Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/215

Брюксел, 13 февруари 2008 г.

Всеобхватна визия за интегрирана европейска система за управление на границите през XXI век

Днес Комисията определи своята визия за развитие на европейската система за управление на външните граници. Тя представлява съчетание от конкретни мерки (за агенция FRONTEX и за контрола на морските граници) и обмисляне в по-дългосрочен план на начините за регистриране на гражданите на трети страни при влизане и излизане от територията на ЕС. Този подход ще гарантира опазването на целостта на Шенгенското пространство, като пресичането на външните граници ще остане възможно най-опростено за гражданите на трети страни, които отговарят на критериите за влизане. Това се вписва в поредицата отскоро предприети от Комисията мерки за подпомагане и укрепване на солидарността и сътрудничеството в управлението на външните граници и в развитието на имиграционната политика на ЕС.

Заместник-председателят Франко Фратини, комисар за правосъдието, свободата и сигурността, заяви: „Този пакет предлага за обсъждане нови идеи за контрол на нашите граници, както на гранично-пропускателните пунктове, така и по цялата дължина на границите, с помощта на най-напредналите технологии за постигане на най-високо ниво на сигурност, като същевременно се улеснят процедурите за добросъвестните граждани на трети страни, които желаят да влязат в Шенгенското пространство. Тези идеи ще насърчават законното свободно движение на хора, като същевременно ще се борят с неочаквания миграционен натиск, особено по южните морски граници на ЕС, и ще намаляват трафика на хора в ЕС“.

Съобщения

Съобщенията са насочени към бъдещето и включват мерки за укрепване на всички аспекти на ефикасното и управлявано навлизане на територията на Европейския съюз. Те включват:

  • улесняване на наблюдението на границата чрез подобряване на сътрудничеството между държавите-членки и чрез използване на нови технологии;
  • засилване на оперативното сътрудничество между държавите-членки чрез FRONTEX (агенцията на ЕС за външните граници) чрез пълноценно използване на настоящия мандат на агенцията, и по-конкретно чрез активизиране на съвместните операции между държавите-членки, включително на патрулите по морските граници;
  • започване на дискусия по: създаване на система за влизане и излизане с цел улесняване на надзора на лицата, които влизат и излизат от Шенгенското пространство; и създаване на програма за регистрация на пътниците за бързо и лесно пътуване на често пътуващите лица от трети страни, които отговарят на предварителната оценка.

Време за обновяване

Комисията представя тези съобщения в отговор на предизвикателствата, които поставя пътуването и движението на хора през XXI век. Тези мерки са нови жалони по пътя към често заявяваната цел на Европейския съюз да изгради, с помощта на колективната отговорност и солидарност, едно пространство, в което може да се пътува свободно и в пълна сигурност. Целта е да се изгради Шенгенско пространство, което продължава да осигурява безопасно пътуване на гражданите и пътниците в 24 страни в Европа, без преминаване през гранични проверки и с подобряване на сигурността по границите. Това ще поощри по-специално връзките между гражданите на ЕС и народите от съседните страни.

Словенското председателство подчерта значимостта, която отдава на тези предложения, като заяви, че те ще бъдат обсъдени по време на конференцията на министрите през март на тема „Предизвикателствата на управлението на външните граници на ЕС“.

Времеви график

Мерките, свързани с FRONTEX и EUROSUR, и по-специално засиленото участие на държавите-членки в съвместните операции на граничните патрули, могат да получат развитие през 2008 г. Във връзка с това се провежда подготовка за засилване на наблюдението на границите. Други предложения следва да бъдат разгледани от Съвета и от Европейския парламент, въз основа на което Комисията ще направи оценка на евентуалното разработване на нови системи.

За да научите повече за работата на заместник-председателя Фратини, моля посетете неговия уебсайт: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


Side Bar