Komise Franka Frattiniho chcete dozvědět více, prohlédněte si jeho internetové stránky: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


Side Bar